Leidend coördinator

Het Balanske VZW Het Balanske is een uniek vrijetijdszorgcentrum waar gezinnen met een persoon met een handicap zich kunnen ontspannen en hun vrije tijd op een aangename en zinvolle manier kunnen doorbrengen. Het centrum biedt een grote verscheidenheid aan vrijetijdsactiviteiten voor personen met een handicap, ongeacht de aard van de handicap. Ook andere gezinsleden zijn welkom in het centrum. Naast een vrijetijdscentrum is Het Balanske de laatste jaren ook gegroeid met een inclusief kinderdagverblijf, “De Bal, en gaat er vanaf september 2019 een dagcentrum open, “De Kalebas”

Als leidend coördinator zal u enerzijds de rol opnemen van coördinator van het vrijetijdscentrum en anderzijds algemeen coördinerende taken opnemen binnen de grotere Balanske-groep (vrijetijdszorgcentrum, dagcentrum en kinderdagverblijf):

Opdrachten binnen het vrijetijdscentrum:

-          Personeelsverantwoordelijke: selecties en aanwervingen, opvolging administratief coördinator, planning, functioneringsgesprekken, wekelijkse teamvergaderingen, ….

-          Inhoudelijke ondersteuning en opvolging van de personeelsleden en verder uitwerken van projecten en werkingsdoelen in functie van de missie en visie.

-          Behandelen van subsidiedossiers overheden: aanvragen indienen, werkingsverslagen opstellen en declaraties indienen.

-          Verantwoordelijke databeheer en GDPR.

-          Aanspreekpunt voor penningmeester en boekhouding.

-          Lid van het stuurgroepcomité

-          Externe samenwerkingen: zetelen in het provinciaal overleg, deelnemen aan vergaderingen georganiseerd door het VAPH en andere overlegorganen.

-          Aanspreekpunt voor vrijwilligers en derden over de werking van het centrum.

-          Coördinator van een aantal vrijetijdszorgdiensten: watersnoezelen, tandemfietsen, UBW, dans en omnisport en G-Basketbal

Opdrachten binnen de Balanske groep:

-          Hoofd van het personeel: opvolgen van selecties en aanwervingen, opvolgen van het goed functioneren van de personeelsleden en hierover regelmatig terugkoppelen naar de Raad van Bestuur.

-          Organiseren van een overlegplatform tussen de verschillende coördinatoren van de Balanske groep, opvolgen van de coördinator communicatie en de coördinator administratie.

-          Lid van de verschillende beheerscomités (Het Balanske, De Bal en De Kalebas)

-          Deelnemen aan begrotingsbesprekingen en hierin advies verschaffen.

-          Actief meewerken aan een duidelijke missie en visie van de groep en implementatie ervan binnen de verschillende afdelingen.

-          Samenwerken en ondersteunen van de voorzitter en eindverantwoordelijke van het centrum.

-          Verdere uitbouw van het netwerk en deelnemen aan vergaderingen georganiseerd vanuit het VAPH en/of Kind en Gezin.

 

Details
  • Betaalde job
  • Voltijds
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
    bij marlies@balanske.be
  • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever
Het Balanske
Halensebaan 2
3390  Tielt-Winge