LOKALE VERTEGENWOORDIGER (M/V) – 100% voor GUATEMALA

Broederlijk Delen heeft in de verschillende partnerlanden een lokale vertegenwoordiger, die de organisatie vertegenwoordigt op het terrein en intensief samenwerkt met de collega's in Brussel. Momenteel zoeken we een nieuwe Lokale Vertegenwoordiger voor Guatemala.

Begin contract: oktober 2018

Voorzien vertrek: midden oktober 2018

Standplaats: Quetzaltenango (bij voorkeur)

Voornaamste interventiezones: West-Guatemala, in de departementen Quetzaltenango, San Marcos en Huehuetenango

Thematiek: verdediging van rechten van rurale gemeenschappen (voedselsoevereiniteit, toegang tot grond, water en bescherming van het leefmilieu) en ondersteuning van lokale duurzame alternatieven.

Taakomschrijving

 • Je tekent mee het beleid uit in de regio en faciliteert participatieve programma-ontwikkeling met partners en in nauw overleg met de collega's in Brussel.
 • Je bouwt duurzame relaties uit met partnerorganisaties, onder meer via regelmatige veldbezoeken.
 •  Je werkt mee aan het ontwikkelen van nieuwe vormen van samenwerking tussen partners in Guatemala en België die aan duurzame ontwikkeling werken.
 • Je communiceert actief met de collega's in Brussel over de evoluties op het terrein en in functie van financiering en opvolging van partners en programma's.
 • Je volgt partners op m.b.t. resultaatgericht financieel en inhoudelijk beheer.
 • Je stimuleert capaciteitsversterking bij partners en binnen de verschillende onderdelen van het programma.
 • Je bevordert onderling leren, uitwisselen en samenwerken tussen actoren en hebt oog voor doelmatigheid en kwaliteitsverhoging in het programma.
 • Je zoekt overleg en synergie met relevante actoren en vertegenwoordigt Broederlijk Delen bij lokale en Belgische/internationale overheden en netwerken in Guatemala.
 • Je draagt bij aan het kennisbeheer van de organisatie en van partners en geeft input vanuit de ervaringen op het terrein voor de bredere werking en het beleid van Broederlijk Delen.

Profiel

 • Je hebt een Masterdiploma of een equivalente ervaring, waarbij je bij voorkeur kennis en ervaring kon opbouwen met rurale contexten (overlevingslandbouw, boeren- en inheemse bewegingen, rechtenverdediging inzake toegang tot grond, water, biodiversiteit).
 • Je hebt inzicht in theoretische, methodologische en praktische aspecten van ontwikkelings- en veranderingsprocessen en organisatieversterking.
 • Je kan politiek gevoelige en conflictsituaties goed inschatten en bent in staat beslissingen te nemen onder stress.
 • Je hebt minimum 5 jaar relevante werkervaring, waarvan minimum 3 jaar in het Zuiden, bij voorkeur in Latijns-Amerika (idealiter in Centraal-Amerika of Mexico).
 • Je hebt affiniteit met de Noord-Zuid-beweging en met Latijns-Amerika, en je kan je identificeren met het solidariteitsproject van Broederlijk Delen.
 • Je beschikt over een zeer grondige actieve kennis van het Spaans. Goede kennis van het Nederlands is belangrijk. Minimaal passieve kennis van het Engels en/of Frans is een meerwaarde.
 • Je bent in staat om zowel projecten als processen waarin verschillende actoren betrokken zijn te begeleiden en gaat daarbij planmatig en resultaatsgericht te werk.
 • Je hebt ervaring met werken vanuit een rechtenbenadering.
 • Je kan goed analyseren en samenvatten en je hebt de nodige redactionele vaardigheden voor het opstellen van dossiers, rapporten en beleidsnota's.
 • Je beschikt over sterke sociale, relationele, communicatieve vaardigheden binnen een interculturele context.
 • Je kan zelfstandig werken.
 • Je kan een kleine ploeg coöperanten, vrijwilligers en/of lokale consultants aansturen, coachen en opvolgen.
 • Je hebt een flexibele instelling en een innovatieve geest met oog voor opportuniteiten.
 • Je hebt een goede praktische kennis van de courante softwareprogramma's.
 • Je beheerst de essentiële principes van boekhouding en organisatiebeheer.
 • Je bent bereid regelmatig te reizen en een voldoende aanwezigheid op het terrein te verzekeren.
 • Je beschikt over een rijbewijs B.

Aanbod

 • Een voltijds contract van 3 jaar, éénmaal verlengbaar tot 6 jaar
 • Een concurrentieel verloningspakket binnen de Belgische sociaal-culturele sector, met aansluiting bij de OSZ (de Overzeese Sociale Zekerheid)
 • Stimulerend werk binnen een gemotiveerd internationaal team

Procedure

Je kan solliciteren door een gemotiveerde brief en CV te versturen tot en met 5 augustus 2018 naar Broederlijk Delen VZW, t.a.v. Aleida van Gansbeke, Huidevettersstraat 165 - 1000 Brussel of via jobs@broederlijkdelen.be.

Meer informatie over de functie-inhoud kan je opvragen bij Patricia Verbauwhede (van 16 juli tot 19 juli) via mail (adres: patricia.verbauwhede@broederlijkdelen.be) of op het nummer 02/213.04.52 en vanaf 30 juli bij Nele De Meyer op het nummer 02/213.04.67.

Geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een praktische proef (tweede helft van augustus) en een sollicitatiegesprek (begin september). De geselecteerde kandidaat wordt gevraagd om deel te nemen aan een psychosociale test.

Info over Broederlijk Delen

Samen met 130 partnerorganisaties in het Zuiden en duizenden vrijwilligers in Vlaanderen, maakt Broederlijk Delen dagelijks werk van duurzame ontwikkeling. We zetten daarbij zelf geen projecten op in het Zuiden, maar steunen de eigen plannen van groepen mensen ter plaatse. Rurale ontwikkeling, voedselsoevereiniteit en mensenrechten zijn de complementaire terreinen waarop Broederlijk Delen actief is.

Meer info kan je vinden op: www.broederlijkdelen.be

Wij maken werk van een diversiteitsbeleid (gender, culturele achtergrond, leeftijd,...)

 

Details
 • Betaalde job
 • Voltijds
 • Online sinds
 • Solliciteren voor
 • Indiensttreding:
Werkgever

Huidevettersstraat 165
1000  Brussel