Maatschappelijk werk(st)er Sociale Dienst

Uitvoeren van het sociaal en financieel onderzoek vanuit een multidisciplinaire invalshoek. Het verzekeren van het recht op maatschappelijke dienstverlening. Opstellen van sociaal verslag en voorleggen aan de bevoegde instanties. Administratieve ondersteuning en informatie verschaffen bij sociale dossiers en doorverwijzing. Inzichten verwerven in de noden en behoeften van de cliënten. Functieomschrijving terug te vinden op www.kortenberg.be

Details
  • Betaalde job
  • Deeltijds
  • Loon: min €1.230,39 - max. € 2.073,17
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
    bij personeelsdienst@kortenberg.be
  • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever
OCMW KORTENBERG
DR.V.DE WALSPLEIN 30
3070  KORTENBERG