Medewerker beleidsondersteuning graduaatsopleidingen

Vacature medewerker beleidsondersteuning graduaatsopleidingen Sociale School Heverlee (75%)

De graduaatsopleidingen van CVO Sociale School Heverlee bieden flexibel, praktijk- en persoonsgericht hoger beroepsonderwijs en volwassenenonderwijs. Vanaf september 2019 maken deze opleidingen deel uit van hogeschool UC Leuven-Limburg. Ze tellen 700 studenten uit diverse regio’s en met verschillende achtergronden. Wij zoeken een enthousiaste collega die de strategische en operationele kwalitatieve uitbouw ervan mee ondersteunt.

Jouw opdracht

- je ondersteunt de directeur van het CVO bij de uitvoering van haar takenpakket;

- je werkt mee aan de operationele uitbouw van de graduaatsopleidingen op het vlak van onderwijsprogramma’s, onderwijsaanpak, onderwijsorganisatie, studie- en studentenbeleid, medewerkersbeleid, communicatie en pr, interne en externe vertegenwoordiging;

- je staat mee in voor de opmaak, uitvoering en evaluatie van de diverse kwaliteitsacties binnen de graduaatsopleidingen.

Jouw profiel

- onze missie, onderwijsvisie en inzet voor democratisch onderwijs gaan jou ter harte (zie www.cvo-ssh.be en www.ucll.be);

- je beschikt bij voorkeur over een master in de humane wetenschappen, al komen ook andere diploma’s hoger onderwijs in aanmerking;

- je bent goed vertrouwd met onderwijspraktijk en kwaliteitszorg in (hoger) onderwijs;

- je hebt minimum 5 jaar ervaring in hoger (beroeps)onderwijs;

- kennis van de sociale sector en van het onderwijsbeleid voor graduaatsopleidingen is een pluspunt;

- je bent een loyale medewerker die kan samenwerken met interne en externe partners;

- je bent kritisch-analytisch ingesteld en je kan analyses omzetten in gepaste acties;

- je bent proactief ingesteld en je neemt actief verantwoordelijkheid op voor het behalen van individuele en collectieve resultaten;

- je streeft naar kwaliteit en afwerking in je eigen werk en dat van anderen;

- je bent vaardig in schrijven, ICT en cijferwerk;

- je bent flexibel ingesteld qua opdrachten, werktijden en externe verplaatsingen.

 Wij bieden

- een openstaande betrekking met mogelijkheid tot onmiddellijke indiensttreding;

- een opdracht van 75%. Afhankelijk van je expertise is het mogelijk om de 75% uit te breiden met andere onderwijsopdrachten;

- een uitdagende en gevarieerde functie in een collegiale werksfeer;

- verloning volgens onderwijsbarema 502 (master) of 316 (bachelor) (http://onderwijs.vlaanderen.be/salaris);

- plaats van tewerkstelling: Sociale School Heverlee, Groeneweg 151, 3001 Heverlee.

Stuur jouw motivatiebrief en cv voor 30 april naar solliciteren.cvossh@ucll.be. De eerste selectie gebeurt op basis van de motivatiebrief en het cv, nadien volgen een voorbereidende proef en gesprekken op 8 mei.

Details
  • Betaalde job
  • Deeltijds
  • Loon: onderwijsbarema 502 (master) of 316 (bachelor) (http://onderwijs.vlaanderen.be/salaris)
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
    bij solliciteren.cvossh@ucll.be
    met referentie Vacature beleidsmedewerker
  • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever
Campus Sociale School Heverlee
Groeneweg 151
3001  Heverlee