Leidinggevende team Huurders

De leidinggevende staat in voor de goede organisatie van de dienst huurbegeleiding (HB) en de juridische dienst. 
 
Hij/zij zorgt voor het aansturen van de diverse medewerkers via het principe van ‘situationeel leiderschap’ waarbij elke medewerker een aan hem en zijn taak aangepaste ondersteuning geniet. 
 
De leidinggevende zorgt voor een actieplan van de verschillende clusters en organiseert overleg en de nodige vorming of zoekt samen met de medewerker naar een vorming op maat.
 
De leidinggevende schakelt zich in het team leidinggevende (met coördinator en leidinggevenden team inhuren en gebouwen en team financiën en onthaal) en draagt op deze wijze mee zorg voor het
algemeen functioneren van het SVK.
 
Voor een uitgebreidere taakomschrijving kan u terecht bij het vacaturebericht: https://svka.be/src/Frontend/Files/userfiles/files/Vacature%20-%20leidinggevende%20team%20huurders.pdf
Details
  • Betaalde job
  • Voltijds
  • Loon: barema B1a van PC 319.01
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
    bij nico.broeckx@svka.be
  • Indiensttreding:
Meer informatie Werkgever
Sociaal Verhuurkantoor Antwerpen vzw
Langstraat 102
2140  Borgerhout