Mandaatassistent, Migratie, handel en inclusieve ontwikkeling

Het Instituut voor Ontwikkelingsbeleid (IOB) zoekt een voltijds

Mandaatassistent in het domein “migratie, handel en inclusieve ontwikkeling”

Jouw opdracht

 • Je onderzoek en maatschappelijke dienstverlening situeren zich in het domein van ontwikkelingsprocessen, -actoren en –beleid, met bijzondere aandacht voor economische ontwikkeling en empirisch werk over migratie en/of handelsschokken in ontwikkelingslanden. Je onderzoeksfocus past binnen de onderzoekslijn “Global governance and inclusive development”.
 • Je onderzoek gaat in op de oorzaken en gevolgen van migratie- of handelsschokken in ontwikkelingslanden, met een sterke nadruk op oorzakelijke identificatie. Een kwantitatieve achtergrond en ervaring met het omgaan met gegevens op microniveau (huishouden, bedrijven, boerderijen, ...) en met satelliet- en / of ‘geo-referenced’ data is een voordeel.
 • Je bereidt een doctoraal proefschrift voor in ontwikkelingsstudies in dit domein (ongeveer 50% van je tijdsbesteding).
 • Je draagt bij aan het versterken van de onderzoekslijn, onder meer door gemeenschappelijke onderzoeks- en dienstverleningsactiviteiten en door mee te werken aan aanvragen voor extern gefinancierd onderzoek.
 • Je ondersteunt een aantal lesopdrachten in het kader van de IOB-masterprogramma's.
 • Je onderzoek vertrekt vanuit een multidisciplinair perspectief en maakt gebruik van een combinatie van kwantitatieve (en bij voorkeur ook kwalitatieve) methoden, in lijn met de IOB Research Strategy 2017-2022.
 • Het doctoraatsreglement van IOB laat gezamenlijke of dubbeldoctoraten toe.
 • Je vertaalt je inzichten naar het breder maatschappelijk debat.
 • Je ondersteunt actief de samenwerking van het IOB met zijn partnerinstituten in het Zuiden.
 • Je functioneert goed in groepsverband en bent bereid bij te dragen tot de dienstverlening op IOB, aan de Universiteit Antwerpen en aan de ruimere samenleving.
Details
 • Betaalde job
 • Voltijds
 • Online sinds
 • Solliciteren voor
 • Indiensttreding:
Meer informatie Werkgever

Prinsstraat 13
2000  Antwerpen