Maatschappelijk werker OCMW Wezembeek-Oppem (gemeente met taalfaciliteiten)

Het OCMW Wezembeek-Oppem gaat over tot aanwerving van een maatschappelijk werker in contractueel verband voor binnen de dienst algemene maatschappelijke dienstverlening.

 

 

Functieomschrijving

De maatschappelijk assistenten van het OCMW Wezembeek-Oppem (gemeente met taalfaciliteiten) zoeken naar echte antwoorden op vragen die mensen wakker houden. Je zorgt voor een warm onthaal, je pluist de situatie uit en maakt een sociaal verslag op. Je zoekt naar wat er nodig is om de persoon of het gezin op weg te helpen naar een menswaardig bestaan. Je verdedigt hun belangen, helpt hen in het zoeken naar oplossingen en streeft naar zelfredzaamheid op lange termijn.

 

Functie-inhoud

  • behandeling van de dossiers leefloon;

  • sociale steun equivalent leefloon;

  • toekenning huurwaarborgen;

  • toekenningen van andere sociale steunen;

 

Kennisvereisten

- kennis van de O.C.M.W.-wetgeving, m.b.t. het recht op maatschappelijke integratie, terugvordering van kosten van maatschappelijke dienstverlening, sociale wetgeving, kandidaat vluchtelingen enz.;

- sociale kaart;

- economische en sociale structuur van de samenleving;

- inzicht in het algemeen welzijnswerk ;

- de verschillende levensbeschouwingen en culturen;

 

Formele vereisten

Prof. Bach. Sociaal-agogisch werk met de titel van maatschappelijk assistent (of gelijkgesteld).

 

Aanbod

- voltijds contract van bepaalde duur van 1 jaar, eventueel gevolgd door een contract van onbepaalde duur;

- weddeschaal: B1-B3 met volledige overname anciënniteit openbare diensten en privé-anciënniteit in gelijkaardige functie en weddeschaal;

- extralegale voordelen (maaltijdcheques, gratis hospitalisatieverzekering, fietspremie, terugbetaling woon-werkverkeer met openbaar vervoer);

- aantrekkelijke verlofregeling (35 verlofdagen op jaarbasis).

 

Er wordt geen wervingsreserve aangelegd.

 

Word je onze collega?

 

Solliciteren voor deze functie kan tot uiterlijk 31 januari 2019.

 

Voeg bij je sollicitatie ook steeds een kopie van het diploma, een recent curriculum vitae en een uittreksel uit het strafregister, model 1 (bewijs van goed gedrag en zeden). Deze bijlagen moeten ons eveneens voor de uiterste inschrijvingsdatum bereiken.

 

De inschrijving en de nodige stavingsstukken worden per aangetekend schrijven, gericht aan de voorzitter en de leden van de raad van het OCMW Wezembeek-Oppem, verzonden naar het OCMW Wezembeek-Oppem, Jozef De Keyzerstraat 15-17 te 1970 Wezembeek-Oppem, ter plaatse afgegeven of doorgezonden per e-mail naar Linda.Lambersy@ocmw-wezembeek-oppem.be.

 

Voor informatie over de inhoud van de functie, kan u contact opnemen met mevrouw Lambersy, diensthoofd sociale dienst (tel. 02/766.14.03 of Linda.Lambersy@ocmw-wezembeek-oppem.be).

Details Meer informatie Werkgever
OCMW WEZEMBEEK-OPPEM
Jozef De Keyzerstraat 17
1970  Wezembeek-Oppem