Medewerker Bezoekteam

Ben je iemand die graag met gezinnen omgaat, houdt u van andere culturen en kan je goed met kinderen en ouders omgaan?

Als medewerker van het StapSteen bezoekteam maak je wekelijks enkele uren vrij om met een gezin, dat aan jou toegewezen is, tijd door te brengen. Je ondersteunt de ouder(s) door hen regelmatig thuis te bezoeken, deel te nemen aan hun dagelijkse bezigheden en/of door praktische dienstverlening. 
Elke medewerker neemt ook maandelijks deel aan een vorming en intervisiemoment met de andere medewerkers en de teamverantwoordelijke.

De vrijwilliger:

 • gaat graag met kinderen om en kan flexibel reageren op wisselende omstandigheden
 • heeft voldoende luisterbereidheid, begrip en kan grenzen stellen aan hulp en betrokkenheid
 • kan discretie tonen in het gezin
 • kan de waarden van StapSteen onderschrijven
 • is bereid een engagement voor een schooljaar aan te gaan, dat jaarlijks hernieuwbaar is.

Je bent een vriend van het gezin, je bent een deel van hun netwerk. Wat je inhoudelijk doet, gebeurt in overleg met het gezin en afhankelijk van de noden van het gezin.

Het kan gaan om spelen van spelletjes met de kinderen tot aanleren van een schoolse houding en daarin de ouders betrekken. Verder kan het gaan van boekjes (voor)lezen, verhalen vertellen, samen (en dat is belangrijk) met de moeder of vader een huishoudelijke klus klaren, samen met hen boodschappen doen, eens met de moeder alleen op stap gaan tot een tasje koffie gaan drinken en wat bijpraten, samen met ouder en kinderen buiten spelen. De medewerker verkent met het gezin de mogelijkheden in de buurt van sport, spel en cultuur en gaat met hen samen het contact leggen.

Kortom: de vrijwilliger geeft steun voor de taken die moeilijker liggen voor het gezin om alleen voor elkaar te krijgen en is een klankbord voor de ouder(s).

Details
 • Vrijwilligerswerk
 • Deeltijds
 • Online sinds
 • Solliciteren voor
  bij lisette.stapsteen@gmail.com
 • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever
StapSteen
Chrysantenstraat 33
1020  Laken