Medewerker Aanwerving NL-FR (m/v/x) (administratief secretaris)

WERKAANBIEDING
Het gemeentebestuur van Anderlecht werft een Medewerker Aanwerving aan (NL/FR)
(M/V/X)
Functiebenaming: Medewerker Aanwerving NL-FR (m/v/x)
(administratief secretaris)
Niveau: B
Dienst: Personeelsdienst - Cel Aanwervingen
Departement: Human Resources
Hoofddoelstelling van de functie: Het departement Human Resources staat in voor het beheer van alle aspecten van
human resources van het gemeentebestuur. Er werken meer dan 1530
medewerkers. Het bestaat uit 2 diensten:
• De dienst Bezoldigingen
• De dienst Personeel
De personeelsdienst omvat verschillende cellen:
• de cel Aanwervingen
• de cel Aanwezigheden
• de cel Evaluaties, Examens en Vormingen
• de cel Personeel
• de cel Sociale Dienst van het Personeel
De hoofdopdracht van de medewerker aanwerving bestaat erin de selectie en
aanwerving van het gemeentepersoneel van A tot Z te beheren, vanaf de vraag van
de diensten tot en met de effectieve aanwerving van de kandidaten. Dit gebeurt in
samenwerking en onder de supervisie van de verantwoordelijke van de cel
Aanwervingen. De medewerker rekrutering analyseert vooraf met de
departementsdirecteurs de middelen die moeten worden ingezet om de human
resources aan de behoeften van de diensten aan te passen.
U maakt deel uit van een gemotiveerd, dynamisch en solidair team van 2
personen: de verantwoordelijke van de cel Aanwervingen en de persoon die
instaat voor de dagelijkse opvolging en administratieve ondersteuning. Ze zullen
hun expertise graag met u delen!
Belangrijkste taken: In samenwerking met de verantwoordelijke van de cel Aanwervingen, staat u in
voor de volgende taken:
• De aanwerving en selectie van de kandidaten in samenwerking met de
diensten
• Het beheer van de boordtabel (tabel met alle aanwervingsakkoorden,
mutatiesaanvragen en bevorderingen) + analyse en opvolging van het
budget,
• De voorbereiding, ondersteuning en administratieve opvolging van de
aanwervingsdossiers voor het college in samenwerking met de cel
Personeel,
• De opstelling van sommige collegestukken in samenwerking met de cel
Personeel,
• De organisatie en publicatie van interne en externe oproepen,
• De ontwikkeling, implement en organisatie van selectieproeven en
-examens,
• De deelname aan de uitbouw van een extern netwerk (scholen,
universiteiten, tewerkstellingspartners rond tewerkstelling, enz.) en de
uitwerking van een tabel met de verschillende aanwervingskanalen,
Mod. 2_41_F
• De antwoorden op praktische vragen van medewerkers, externe personen
en hiërarchisch verantwoordelijken over hun dossiers betreffende
aanwervingen en overplaatsingen,
• De organisatie van uw dagelijks werk, het beheer van uw prioriteiten en
de uitwerking van werkmethodes en -procedures,
• De back-up van de verantwoordelijke Aanwervingen in geval van
afwezigheid,
• De verzameling van gegevens en de analyse van de bepalingen van het
personeelsstatuut.
Profiel van de functie
Vereiste vaardigheden: • U beschikt over een niveau B (bachelor) inzake HR en/of heeft een
relevante ervaring met aanwerving,
• U hebt een organisatietalent, bent administratiefsterk,
• U bent tweetalig Nederlands/Frans.
• U onderscheidt zich door uw talent om HET juiste profiel op de JUISTE
laats te selecteren en houdt van snel en kwalitatief werk,
• U helpt graag mensen en voelt zich graag nuttig,
• U onderscheidt zich door uw zin voor prioriteiten en bent in staat om
dringende situaties en piekmomenten aan te pakken,
• U heeft zin voor analyse en synthese,
• Idealiter heeft u een goede kennis van tewerkstellingsmaatregelen en
arbeidsrecht,
• U bent een uitstekend communicator en onderhandelaar met een grote
verantwoordelijkheidszin;
• Discretie over vertrouwelijke informatie en nauwgezet werken zijn voor u
een vanzelfsprekendheid.
Toelatingsvoorwaarden
Vereiste diploma's: U heeft een niveau B (bachelor), bij voorkeur in HR
Taalkennis: U bent tweetalig Nederlands/Frans
Het bezit van het taalbrevet van Selor is een troef
Aanbod
Binnen het gemeentebestuur van Anderlecht heeft uw werk een rechtstreekse impact op de maatschappij. Elke dag
maakt u voor ons gemeentepersoneel het verschil. U kunt op een interessant loon rekenen en behoudt een
evenwicht tussen werk en privé. Wij bieden uitgebreide mogelijkheden tot vorming en evolutie. U krijgt de kans
initiatieven nemen en werkt mee aan uitdagende projecten.
• Contract van onbepaalde duur
• Barema voor een functie in de openbare sector van niveau B met tweetaligheidspremie (voor de houders
van het Selor taalbrevet)
• Glijdend uurrooster 37u30/week
• Ruime mogelijkheden tot het volgen van vormingen
• Collectieve hospitalisatieverzekering
• Tussenkomst aan 100 % in de verplaatsingskosten met het openbaar vervoer (cf. reglement)
Interesse?
Stuur uw motivatiebrief en cv zo snel mogelijk naar het gemeentebestuur, ter attentie van:
Gemeentebestuur Anderlecht - dienst HRM ,Onderwijsstraat 52, 1070 - Anderlecht
ter attentie Marie Vedovatto, recruitment manager: mvedovatto@anderlecht.brussels
Mod. 2_41_F
Afsluitingsdatum: 30/11/2019
Verplicht te vermelden referentie: MEDEWERKING/AANWERVING
Meer informatie? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen: 02/ 800 07 61
Mod 

 
   
 
   
 
   
   
Details
  • Betaalde job
  • Voltijds
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
    bij mvedovatto@anderlecht.brussels
    met referentie MEDEWERKING/AANWERVING
  • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever

Raadsplein 1
1070  Anderlecht