Lid Raad van Bestuur - Meebouwen aan de educatieve en culturele veranderingen van de toekomst

Wij zoeken jou om ons bestuur te versterken:

Impuls vzw is voor haar Raad van Bestuur op zoek naar mensen met een hart voor de sociale sector, die graag willen meebouwen aan de educatieve en culturele veranderingen van de toekomst. 

Over Impuls:

Impuls vzw is een erkende vormingsinstelling die mensen en organisaties impulsen biedt om te kunnen samenwerken en samenleven vanuit verbinding.

In een maatschappij waarin polarisatie zich steeds meer manifesteert, reiken we concrete handvaten aan om verschillen te overstijgen en samenhang te ontdekken. Zo kiezen we uitdrukkelijk voor een maatschappij waarin het samen centraal staat, want alleen samen kunnen we de uitdagingen van vandaag en morgen aanpakken.

Doordat mensen deze handvaten meenemen in groepen waar ze zelf deel van uitmaken (gezinnen, buurten, werkomgeving, verenigingen, …) zetten we een positieve druppelbeweging in gang.

Impuls wil actief meebouwen aan een samenleving waarin de kracht en authenticiteit van iedereen gehoord, gewaardeerd en ingezet wordt. We staan voor een samenleving die inclusief is, en waarin het niet ieder voor zich is, maar wel ieder voor allen.

Dit alles doen we met vorming en inspiratie, zowel gericht op particulieren als groepen en organisaties. Inhoudelijk werken we rond 4 thema’s die we breed invulling geven:

 •        Geweldloze of verbindende communicatie
 •        Omgaan met agressie en conflicten
 •        Verbindend leidinggeven
 •        Samenwerken in groepen en organisaties

Doorheen al onze activiteiten vormen de principes van Verbindende Communicatie de rode draad.

Al bijna 30 jaar zijn we vaste partner voor vorming, opleiding en coaching in de sociale sector.

Wij zoeken:

Momenteel zoeken wij enkele nieuwe leden voor onze Raad van Bestuur. Je komt terecht in een organisatie die volop in beweging is.

Kennis van de sociale sector en knowhow over zakelijke/ financiële plannen zijn een plus.

Onze Raad van Bestuur …

… draagt samen met het Impulsteam de missie van de organisatie uit.

… zet inhoudelijk de grote lijnen uit, bewaakt een goed financieel bestuur en beslist over personeelszaken.

… vergadert 3 x per jaar.

Wij bieden …

… inkijk in onze organisatie met meer dan 40 jaar ervaring en inhoudelijke expertise in het sociaal-educatieve werk, zowel in open cursussen als met een aanbod op maat. (uitwisseling en netwerk)

… een onkostenvergoeding.

… deelname aan onze vormingen.

Goesting gekregen of wil je meer info? Bel Mariet, zij geeft graag meer uitleg!

Details
 • Vrijwilligerswerk
 • Deeltijds
 • Online sinds
 • Solliciteren voor
  bij mariet.ghaye@impulsvorming.be
 • Indiensttreding:
Meer informatie Werkgever
Impuls vzw
Elisabethlaan 64
3200  Aarschot