Lesgever anderstaligen

Kiem is op zoek naar :  een lesgever (deeltijds)

 We leggen ook een werfreserve aan voor één jaar (mogelijk ook voltijds).

 Sta je graag voor een groep anderstalige volwassenen? Zet jij graag je enthousiasme in binnen een geëngageerd team? Zijn afwisseling en collegialiteit belangrijk voor jou? Dan hebben wij een job voor jou!

 Context van de functie

Kiem leidt mensen uit kansengroepen naar een duurzame tewerkstelling door het organiseren van opleiding, begeleiding en bemiddeling. We richten ons prioritair op de transportsector.  Onze passie is het opleiden en begeleiden van bestuurders in transport.  Momenteel organiseren we verschillende opleidingstrajecten voor (anderstalige) werkzoekenden met interesse voor het zwaar vervoer, bus & car en taxivervoer.  Meer informatie over de opleidingen vind je op www.kiemvzw.be. 

Kiem is een kleine organisatie in volle ontwikkeling (12 teamleden).  We werken met verschillende kleine teams per opleiding of project. Als lesgever kom je in een pool van een 5-tal lesgevers en een pedagogisch verantwoordelijke en werk je nauw samen met de opleidingscoach van een project. Het grootste deel van onze opleidingen vindt plaats in Antwerpen. Occasioneel wordt je ingezet in Gent of Heverlee.

 Functieomschrijving:

Als lesgever geef je verschillende lesmodules van telkens 3 uur aan groepen van meestal 12 cursisten. De lessen situeren zich in het domein NT2 en leren leren, specifiek gericht op de sector transport. Je werkt samen met andere lesgevers (intern of extern) die complementaire modules geven. Je zorgt mee voor het opstellen van de lesinhouden en voor de afstemming van de verschillende modules op elkaar. Je zorgt voor permanente evaluaties van cursisten, in overleg met je collega’s in het project. Je kan op termijn ook worden ingezet voor andere lesopdrachten op maat.

Daarnaast heb je een aantal algemene teamtaken. Je neemt deel aan het algemeen teamoverleg. Je geeft vanuit je functie input over toeleiding en screening van kandidaten, over de kwaliteit van onze werkingsprocessen. Je bent bereid mee na te denken over nieuwe opleidingsprojecten of over pedagogische aanpak.

Concrete taken:

- je geeft les op een afwisselende en laagdrempelige manier, aangepast aan anderstalige en kortgeschoolde cursisten

- je werkt met de bestaande lessenpakketten

- je ontwikkelt mee het (bestaande) materiaal

- je overlegt met collega-lesgevers en met de (pedagogisch) coördinator

- je overlegt met collega’s over het ontwikkelingsplan van de cursisten

- je kan genuanceerd maar kritisch feedback geven aan cursisten

- je geeft input voor evaluatiegesprekken met cursisten, op basis van te behalen competenties

- je kan fungeren als rolmodel naar cursisten

- je hanteert consequent regels en afspraken tijdens de opleiding

- je houdt een minimale administratie bij en zorgt dat de aanwezigheid van de cursisten correct   

  wordt geregistreerd

- je ondersteunt mee de planning van de lessenagenda

- je neemt regelmatig deel aan het teamoverleg van Kiem en doet daarin je inbreng

Gewenst profiel:

- diploma: (minstens) bachelor, bewijs van pedagogische bekwaamheid of gelijkgesteld door ervaring

- ervaring in het lesgeven aan en/of coachen van kortgeschoolde en/of anderstalige cursisten

- pluspunt: ervaring in het geven van competentieversterkende opleiding aan en begeleiding van werkzoekenden (anderstaligen) met een afstand tot de arbeidsmarkt

- je bent bereid je in te werken in minder alledaagse materie

- je hebt een positieve ingesteldheid en bent een echte teamspeler

Organisatiegebonden competenties:

- flexibiliteit

- zelfstandigheid

- samenwerking

- empathie

- oplossingsgericht

- eigenaarschap

Functiespecifieke competenties:

- verantwoordelijk

- didactisch vaardig

- plannen en organiseren

- communicatief

- analytisch

- oplossingsgericht

Wij bieden:

- een halftijds contract (50%) voor onbepaalde duur (60% bespreekbaar- mogelijk andere jobtime later)

- verloning volgens paritair comité 329.01 B1b + maaltijdcheques

- afwisselend werk in een heel fijn team

- ruimte voor zelfontwikkeling en creativiteit

Solliciteren ten laatste op 11 december om 12u. met motivatiebrief en CV t.a.v. Barbara Cleynen:

sollicitatie@kiemvzw.be. Kandidaten die weerhouden worden, nodigen we zo snel mogelijk uit op gesprek.  Meer info via mail of telefonisch op 03/270 36 95.

Indiensttreding: zo spoedig mogelijk, indien mogelijk begin januari 2019.

Details
  • Betaalde job
  • Deeltijds
  • Loon: paritair comité 329.01 - B1b
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
    bij sollicitatie@kiemvzw.be
  • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever
Kiem
Langstraat 102
2140  Borgerhout