Manager Departement Development & Funding

Memisa is een Belgische NGO actief in de medische ontwikkelingssamenwerking. De doelstelling van Memisa is de toegang tot kwaliteitsvolle gezondheidszorg te verbeteren wereldwijd, en in het bijzonder voor de meest kwetsbare bevolkingsgroepen. De strategie richt zich op versterking van perifere gezondheidssystemen. Op dit moment werken we in de DR Congo, Burundi, Benin, Guinée, Mauritanië en Indië. In België zet Memisa in op sensibilisering omtrent wereldburgerschap en de ongelijke toegang tot gezondheidszorg met het oog op vergroten van de internationale solidariteit.

FUNCTIEBESCHRIJVING

Functietitel:

Manager Departement Development & Funding

Departement:

Development & Funding

Verantwoordelijke:

Algemeen directeur

Plaats van tewerkstelling:

Brussel en 4 of 5 keer per jaar missies in het buitenland

I. Doel van de functie

Het ontwerpen van de programma's en kennis ontwikkelen in lijn met de strategie en de veranderende context, het verwerven van financiële middelen om de doelen van Memisa te realiseren, het verwerven van maatschappelijk draagvlak in België en het verbinden ervan met de dynamiek in de wereld.

Het departement D&F bestaat uit 2 diensten, de dienst development en de dienst Communicatie en fondsenwerving. Er is een nauwe samenwerking met het departement projecten dat instaat voor de uitvoer van de interventies. De opvolging van de landen en regio's gebeurt in binoom (project verantwoordelijke – public health expert). De public health expertise binnen de organisatie wordt aangeleverd door de dienst development en de directie.

II. Verantwoordelijkheden

• Aansturen van het team en organisatie van de werking van het departement

• Bijdragen aan het opstellen van het strategisch meerjarenplan voor de organisatie

• Identificeren en inhoudelijk ontwikkelen van programma's en projecten

• Evalueren en technisch bijsturen van programma's en projecten en technisch omkaderen van projectverantwoordelijken, partners en personeel van Memisa op het terrein

• Aansturen en valideren van de narratieve rapporten van de programma's en projecten en de kwaliteit ervan bewaken

• Verantwoordelijk budget Development&Funding (incl. Budget Communicatie en fondsenwerving)

• Verantwoordelijk voor de inhoud en positionering van de externe communicatie

• Verwerven van middelen uit alle financieringsbronnen en onderhoud van relaties met particuliere en institutionele donoren

• Strategische lobby en netwerking, contacten met en opiniestukken schrijven voor beleidsmakers, media en fora, opbouwen van maatschappelijk draagvlak

• Kapitaliseren van ervaringen, Public Health netwerking, kennismanagement en kwaliteitsborging

III. Profiel

· Opleiding

- Arts of ander relevant universitair diploma

- Master in Public Health

· Ervaring

- Minimum 10 jaar werkervaring, waarvan 5 in ontwikkelingslanden

- Minimum 5 jaar ervaring op het gebied van ondersteuning van gezondheidssystemen en van de organisatie van gezondheidsvoorzieningen in ontwikkelingslanden

· Competenties

- Affiniteit met de waarden van Memisa (Gelijkwaardigheid, Solidariteit, Verantwoordelijkheid), de missie en de visie

- Teamplayer

- Ondernemend, autonoom, flexibel en efficiënt

- Kennis van de ontwikkelingsproblematiek in haar geheel, van de huidige trends, methodes en instrumenten

- Goed analysevermogen, goede redactionele en communicatieve vaardigheden

- Goede vaardigheid netwerking en communicatie naar het publiek

- Vaardigheid in aansturen van een team medewerkers

- Goede kennis Frans, Nederlands en Engels.

- Pragmatisch en ondernemend, daadkrachtig en zelfstandig

Memisa biedt aan:

· Een contract van onbepaalde duur;

· Salaris in lijn met PC 329, 13de maand, maaltijdchèques, extra verlof volgens leeftijd, terugbetaling openbaar vervoer/fietsvergoeding;

· Plaats van tewerkstelling : Memisa Zetel in hartje Brussel, 19 De Meeûssquare, 1050 Elsene.

· In diensttreding : 1 april 2020

Voor meer informatie contacteer Greta Desmyter, tel. 02 4541540 - email: hr@memisa.be

Gelieve een motivatiebrief en CV voor 9 februari 2020 via mail door te sturen naar hr@memisa.be

Alleen de kandidaten die aan bod komen voor verdere interviews worden gecontacteerd.

Details
  • Betaalde job
  • Voltijds
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
    bij hr@memisa.be
  • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever
Brussel
De Meeûssquare 19
1050  Brussel