Leraar Basiseducatie

Het Centrum voor Basiseducatie vzw organiseert cursussen voor laaggeletterde volwassenen. Het cursusaanbod bestaat uit taal, wiskunde, ICT of maatschappijoriëntatie. Het opfrissen en versterken van deze basisvaardigheden ondersteunt onze cursisten in hun professionele en persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden. 

We bereiken mensen vanuit verschillende landen en culturen: zowel mensen die hier zijn opgegroeid en hebben school gelopen, als mensen die naar hier gekomen zijn als vluchteling of migrant en onze taal nog niet kennen.

Een deskundig, gemotiveerd, dynamisch, multidisciplinair team zorgt voor een kwalitatief, cursistgericht cursusaanbod.

In het kader van projectmiddelen heeft het CBE Open School voor Volwassenen vzw een vacature voor een

 

LERAAR BASISEDUCATIE

 

Functieprofiel

Als LERAAR BASISEDUCATIE verwachten we dat je

 • lessen en lesmodules voorbereidt

 • les geeft

 • mee cursussen ontwikkelt

 • zorg draagt voor onze cursisten

 • de administratie van je cursus doet

 • samenwerkt met collega's en deelneemt aan teamvergaderingen

 • bereid bent tot avondwerk

 • een wagen hebt en flexibel ingezet kan worden op verschillende leergebieden en cursusplaatsen in de regio Kortrijk-Roeselare.

  We verwachten dat je

 • inzicht hebt in leerprocessen

 • vertrouwd bent met de leefwereld van laaggeletterde volwassenen en interesse hebt om met deze doelgroep te werken

 • een zicht hebt op de werking van een Centrum voor Basiseducatie, ervaring ter zake is zeker een pluspunt

 • beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden

 • gemotiveerd bent

 • werkt aan een krachtige leeromgeving en mensen coacht en stimuleert tot leren

 • heel goed met mensen kan werken

 • zelfstandig kan handelen, maar ook graag in teamverband werkt

 • flexibel bent en bereid bent je in verschillende leergebieden (verder) in te werken

 • vertrouwd bent met basisprogramma’s ICT.

Competentieprofiel

 • Gedreven zijn.

 • Openheid tonen.

 • Plannen en organiseren.

 • Integer handelen.

 • Coachen en stimuleren tot leren.

 • Ontwerpen van krachtige leeromgevingen.

Jobgerelateerde competenties

 • De verworven competenties van cursisten evalueren en hen bijsturen.

 • Evaluaties (oefeningen, praktische werken, examens, ...) verbeteren.

 • Materiaal en uitrusting uitleggen aan cursisten en technische vaardigheden overbrengen.

 • Cursisten of deelnemers selecteren.

 • Kennis overbrengen aan cursisten.

 • Cursisten ontvangen, opleidingsactiviteiten en -modaliteiten voorstellen (verloop, inhoud, ...).

 • Een opleiding geven in algemene basiskennis.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

 • Beschikken over een diploma hoger onderwijs

 • Bereid zijn tot avondwerk

 • Beschikken over een rijbewijs en bereid zijn opdrachten uit te voeren in de verschillende vestigingen en decentrale lesplaatsen

 

Aanbod

 • Werken in een gedreven team met gemotiveerde cursisten.

 • Mogelijkheid tot bijscholing en interne coaching.

 • Voltijds contract (36u per week) tot eind december 2020, mogelijk verlengbaar + wervingsreserve. Andere stelsels dan een voltijds contract zijn bespreekbaar.

 • Barema 301 voor lesgevers zonder pedagogisch bekwaamheidsattest onderwijsbevoegdheid; barema 346  voor lesgevers met pedagogisch bekwaamheidsattest onderwijsbevoegdheid.
   Meer info: www.ond.vlaanderen.be.

 • Enkel eerdere tewerkstelling bij een Vlaamse of Federale overheidsdienst en opgebouwde anciënniteit in het onderwijs kunnen meetellen in de anciënniteitsberekening van het loon.

 • CBE is onderdeel van het volwassenenonderwijs; wie vastbenoemd is in een ander onderwijsniveau, kan via een TAO tewerkgesteld worden in CBE.

 • 35 dagen vakantie op jaarbasis bij fulltime tewerkstelling.

 • Plaats tewerkstelling: Kortrijk of Roeselare.

 

Sollicitatieprocedure

 • Sollicitatiebrief met CV (in één document in bijlage) uitsluitend per mail naar personeel@openschool12.be t.a.v. de directie ten laatste tegen zondag 16 augustus 2020 23u59.

 • Eerste selectie vindt plaats op basis van de sollicitatiebrieven met CV op woensdag 19 augustus 2020.

 • Definitieve selectie op basis van de sollicitatiegesprekken op donderdagnamiddag 20 augustus 2020 in CBE Open School voor Volwassenen, Sint-Elooisdreef 56a 8500 Kortrijk. Gelieve deze namiddag vrij te houden in uw agenda.

 • Een uitgebreid functie- en competentieprofiel kan u terugvinden op onze website:  https://www.basiseducatie.be/open-school-kortrijk-roeselare/functie-en-competentieprofiel-leraar-basiseducatie

Details
 • Betaalde job
 • Voltijds
 • Loon: Barema 346 (pedag.bekwaamheid) of barema 301 (geen pedag.bekwaamheid)
 • Online sinds
 • Solliciteren voor
  bij personeel@openschool12.be
 • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever
CBE Kortrijk-Roeselare
Sint-Elooisdreef 56a
8500  Kortrijk


Ontvang deze vacatures in je mailbox

Laat hier je gegevens achter en ontvang dagelijks of wekelijks een overzicht in je mailbox.

Het dagelijks overzicht wordt elke dag om 20u verstuurd en bevat alle vacatures van de voorbije dag. Het wekelijks overzicht wordt elke maandag om 20u verstuurd en bevat de 50 meest bekeken vacatures van de voorbije week.

Er is een nieuwsbrief met betaalde jobs en één met vrijwilligersvacatures.


 
11.11.11 respecteert uw privacy. Wij houden ons aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR). Uw gegevens gebruiken we enkel om u op de hoogte te houden van onze activiteiten. Indien u vragen hebt over de manier waarop 11.11.11 omgaat met uw persoonsgegevens, kunt u zich informeren via onze Privacyverklaring die ook op eenvoudige aanvraag verkrijgbaar is bij 11.11.11, Dienst Communicatie, Vlasfabriekstraat 11 - 1060 Brussel. U kunt uw vraag ook richten aan de verantwoordelijke voor privacy van 11.11.11 (DPO): via e-mail privacy@11.be of via 11.11.11, DPO, Vlasfabriekstraat 11 - 1060 Brussel
Als je hieronder een invulveld ziet, laat dit dan zeker leeg!
Anders wordt je inschrijving beschouwd als een poging tot spam en genegeerd.