LESGEVER/OPLEIDINGSCOACH

Kiem is op zoek naar :  een lesgever – opleidingscoach

 

Ben je iemand die houdt van afwisseling? Zet je graag je schouders mee onder een project? Zoek je een uitdaging binnen een geëngageerd team? Dan hebben wij een job voor jou!

 

Kiem als organisatie

Kiem wil werkzoekenden uit kansengroepen een perspectief van duurzame tewerkstelling bieden via opleiding, begeleiding op maat en bemiddeling naar werk.  Kiem organiseert vooropleidingen transport voor werkzoekenden met interesse voor het zwaar vervoer, bus & car en taxivervoer.  Meer informatie over de opleidingen vind je op www.kiemvzw.be. 

Kiem is een kleine organisatie in ontwikkeling (12 teamleden).  We sluiten partnerschappen om nieuwe projecten op te zetten die passen binnen onze missie. In 2020 breiden we onze werking verder uit en zal er naast de opleidingslocaties Borgerhout-Antwerpen, Heverlee-Leuven en Gent gestart worden met een opleidingstraject in Vilvoorde. We zijn op zoek naar een lesgever-opleidingscoach met als standplaats Antwerpen die bereid is om voor het team ondersteunend locatiewerk te verrichten wanneer nodig (maximaal gepland en afgebakend!). 

Functieomschrijving:

De functie is in de eerste plaats gericht op lesgeven maar bestaat uit 3 taakdomeinen. De verschillende taken kunnen dus periodiek meer of minder op de voorgrond treden.

Lesgever:

Als lesgever geef je verschillende lesmodules van telkens 3 uur. Meestal is dat in opleidingen van 10 weken aan groepen van 12 cursisten . Je werkt samen met één of meerdere vaste lesgevers van een partnerorganisatie die complementaire modules NT2 geeft. Je verzorgt lesmodules vaktechnische Nederlands in de vooropleidingen of soortgelijke opdrachten, in duo met andere lesgevers.  Je zorgt mee voor het opstellen van de lesinhouden en voor de afstemming van de verschillende modules op elkaar. Je zorgt voor permanente evaluaties van cursisten, in overleg met je collega’s in het project.

Er is ondersteuning van het team van interne lesgevers, opleidingscoaches en door de coördinator. Je neemt regelmatig deel aan de geplande overlegmomenten en neemt hierin een constructieve rol op, ook in taken die hieruit voortvloeien.

Opleidingscoach:

Je neemt verantwoordelijkheden op in de algemene organisatie van opleidingen.  Bijvoorbeeld inzake de planning, de afstemming met externe lesgevers, het organiseren van stagedagen, het organiseren en uitvoeren van overleg- en evaluatiemomenten en het nauwgezet opvolgen van de logistieke kant van de opleiding.  Je vervult daarnaast ook de rol van aanspreekpunt voor de cursisten tijdens hun opleiding en tijdens hun vervolgtraject. Je ondersteunt hen bij eventuele randproblemen en coacht hen tijdens hun opleiding om te zorgen dat ze hun traject met succes beëindigen.  Je onderhoudt contacten met de toeleiders en bemiddelaars van de cursisten en houdt hen op de hoogte van de resultaten tijdens de (vervolg)opleiding.

Toeleiding en screening:

Je neemt samen met andere collega’s en met de opdrachtgever taken op in de toeleidingsprocedure van kandidaten naar de opleidingen. Je geeft daarbij info over het beroep en de opleiding en je maakt een inschatting van het taalniveau en het leerpotentieel van kandidaten.

Concrete taken:

- je maakt een inschatting van het profiel van kandidaten in het kader van de screening

- je begeleidt en ondersteunt cursisten en verwijst hen eventueel door, zowel tijdens als na hun opleiding

- je coacht cursisten tijdens de opleiding en individueel

- je bent op de hoogte van de werkvoortgang en volgt deze op

- je neemt regelmatig deel aan het teamoverleg van Kiem en doet daarin je inbreng

- je hebt je inbreng in de planningen, maar kan je ook aanpassen hieraan

- je kan fungeren als rolmodel naar cursisten

- je hanteert consequent regels en afspraken tijdens de opleiding

- je werkt met de bestaande cursuspakketten

- je ontwikkelt mee het (bestaande) materiaal

- je geeft les op een afwisselende en laagdrempelige manier,  aangepast aan anderstalige en kortgeschoolde cursisten

- je overlegt met collega-lesgevers en met de coördinator voor een vlot verloop van de cursus

- je overlegt met collega’s over het ontwikkelingsplan van de cursisten

- je voert evaluatiegesprekken met cursisten, je confronteert en geeft feedback

- je houdt de nodige administratie bij en zorgt dat de aanwezigheid van de cursisten correct  wordt geregistreerd. Je maakt hierbij op de gepaste manier gebruik van de aanwezige (ICT-)middelen die de organisatie ter beschikking heeft.

- je legt contacten met toeleiders en bemiddelaars en houdt hen op de hoogte over de kandidaten en/of cursisten

Gewenst profiel:

- Diploma: (minstens) bachelor in een sociale richting, bewijs van pedagogische bekwaamheid of gelijkgesteld door ervaring

- 2 jaar ervaring in het geven van competentieversterking aan werkzoekenden (anderstaligen) met afstand tot de arbeidsmarkt; relevante ervaring in de transportsector en/of technische bekwaamheid is een pluspunt

- je bent mobiel: je bent in de eerste plaats lesgever in de opleidingen te Antwerpen en occasioneel inzetbaar te Vilvoorde, Gent en Leuven.  De locaties zijn bereikbaar met het openbaar vervoer. 

Organisatiegebonden competenties:

- flexibiliteit

- zelfstandigheid

- samenwerking

- empathie

- oplossingsgericht

- eigenaarschap

Functiespecifieke competenties:

- verantwoordelijk

- didactisch vaardig

- plannen en organiseren

- samenwerking stimuleren

- communicatief

- analytisch

- creatief

Wij bieden:

- een voltijds contract voor onbepaalde duur

- verloning volgens paritair comité 329.01 B1b + maaltijdcheques

- afwisselend werk en een prettige werksfeer

- ruimte voor zelfontwikkeling en creativiteit

- vergoedingen voor verplaatsingen – gebruik cambio en/of fietssdeelsysteem

 

Details
  • Betaalde job
  • Voltijds
  • Loon: Volgens PC 329.01 B1b + maaltijdcheques
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
    bij coordinatie@kiemvzw.be
  • Indiensttreding:
Meer informatie Werkgever
Kiem vzw
Langstraat, 102 102
2140  Borgerhout