Logistiek verantwoordelijke/klusjesman (M/V), deeltijds, Lier

Vzw De Lier , een woonvoorziening voor personen met een lichte tot matige verstandelijke beperking, zoekt een logistiek verantwoordelijke/klusjesman die instaat voor het onderhoud en veiligheid van de huizen van De Lier en dit in nauwe betrokkenheid op de werkingen. Deze verantwoordelijke stuurt een andere logistieke medewerker aan.

 

1.    Competenties

 •         Je beschikt over de 6 basiscompetenties van vzw de Lier : empathie, creativiteit, denken en handelen vanuit gelijkwaardigheid, eenvoud nastreven, betrokken samenwerken, positieve instelling.
 •         Zelfstandig kunnen werken
 •         Kunnen plannen
 •         Kunnen samenwerken en leiding geven
 •         Technisch inzicht hebben
 •         Handig zijn
 •         Kennis van klussen (schilderen, vloeren leggen, schrijnwerk, basis elektriciteit, basis loodgieterij,…)
 •         Flexibel zijn
 •         Sociaal vaardig zijn
 •         Communicatief vaardig zijn
 •         Initiatief nemen voor preventieve en corrigerende maatregelen
 •     Plannen, uitvoeren en opvolgen van renovaties van de huizen in overleg met coördinatieteam.
 •     Plannen, uitvoeren  en opvolgen van klusjes en herstellingen in overleg met de teamverantwoordelijke
 •     Contactpersoon met stielmannen en externe diensten,
 •     Aankopen, ingebruikstelling en onderhouden van machines en werkgerief.
  Overzicht houden en beheren van  het aanwezig zijnde materiaal.
 •     De auto van De Lier bedrijfsklaar houden : jaarlijks onderhoud en contacten met garage.
 •     opvolgen van klussen en praktische ondersteuning bij de uitvoering ervan
 •     Begeleiden van cliënten tijdens klusjesopdrachten, dit in samenspraak met teamverantwoordelijke.
 •     Vervoer van cliënten à rato van een tot twee ritten per week

2.    Takenpakket

Ø  Patrimonium (huizen en tuinen in eigen beheer)

Ø  Aansturen van de logistieke medewerker.

Ø  Dagbesteding met cliënten

3.      Profiel

Ø  Minimum A2 diploma

Ø  Minstens 5 jaar ervaring

Ø  Ervaring met personen met een verstandelijke beperking is een pluspunt

1.      Aanbod

Ø  Arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur

Ø  Deeltijdse tewerkstelling : 16u/week

Ø  Verloning volgens barema van PC 319

Ø  Beschikken over rijbewijs B en over eigen wagen

Ø  Plaats van tewerkstelling: Lier

Ø  Datum indiensttreding: zo snel mogelijk

 

 

Details
 • Betaalde job
 • Deeltijds
 • Loon: volgens barema PC 319.01
 • Online sinds
 • Solliciteren voor
  bij stien@deliervzw.be
 • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever
vzw de Lier
Berlarij 79
2500  Lier