Maatschappelijk assistent(e) Anderlecht

Vacante betrekking

Maatschappelijk assistenten (dag en/of avonddienst) voor het Brussels Winterplan voor daklozen.

Meerdere vacatures.

Profiel, vaardigheden, Opleiding, Ervaring

Onder het toezicht van de Algemeen Coördinator « daklozen », van de verantwoordelijke voor het Winterplan en van de directie dient onze toekomstige medewerk(st)er te beschikken over de volgende eigenschappen :

• In het bezit zijn van minstens een Bachelor of een equivalent diploma.

• Blijk geven van een goede kennis van de sociaal-sanitaire sector in Brussel en van de sociale wetgeving en het arbeidsrecht.

• Resultaatgericht en stipt zijn en blijk geven van organisatietalent.

• Zelfstandig zijn en goed met mensen kunnen omgaan.

• Globaal gezien blijk geven van een respectvolle, welwillende en luisterbereide houding.

• Toezien op de kwaliteit van de interne en externe communicatie, zowel schriftelijk als mondeling.

• De geldende deontologische code naleven.

• De volgende informaticatoepassingen beheersen : Word, Excel, Access en Timeweb.

Onze organisatie biedt u talloze mogelijkheden om zich professioneel te ontplooien en biedt u de kans om motiverende uitdagingen aan te gaan.

Takenpakket :

• Onthaal, omkadering en begeleiding van de personen die binnen het Winterplan worden opgevangen.

• Beschikbaarheid ten opzichte van de gebruikers van het volledige dienstenaanbod verbonden aan de winteropvang.

• Garant staan voor de instandhouding van goede praktijken met betrekking tot de stichtende opdrachten van Samusocial, zowel naar de doelgroep als naar het brede publiek en de partnerinstellingen toe.

• Garant staan voor kwaliteit in de interne en externe interactie en communicatie met de verschillende partnerinstellingen.

• Indien nodig de instelling vertegenwoordigen naar buiten uit (bij de doelgroep, bij het brede publiek en bij de partnerinstellingen).

• Indien nodig bijdragen aan de samenstelling van activiteitenverslagen over de verschillende projecten die verband houden met de winteropdrachten.

Details
  • Betaalde job
  • Voltijds
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
    bij jobs@samusocial.be
    met referentie 776671
  • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever
Samusocial asbl
Poincarélaan 68-70
1070  BRUSSEL