Mandaatassistent, Milieu en duurzame ontwikkeling

Het Instituut voor Ontwikkelingsbeleid (IOB) zoekt een voltijds

Mandaatassistent in het domein “milieu en duurzame ontwikkeling”

Jouw opdracht

 • Je onderzoek en maatschappelijke dienstverlening situeren zich in het domein van ontwikkelingsprocessen, -actoren en –beleid, met bijzondere aandacht voor hun nexus met global-to-local governance-processen i.v.m. milieu en klimaatverandering. Je onderzoeksfocus past binnen de onderzoekslijn “Environment and Sustainable Development”.
 • Je onderzoek bestudeert hoe de economie en politiek inzake natuurbehoud en milieu elkaar kruisen in de context van globalisering, vaak resulterend in sociale milieuconflicten. Je besteedt bijzondere aandacht aan de (lokale en mondiale) milieurechtvaardigheidsaspecten van hedendaagse (marktgebaseerde) beleidskaders voor milieubeleid, zoals koolstof- en biodiversiteitsmarkten, reductie van emissies door ontbossing en bosdegradatie (REDD+) en / of Betalingen voor Ecosysteemdiensten.
 • Geografisch richt je je op Centraal en/of Latijns-Amerika.
 • Je bereidt een doctoraal proefschrift voor in ontwikkelingsstudies in dit domein (ongeveer 50% van je tijdsbesteding).
 • Je draagt bij aan het versterken van de onderzoekslijn, onder meer door gemeenschappelijke onderzoeks- en dienstverleningsactiviteiten en door mee te werken aan aanvragen voor extern gefinancierd onderzoek.
 • Je ondersteunt een aantal lesopdrachten in het kader van de IOB-masterprogramma's.
 • Je onderzoek vertrekt vanuit een multidisciplinair perspectief, omvat veldwerk en maakt gebruik van een combinatie van kwalitatieve (en bij voorkeur ook kwantitatieve) methoden, in lijn met de IOB Research Strategy 2017-2022.
 • Het doctoraatsreglement van IOB laat gezamenlijke of dubbeldoctoraten toe.
 • Je vertaalt je inzichten naar het breder maatschappelijk debat.
 • Je ondersteunt actief de samenwerking van het IOB met zijn partnerinstituten in het Zuiden.
 • Je functioneert goed in groepsverband en bent bereid bij te dragen tot de dienstverlening op IOB, aan de Universiteit Antwerpen en aan de ruimere samenleving.
Details
 • Betaalde job
 • Voltijds
 • Online sinds
 • Solliciteren voor
 • Indiensttreding:
Meer informatie Werkgever

Prinsstraat 13
2000  Antwerpen