Leidinggevende conservator moderne drukken bij Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience

Antwerpenaars zijn trots op de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, de bewaarbibliotheek voor Nederlandse taal, cultuur en geschiedenis van Vlaanderen. Daarom zoeken ze een conservator met een grondige kennis van de Nederlandse letterkunde voor de collectie moderne en bibliofiele drukken van na 1830. Je bent als leidinggevende verantwoordelijk voor het collectie- en aanwinstenbeleid en voor de valorisatie van de collecties moderne drukken.

Wat doe je?

 • Je bouwt de collectie moderne drukken verder uit met nieuwe aanwinsten via aankopen en deponeringen. Bestaande collecties vul je aan via antiquariaat, veilingen en schenkingen. Je hebt extra aandacht voor de kerncollectie Nederlandse letterkunde.
 • Je beheert het budget voor collectievorming.
 • Je geeft leiding aan de medewerkers van collectievorming en besteladministratie.
 • Je bouwt een grondige kennis op over de collecties moderne en bibliofiele drukken. Je formuleert beleidsvoorstellen en adviezen, onder meer over ontsluiting, digitalisering en conservering/restauratie van die collecties.
 • Je ontwikkelt en verfijnt, op basis van het collectiebeleidsplan van de bibliotheek en in overleg met je collega’s, een langetermijnvisie op het algemene collectiebeleid.
 • Je coördineert de werking van de wetenschappelijke adviesraad van de bibliotheek en de onderzoeksprojecten op de collectie, in samenwerking met de conservatoren oude drukken.
 • Je stimuleert het gebruik en de kennis van de collecties bij onderwijs, onderzoek en een breed publiek: je geeft en deelt informatie, formuleert stageopdrachten en thesisonderwerpen, betrekt vrijwilligers, geeft presentaties, organiseert tentoonstellingen en andere publieksactiviteiten. Zelf doe je ook onderzoek naar de collectie en deel je je resultaten, onder meer via publicaties en presentaties.
 • Je bouwt je expertise voortdurend uit door op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen en technieken in je vakgebied en met name in digital humanities. Daarnaast onderhoud en verbreed je een relatienetwerk binnen en buiten de stad Antwerpen.
 • Je voert een vlotte publiekscommunicatie, aangepast aan de doelgroep qua taal, stijl en communicatiekanaal.
 • Je initieert overleg en participeert aan samenwerkingsverbanden in de erfgoedsector op lokaal, nationaal en internationaal niveau.

Meer weten over deze vacature? Lees meer op: https://www.antwerpen.be/nl/info/5cadb2dbb8d628e921778f77/leidinggevende-conservator-moderne-drukken-bij-erfgoedbibliotheek-hendrik-conscience

solliciteer uiterlijk op 3 mei.

Details
 • Betaalde job
 • Voltijds
 • Online sinds
 • Solliciteren voor
 • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever

Hendrik Conscienceplein 4
2000  Antwerpen