Maatschappelijk werker (startbaan)

We werven een voltijds maatschappelijk werker (B1-B3) (m/v/x) met een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur, m.n. 12 maanden, volgens het statbanenstelsel aan. Er wordt voor deze betrekking tevens een wervingsreserve met geldigheidsduur van 3 jaar aangelegd.

 

Je helpt de maatschappelijke dienstverlening te verzekeren zodat elke inwoner een menswaardig leven kan leiden. Je ondersteunt cliënten die moeilijkheden ondervinden bij het beheren van hun inkomsten en uitgaven door middel van budgetbegeleiding, budgetbeheer, schuldbemiddeling of (voorbereiding tot) collectieve schuldenregeling. Je bouwt professionele samenwerkingsrelaties op met hulpverleners, instanties en organisaties buiten het OCMW om de hulpverlening aan de cliënt te bevorderen en af te stemmen. Je speelt nuttige informatie aan het diensthoofd sociale dienst door om het hulpverleningsaanbod te optimaliseren, bij te sturen of uit te breiden. 

Je voldoet aan volgende voorwaarden:

  • Je bent jonger dan 26 jaar;
  • Je hebt een bachelor in het sociaal-agogisch werk met de titel van maatschappelijk assistant, of een daarmee gelijkgesteld diploma of je hebt een bachelor in de sociale gezondheidszorg of een daarmee gelijkgesteld diploma;
  • Je hebt een rijbewijs B;
  • Je legt een recent (max. 3 maanden oud) uittreksel uit het strafregister voor;
  • Je voldoet aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken; je slaagt voor de selectieprocedure.

Wij bieden je een toffe job in een filevrije omgeving aan en een geïndexeerd minimum brutojaarsalaris van € 29.529,37, maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, 35 vakantiedagen en fietsvergoeding voor je woon-werkverkeer. Relevante ervaring wordt gewaardeerd.

Dien je kandidatuur (sollicitatiebrief, cv, kopie diploma, kopie rijbewijs en uittreksel uit het strafregister) uiterlijk op 31 mei 2019 in bij de voorzitter van het vast bureau, Markt 21 te 3271 Scherpenheuvel-Zichem (per post of tegen ontvangstbewijs). Voor meer informatie kan je terecht op onze website: https://www.ocmwscherpenheuvel-zichem.be/werk-en-opleiding. Je kan ook contact opnemen met de personeelsdienst: personeelsdienst@ocmwscherpenheuvel-zichem.be of 013 61 21 70. Sollicitaties per mail worden niet aanvaard.

Details Meer informatie Werkgever
Scherpenheuvel-Zichem
Markt 21
3271  Scherpenheuvel-Zichem