Les Gazelles de Bruxelles

Les Gazelles de Bruxelles een socio-sportieve organisatie die via joggen volwassenen uit kansengroepen versterkt en ontmoeting tot stand brengt.

Mensen in armoede en mensen in een precaire verblijfssituatie ervaren vaak drempels die hen beletten deel te nemen aan bestaande sportinitiatieven. Bij Les Gazelles is iedereen welkom, ongeacht het sportieve niveau en zonder deelnameprijs.

Via de sport willen we bruggen leggen tussen mensen van verschillende origine en achtergrond, scholing of socio-economisch milieu. We spreken allen de taal van de sport.

Les Gazelles de Bruxelles

Marcqstraat 17
1000 Brussel
Telefoon: 02 430 25 68
Contacteer Les Gazelles de Bruxelles