leerkrachten maatschappelijke oriëntatie (90-100%) voor een contract bepaalde duur van 1 jaar en het aanleggen van een werfreserve

Atlas, integratie & inburgering Antwerpen, organiseert inburgeringstrajecten voor nieuwkomers. De trajecten bestaan uit lessen maatschappelijke oriëntatie (MO), Nederlands (NT2) en loopbaanoriëntatie. Tijdens het inburgeringstraject biedt Atlas ook trajectbegeleiding aan de inburgeraars. Atlas werkt nauw samen met de aanbodverstrekkers van lessen NT2, VDAB en andere reguliere organisaties.

We zijn op zoek naar
leerkrachten maatschappelijke oriëntatie (90-100%) voor een contract bepaalde duur van 1 jaar en het aanleggen van een werfreserve
FUNCTIE
Als leerkracht maatschappelijke oriëntatie (MO) leer je inburgeraars om

•informatie te verwerven over leven in België
•keuzes te maken
•zelfstandig hun situatie te verbeteren.

Je werkt aan openheid voor diversiteit, actief burgerschap en de vaardigheid om belangrijke waarden en normen in de samenleving te herkennen. De cursisten bepalen mee de inhoud van de cursus en je werkt interactief, groepsgericht en individueel met de deelnemers. Je past je aanpak telkens aan de groep aan (bijvoorbeeld hoger geschoolde cursisten versus analfabete deelnemers). Je respecteert afspraken die gelden binnen het team en binnen atlas.

Je geeft les in één van de talencombinaties die beschreven staan bij 'profiel' (zie verder in deze vacature).Je kan ook ingezet worden om 's avonds of op zaterdag cursus te geven.
PLAATS IN DE ORGANISATIE
Je werkt in het team maatschappelijke oriëntatie binnen de afdeling individu.
JE TAKEN
•Je geeft lessen maatschappelijke oriëntatie in één van de talencombinaties die je hieronder bij 'profiel' vindt.
•Je neemt het basisaanbod maatschappelijke oriëntatie als uitgangspunt om je lessen voor te bereiden en te geven.
•Je regelt afspraken voor bezoeken, gastsprekers in de cursus,...
•Je maakt gebruik van bestaande werkvormen maar ontwikkelt zelf ook nieuwe methodieken.
•Je begeleidt en coacht cursisten individueel en in groep.
•Je volgt je cursistendossiers systematisch op. Je registreert in een cliëntvolgsysteem.
•Je neemt actief deel aan teamoverleg.
•Je werkt in nauw overleg met je collega's en stemt af met je leidinggevende.
•Je stelt expertise ter beschikking van (externe) partners en collega's.
•Je registreert in het cliëntvolgsysteem voor inburgering.

PROFIEL
•Je beschikt over een bachelor of bent gelijkgesteld door ervaring.
•Je hebt ervaring in het onderwijs of in de vormingssector.
•Je kent verschillende methodieken die kunnen bijdragen aan het geven van boeiende lessen.
•Je hebt kennis van en ervaring in het werken met een diverse doelgroep en/of in de sociale sector.
•Je hebt een brede maatschappelijke interesse en volgt de actualiteit.
•Je hebt een goede kennis van het Nederlands zodat je actief kan deelnemen aan teamoverleg.
•Je beschikt over een zeer goede kennis van het Engels in combinatie met één van de volgende talen: Spaans, Turks, Marokkaans Arabisch, Somali, Tigrinya, Pashtu, Dari, Servo-Kroatisch of Bulgaars.
•Je kan vlot werken met MS Office (Word, Outlook, Internet, Powerpoint)
•Je hebt een coachende houding.
•Je kan omgaan met weerstand.
•Je werkt en communiceert op maat van de cursist.
•Je kan cursisten op een positieve manier motiveren.
•Je kan grenzen stellen, afstand nemen waar nodig en je respecteert de deontologische afspraken.
•Je kan omgaan met stress en piekmomenten.
•Je bent flexibel: je kan omgaan met verandering, Je kan ook ingezet worden om 's avonds of op zaterdag cursus te geven.
•Je kan werken met word, outlook en basis Excel.
•Je leert snel nieuwe zaken.
•Je werkt constructief samen met collega's en externe partners.
•Je hebt bij voorkeur een goede kennis van de sociale kaart van Antwerpen.

WAT BIEDEN WE?
•Contract bepaalde duur van één jaar of opname in een werfreserve. De werfreserve is 1 jaar geldig.
•Werkregime: 90% of 100%
•Fijne werkplek op CPL, Prins Leopoldstraat 51, 2140 Borgerhout of op de Desguinlei 33, 2018 Antwerpen.
• Verloning volgens barema B1b – B1c (PC 329.01) en extralegale voordelen zoals maaltijdcheques en hospitalisatieverzekering.

MEER WETEN?
•www.atlas-antwerpen.be
•Contacteer Matthias.VanRooy@stad.Antwerpen.be

HOE SOLLICITEREN?
Mail je motivatiebrief en CV in het Nederlands ten laatste op 29/2/2020 naar Kathy Malfliet via atlas_jobs@antwerpen.be.
Als je voldoende past binnen het profiel nodigen we je uit voor een proefles op 12 maart.
Als je slaagt voor de proefles word je uitgenodigd voor een gesprek op 20 maart.

Details
  • Betaalde job
  • Deeltijds
  • Loon: • Verloning volgens barema B1b – B1c (PC 329.01) en extralegale voordelen zoals maaltijdcheques en hospitalisatieverzekering.
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
    bij atlas_jobs@stad.antwerpen.be
  • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever
Atlas integratie en inburgering Antwerpen
Carnotstraat 110
2060  Antwerpen


Ontvang deze vacatures in je mailbox

Laat hier je gegevens achter en ontvang dagelijks of wekelijks een overzicht in je mailbox.

Het dagelijks overzicht wordt elke dag om 20u verstuurd en bevat alle vacatures van de voorbije dag. Het wekelijks overzicht wordt elke maandag om 20u verstuurd en bevat de 50 meest bekeken vacatures van de voorbije week.

Er is een nieuwsbrief met betaalde jobs en één met vrijwilligersvacatures.


 
11.11.11 respecteert uw privacy. Wij houden ons aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR). Uw gegevens gebruiken we enkel om u op de hoogte te houden van onze activiteiten. Indien u vragen hebt over de manier waarop 11.11.11 omgaat met uw persoonsgegevens, kunt u zich informeren via onze Privacyverklaring die ook op eenvoudige aanvraag verkrijgbaar is bij 11.11.11, Dienst Communicatie, Vlasfabriekstraat 11 - 1060 Brussel. U kunt uw vraag ook richten aan de verantwoordelijke voor privacy van 11.11.11 (DPO): via e-mail privacy@11.be of via 11.11.11, DPO, Vlasfabriekstraat 11 - 1060 Brussel
Als je hieronder een invulveld ziet, laat dit dan zeker leeg!
Anders wordt je inschrijving beschouwd als een poging tot spam en genegeerd.