Lesgever (m/v)

Missie:

Onder de verantwoordelijkheid van het team zal u volgende taken en functies uitvoeren naargelang uw beschikbaarheid:

 Wandelingen gidsen langs Brusselse waterlopen voor groepen of scholen (lager en secundair onderwijs).

 Bezoeken gidsen in het Rioolwaterzuiveringsinstallatie van Brussel Noord voor groepen of scholen.

 De waterkwaliteit meten van de Brusselse waterlopen met jongeren uit het secundair.

Profiel

 U bent tweetalig (Nederlands/Frans)

 U heeft via diploma en/of ervaring kennis van de natuur en het milieu, in het bijzonder over water en waterlopen

 Ervaring als animator voor kinderen of gids voor volwassenengroepen is een troef

 U bent sociaal, autonoom en proactief

Werkplaats

Akenkaai 2bis, 1000 Brussel en op het terrein

U heeft interesse in dit project ? Stuur een motivatiebrief en een CV naar contact@coordinatiezenne.be

Info over onze vereniging: www.coordinatiezenne.be

De organisatie

Coördinatie Zenne-Coordination Senne is een tweetalige organisatie die actief is in de drie gewesten van het Zennebekken (Brussel, Vlaanderen en Wallonië). Haar objectief is een geïntegreerd en duurzaam waterbeleid door middel van een interregionale en gecoördineerde aanpak van de milieuproblemen gelinkt aan de waterlopen.

Coördinatie Zenne-Coordination Senne heeft een klein team binnen een uitgebreider netwerk van interregionale milieuorganisaties en omringd door lesgevers en gidsen. Eén van de belangrijkste objectieven van Coördinatie Zenne-Coordination Senne is het sensibiliseren van het grote publiek en kinderen aan de waterthematiek (kwaliteit, functies van de waterlopen, biodiversiteit, enz.)

Details
  • Betaalde job
  • Deeltijds
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
    bij vanderschueren@gs-esf.be
  • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie
  • 022061207
Werkgever
Coördinatie Zenne
Akenkaai 2bis 2bis
1000  Brussels