Leerkracht maatschappelijke oriëntatie Spaans/Portugees

Doel van je functie
Het Agentschap Integratie en Inburgering (AgII) is door de Vlaamse overheid erkend voor de uitvoering
van het inburgeringsdecreet in Vlaanderen en Brussel. Het AgII biedt inburgeringstrajecten aan,
bestaande uit individuele trajectbegeleiding, lessen maatschappelijke oriëntatie, Nederlands als tweede
taal (NT2) en loopbaanoriëntatie.
Als leerkracht maatschappelijke oriëntatie sta je inburgeraars bij in hun weg naar zelfredzaamheid en
het vinden van hun weg in hun nieuwe leefomgeving.
We zoeken leerkrachten die het Spaans/Portugees beheersen en die in meerdere provincies kunnen
worden ingezet. We zoeken dus leerkrachten die voldoende mobiel zijn.


Je verantwoordelijkheden
• Je organiseert en bereidt de lessen voor.
• Je geeft interactief les in de taal van de doelgroep volgens de visie van de CLIMODIEK (specifieke
onderwijsmethode waarbij cursisten zelf moeten ontdekken).
• Je maakt de cursisten wegwijs in de Belgische samenleving.
• Je gaat met de doelgroep in gesprek over waarden en normen in België.
• Je bevordert de zelfredzaamheid van cursisten, door te werken aan kennis, vaardigheden en
attitudes.
• Je werkt samen binnen verschillende teams.
• Je volgt cursisten administratief op in het cliëntvolgsysteem.
• Je begeleidt, ondersteunt en volgt actief het persoonlijk actieplan van cursisten op via
persoonlijke, coachende gesprekken.
• Je beoordeelt de cursisten door middel van permanente evaluaties en een eindevaluatie.


Je profiel
• Je hebt een lerarendiploma en/of relevante ervaring in een gelijkaardige job.
• Je hebt een zeer goede kennis van het Nederlands en de taal van de doelgroep, in dit geval
Spaans/Portugees.
• Je hebt sterke communicatieve en organisatorische vaardigheden.
• Je hebt de nodige vaardigheden om groepen te begeleiden.
• Je bent klantvriendelijk en hebt een coachende houding.
• Je kan goed omgaan met diversiteit.
• Je kan werken met MS Office (Word en PowerPoint).
• Je bent flexibel wat lesmomenten en verplaatsingsmogelijkheden betreft. Je bent bereid tot
avond- en weekendwerk.


Wat hebben we je te bieden?
• Een voltijdse of deeltijdse arbeidsovereenkomst van bepaalde duur of een freelance contract
voor de duur van de cursus.
• Is er niet meteen een plaats vacant, dan word je opgenomen in de werfreserve voor leerkracht
maatschappelijke oriëntatie in de taal Spaans/Portugees. Op het moment dat er plaats is,
contacteren we de kandidaten uit de werfreserve voor een sollicitatiegesprek.
• Een loon volgens het barema B1c / B1b van PC 329.01.
• De volledige terugbetaling van een abonnement op het openbaar vervoer voor je woonwerkverkeer.
• Een hospitalisatie- en groepsverzekering.
• Maaltijdcheques.
• Een interessante vakantieregeling.
Je standplaats wordt in overleg bepaald, rekening houdend met je woonplaats en de plaats waar de
cursussen plaatsvinden.


Hoe solliciteer je?
Je kan enkel solliciteren via e-mail. Je stuurt jouw cv en motivatiebrief naar vacatures@integratieinburgering.
be met de vermelding van de referentie “leerkracht maatschappelijke oriëntatie –Spaans/Portugees”.
Geef ook duidelijk aan of je solliciteert voor een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur of voor een
freelance contract.


Wie zijn we?
Het Agentschap Integratie en Inburgering is een Vlaams overheidsagentschap dat zich inzet voor een
samenleving waarin herkomst geen beslissende rol speelt.
We ondersteunen lokale besturen, organisaties en burgers om beter om te gaan met de uitdagingen van
migratie.
Hoe? Via een kwaliteitsvol aanbod op het vlak van integratie, inburgering, vreemdelingenrecht en
internationaal familierecht, Nederlands leren, sociaal tolken en vertalen.
Zo voeren we het Vlaamse inburgerings- en integratiebeleid uit, samen met de stedelijke agentschappen
Gent en Antwerpen en het Huis van het Nederlands Brussel.
Bij de selectie van kandidaten houden we alleen rekening met je vaardigheden en kwaliteiten. Je leeftijd,
afkomst, geslacht, gender, geaardheid, handicap of chronische ziekte doen er niet toe.
Meer info vind je op www.integratie-inburgering.be en http://agii.vlaanderen/2018/node/22

Details Meer informatie Werkgever
Agentschap Integratie & Inburgering
Tour&Taxis - Havenlaan 86c
1000  Brussel