Leerlingbegeleider-zorgleerkracht (M/V)

Binnen de werking voor leerlingen in het buitengewoon secundair onderwijs (jongeren met een visuele beperking, jongeren met een autismespectrumstoornis) is je belangrijkste taak het begeleiden van jongeren in een schoolse context.

-        Als zorgleerkracht zal je leerlingen begeleiden op schools inhoudelijk vlak.  Dit betekent individueel ondersteunen bij het verwerken van leerstof, voorbereiden op toetsen…

-        Als leerlingbegeleider werk je in een team van leerlingbegeleiders. De taakomschrijving van een leerlingenbegeleider binnen de school is heel divers. Enkele voorbeelden: toezicht speelplaats/refter, ontspannings- en sportactiviteiten aanbieden, opvolging sociaal-emotionele (gedrags)problemen bij leerlingen, opvang en begeleiding bij crisismomenten, toezicht op medicatie, gesprekken met jongeren n.a.v. socio-emotioneel welbevinden, ondersteunen van leerkrachten met hun vragen betreffende de leerlingen, in overleg systemen uitbouwen i.f.v. opvolging gedrag/welbevinden, observeren en verslaggeven mondeling/digitaal schriftelijk (Smartschool), consequente toepassing schoolreglement en adviseren m.b.t. organisatie/gedragsregels, opvolging sanctieprocedure, bijdragen aan wekelijks teamoverleg en wekelijks multidisciplinair overleg,…

-        Daarnaast zal je ook enkele lesuren leerlingen begeleiden bij bewegingsactiviteiten.

Onze verwachtingen:

 •         Een diploma van bachelor:
  •    In de Orthopedagogie
  •    In het Onderwijs
  •    In Sport en Bewegen
  •    Of een gelijkwaardig diploma.
 •         Iemand die open staat voor de eigenheid van pubers en adolescenten en die hen kan motiveren.
 •         Empathie voor de emoties en de noden van jongeren. Zich kunnen afstemmen en flexibel kunnen inspelen op de noden van cliënten(systemen).
 •         Een dynamische teamspeler en je maakt vlot verbinding met leerlingen en andere medewerkers.
 •         Inzicht in het eigen functioneren en kwetsbaarheden en welk effect dit heeft op een team.
 •         Zin voor initiatief, klein en groter (bvb. projectmatig). Plannen en organiseren
 •         Maakt vlot verbinding met leerlingen en andere medewerkers. Schriftelijk en mondeling communicatief.
 •         Iemand die aandacht heeft voor schools leren, en de moeilijkheden die leerlingen met autisme kunnen ervaren bij het verwerken van leerstof.
 •         Je weet een goede balans te vinden tussen structuur bieden en zorg, afstand en nabijheid.
 •         Je beschikt over voldoende gespreksvaardigheden.  Het handelen is onderbouwd, bewust en verantwoordelijk.
 •         Kennis en ervaring met de doelgroep is welkom. Bereid zijn om zich verder te verdiepen in deze problematieken is een vereiste.
 •         Je steekt graag de handen uit de mouwen.
 •         Je neemt deel aan het multidisciplinair overleg.
 •         Een voltijdse job, ca 28 uur.
 •         Een tijdelijk contract tot eind dit schooljaar, met kans op verlenging.
 •         Een boeiende, uitdagende job.
 •         Coaching

Wij bieden:

Plaats van tewerkstelling:

BUSO Koninklijk Instituut Woluwe, Georges Henrilaan 278, 1200 SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE

Solliciteren:

zo snel mogelijk, met cv t.a.v. Kim Lerouge , Koninklijk Instituut Woluwe Georges Henrilaan 278, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe of per mail op  kim.lerouge@kiwoluwe.be

Details
 • Betaalde job
 • Voltijds
 • Online sinds
 • Solliciteren voor
  bij kim.lerouge@kiwoluwe.be
 • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever
KIWOluwe BUSO
Georges Henrilaan 278
1200  Sint-Lambrechts-Woluwe