Leeraar HBO5 Verpleegkunde

SINT-GUIDO-INSTITUUT in ANDERLECHT

Functieomschrijving

Les en stageopdracht in HBO5 verpleegkunde, voornamelijk 1ste jaar. Lesopdracht in 3de graad verzorging (pedagogische vaardigheden)

Profiel

SGI is een Brusselse school met een zeer divers publiek. Vandaar dat we mee zijn met innovatieve onderwijsmethoden die ons onderwijs versterken, zoals projectwerking, co-teaching en aandacht voor feedback. Wij bieden een sterke aanvangsbegeleiding en verwelkomen je in een ondersteunend team van collega's. Tegelijkertijd verwachten we een engagement van elk personeelslid in professionalisering en het aansluiten bij professionele leergemeenschappen op school.

 

Les geven in

Verzorging TV

 • Leraar 3de en 4de graad secundair onderwijs - BSO (vereist bekwaamheidsbewijs gevraagd)

Ziekenhuisverpleegkunde PV

 • Leraar hoger beroepsonderwijs - HBO (vereist bekwaamheidsbewijs gevraagd)

Verzorging PV

 • Leraar 3de en 4de graad secundair onderwijs - BSO (vereist bekwaamheidsbewijs gevraagd)

Ziekenhuisverpleegkunde TV

 • Leraar hoger beroepsonderwijs - HBO (vereist bekwaamheidsbewijs gevraagd)

Jobgerelateerde competenties

 • Het leerlingenvolgsysteem invullen en de directeur, collega's en ouders informeren tijdens klassenraden, oudercontactavonden, ...
 • Competenties van leerlingen evalueren
 • Klassenraden, leraarsraden, oudercontacten, examens, ... voorbereiden en co√∂rdineren
 • Toezicht houden over het gedrag van de leerlingen
  De toepassing van het interne reglement, veiligheidsvoorschriften en gedragsregels controleren
 • Een of meerdere vakken aanleren
 • Pedagogische, professionele, technische, ... informatie en reglementeringen opvolgen en actualiseren
 • Werken met een doelgroep: Leerlingen, studenten
 • Administratieve documenten en correspondentie van de leerlingen opvolgen en invullen (opvolging van afwezigheden, rapporten)
 • Oefeningen en praktische taken voor leerlingen opstellen en hun kennis evalueren (testen, examens, huiswerk, ...)

Persoonsgebonden competenties

 • Zelfstandig werken
 • Samenwerken als hecht team
 • Regels en afspraken nakomen
 • Zin voor nauwkeurigheid hebben
 • Plannen (= ordenen)
 • Leervermogen hebben
 • Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit)
 • Omgaan met stress

 

Vereiste studies

 • Professioneel (gerichte) bachelor (PBA)
 • Master (MA)

Werkervaring

 • Geen ervaring

Talenkennis

 • Nederlands (zeer goed)

Aanbod

aangename werksfeer, boeiende en afwisselende job

Plaats tewerkstelling

SINT-GUIDO-INSTITUUT 
Dokter Jacobsstraat 67 1070 ANDERLECHT 

Contract

 • Tijdelijke job (niet via uitzendkantoren)
 • Contract van bepaalde duur - van 19 november 2019 tot 30 juni 2020
 • Voltijds
 • Dagwerk

 

Details
 • Betaalde job
 • Voltijds
 • Online sinds
 • Solliciteren voor
  bij sollicitaties@sintguido.be
 • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie
 • 025216010
Werkgever
SINT-GUIDO-INSTITUUT in ANDERLECHT
Dokter Jacobsstraat 67
1070  Anderlecht