Word lid van de Benelux Relief Emergency Response Unit/Become a member of the Benelux Relief Emergency Response Unit

For english, see below.

 

Een internationale humanitaire ramp

Een verwoestende aardbeving. Een plotse overstroming. Wanneer rampen toeslaan, staat de tijd even stil. De lokale Rode Kruis- of Rode Halvemaanvereniging schiet meteen in actie. Soms is de ramp echter van een dergelijke grootorde, dat helpende handen van buitenaf nodig zijn.

De Benelux Relief Emergency Response Unit

Op vraag van de lokale vereniging, brengt de Benelux Relief Emergency Response Unit (ERU) binnen de 48u het nodige materiaal en opgeleide vrijwilligers ter plaatse voor onmiddellijke noodhulp. Onze ERU is gespecialiseerd in het ondersteunen in de verdeling van noodhulpgoederen, cash of informatie aan de mensen die getroffen werden door een ramp.

Hoe doe je dit concreet?

Als ERU-lid:

 • Help je in de selectie en digitale registratie van mensen die in aanmerking komen voor noodhulp.
 • Ondersteun je in de voorbereiding van de distributie: je stelt een planning op, zoekt mee naar een geschikte plaats, je regelt de coƶrdinatie met de logistieke unit.
 • Ben je aanwezig tijdens de distributies om vragen of problemen op te vangen.
 • Zorg je voor een goed werkende database waarin alle gegevens gelinkt aan de distributie vakkundig worden bijgehouden.
 • Leid je de vrijwilligers van de lokale vereniging op in elk van bovenstaande aspecten.
 • Wanneer je niet op missie bent, ben je sporadisch bereid om over jouw ervaringen een toegankelijke uiteenzetting te geven.

Wat krijg je terug?

 • Verschillende korte missies waarin jouw engagement het verschil kan maken.
 • Een basisopleiding en jaarlijkse opfrissingscursussen.
 • Een billijke vergoeding tijdens missies.
 • Een verzekering tijdens alle activiteiten die je uitvoert voor Rode Kruis-Vlaanderen.

Iets voor jou?

 • Je bent minstens 18 jaar.
 • Je kan je zeker drie jaar lang engageren om minstens 1 maand per jaar beschikbaar te zijn voor een noodhulpmissie in het buitenland.
 • Je hebt sterke ICT-vaardigheden, kan goed overweg met Excel en Smartphone applicaties.
 • Je hebt een band met internationaal humanitair werk en toont intercultureel bewustzijn. Terreinervaring is een plus.
 • Je hebt een goede kennis van het Engels en Frans. Nederlands en andere talen zijn een plus.
 • Je bent stressbestendig en je bent in goede fysieke en mentale gezondheid.

Help mee!

Stel je kandidaat en stuur je CV en motivatiebrief voor 25 september 2019 naar vrijwilligersinternationale@rodekruis.be. De weerhouden kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek op 8, 9 of 10 oktober 2019.

De verplichte opleiding is gepland van zaterdag 30 november tot en met zondag 8 december 2019 in Vaalbeek, Belgiƫ. De reiskosten naar Vaalbeek van buiten de Benelux worden niet vergoed.


 

An international humanitarian disaster

A devastating earthquake. A sudden flood. When disasters strike, time stands still. The local Red Cross or Red Crescent Society immediately takes action. Sometimes, however, when the disaster is of such a scale, the assistance of external partners is necessary.

The Benelux Relief Emergency Response Unit

At the request of the local National Society, the Benelux Relief Emergency Response Unit (ERU) will provide the necessary equipment and trained volunteers for immediate relief within 48 hours. Our ERU is specialized in supporting the local Red Cross or Red Crescent Society in the distribution of emergency relief goods, cash or information to the affected population.

How do you support us concretely?

As an ERU member:

 • You assist in the selection and digital registration of people eligible for emergency relief.
 • You help in the preparation of the distributions: you manage the planning, arrange a suitable distribution place and you are in charge of the coordination with the logistic unit.
 • You are present during distributions to ensure that beneficiaries and volunteers with questions receive the necessary support.
 • You set up and maintain a well-functioning database that collects all distribution-related data.
 • You will guide and train the local Red Cross or Red Crescent volunteers in any of the above aspects.
 • When not on mission, you are occasionally available for short presentations on your work for the ERU.

How do we support you?

 • Multiple short-term deployments worldwide where your presence can make a difference.
 • A one-week starter training and yearly opportunities for refreshment courses.
 • A fair remuneration during time of deployment.
 • An assurance during all your activities for the Belgian Red Cross-Flanders.

Something for you?

 • You are at least 18 years old.
 • You are available for deployments for a period of minimum 1 month a year and this for a period of at least 3 years in total.
 • You have strong IT skills, you have a proficiency in Excel and Smartphone applications.
 • You have an interest in international humanitarian work and show a strong inter-cultural awareness. Field experience is a plus.
 • You speak English and French fluently. Working knowledge of Dutch or other languages is an asset.
 • You can deal with stressful situations, you are in good shape and emotionally resilient.

Become a part of our humanitarian movement!

Register and send your resume and motivation letter before September 25th 2019 to vrijwilligersinternationale@rodekruis.be.

The selected candidates will be invited for an interview on the 8th, 9th or 10th of October 2019.

The training is compulsory and scheduled from Saturday the 30th of November to Sunday 8th of December 2019 in Vaalbeek, Belgium. Travel costs made in order to attend the mandatory training from outside the Benelux are not remunerated.

 

 

 

 

 

Details
 • Vrijwilligerswerk
 • Deeltijds
 • Loon: Verplaatsingkosten/transport, vergoeding tijdens buitenlandse missie/remuneration during mission abroad
 • Online sinds
 • Solliciteren voor
  bij vrijwilligersinternationale@rodekruis.be
  met referentie Benelux Relief Emergency Response Unit
 • Indiensttreding:
Meer informatie Werkgever
Hoofdzetel Rode Kruis-Vlaanderen
Motstraat 40
2800  Mechelen