Medewerker BIZ Kempen

CAW De Kempen
WERFT AAN
voor BudgetInZicht Kempen
deeltijds medewerker (m/v/x)
Wie zijn wij?
CAW De Kempen is een Centrum Algemeen Welzijnswerk. Wij helpen mensen met persoonlijke,
relationele of gezinsproblemen. Mensen die thuisloos zijn of die weinig sociale contacten hebben
kunnen ook naar het CAW komen. Wij bieden verder hulp aan mensen die dader of slachtoffer zijn van
een misdrijf. Ons hulpaanbod is heel divers en richt zich zowel naar jongeren als naar volwassenen.
Het CAW werkt voor het hele arrondissement Kempen.
BudgetInZicht (BIZ) Kempen is een dynamisch samenwerkingsverband dat schulden wil voorkomen in
onze regio. Dit doen we door diverse en doordachte preventieprojecten op te zetten.
Kader van de opdracht
We zoeken een medewerker die instaat voor de voorbereiding, uitvoering & evaluatie van de geplande
acties binnen het samenwerkingsverband BudgetInZicht Kempen.
BudgetInZicht (BIZ) Kempen is één van de 11 samenwerkingsverbanden in Vlaanderen die werken
rond schuldpreventie met CAW’s, OCMW’s en Verenigingen Waar Armen het Woord nemen. We willen
als BIZ Kempen inspelen op de veranderende maatschappij. We verwachten dat het aantal mensen
met (complexe) budget- en schuldenproblemen zullen toenemen in de toekomst.
Wij willen dit voorkomen.
We willen ervoor zorgen dat:
 mensen competent hun budget kunnen beheren
 mensen zich bewust zijn van de mogelijke gevaren waarmee ze te maken krijgen als
consument
 mensen minder snel in (complexe) schuldendossiers terecht komen door de juiste
preventiestrategieën te gebruiken
 mensen zo weinig mogelijk drempels moeten ervaren om gepaste hulp te vinden
 mensen minder snel hervallen in schulden- of budgetproblemen
 schuldhulpverleners zich voortdurend kunnen blijven professionaliseren
 het taboe dat er bestaat over schulden doorbroken en bespreekbaar kan worden
Kwaliteiten zijn voor ons belangrijker dan leeftijd, geslacht, geaardheid, handicap, etnische afkomst of nationaliteit.Wat houdt de job in?
Samen met je collega sta je in voor de verwezenlijking van het beleidsplan en de opmaak van het
volgende beleidsplan in samenwerking met de prioritaire partners.
Concreet ben je medeverantwoordelijk voor:
 het verder uitrollen van bestaande good practices (budgetcoaches, budgetconsulenten,
budget(praat)cafés, samenwerkingsprotocol CSR, ...)
◦ je enthousiasmeert en motiveert (partner)organisaties m.b.t. de meerwaarde van
ontwikkelde projecten, methodieken, tools, ...
◦ je presenteert deze op onderbouwde manier tijdens infosessies, studiedagen, ...
◦ je ontwikkelt ondersteunend materiaal om de kwaliteit van de projecten te bevorderen.
 het regionaal uitrollen van Vlaamse good practices
◦ je werkt actief mee aan de ontwikkeling van Vlaamse acties (Week van het Geld, brochure
financiële opvoeding, ...)
◦ je rolt de Vlaamse good practices uit in de regio Kempen
 het bieden van een antwoord op lokale noden en behoeften
◦ je geeft vorming en infomomenten aan de doelgroep (gedetineerden, mensen in armoede,
mensen met (het vermoeden van ) een cognitieve beperking, ...) met als doel inzichten te
geven in het voorkomen van financiële moeilijkheden
◦ je organiseert vorming en infosessies die inspelen op lokale noden en behoeften van onze
doelgroepen (verzekeringen, gerechtsdeurwaarder, bewindvoering, schuldbemiddeling, ...)
◦ je gaat samenwerkingen aan die inspelen op onze doelstellingen (budgetcursussen i.s.m.
Centrum voor Basiseducatie, ...)
◦ je organiseert opleidingen voor professionele budget- en schuldhulpverleners (i.s.m. Dyzo,
SAM vzw, ...)
◦ je organiseert Lerende Netwerken/intervisiemomenten voor professionele budget- en
schuldhulpverleners
 structuurgericht werken
◦ je gaat aan de slag met signalen en past de gepaste strategie hierop toe
◦ je neemt samen met je collega de signaalfunctie op inzake schuldproblematieken
◦ je hebt inzicht op de sociale kaart en betrekt de betrokken partners
 de communicatie rond BIZ Kempen
◦ je ontwikkelt verder de website (aan de hand van Wordpress)
◦ je schrijft nieuwsbrieven gericht naar onze partners
◦ je schrijft artikels met inhoud
Zoeken wij jou?je hebt talent voor strategisch en beleidsmatig kijken en werken
werken met groepen is je op het lijf geschreven
je leert graag en gemakkelijk; je neemt vlot nieuwe informatie en kennis op en kan deze
zelfstandig verwerken
je hebt een talent voor communicatie en weet de nodige creativiteit aan de dag te brengen om
inhoud over te brengen op maat de je lezerspubliek
je hebt kennis van projectmatig werk en kan een project van start tot finish tot een goed einde
brengen en weet hoe je een project impact kan laten hebben
je bent klantgericht; je geeft prioriteit aan een goede dienstverlening en klanttevredenheid
je bent resultaatgericht; je hebt continu oog voor doelstellingen en resultaten en wil de
organisatie verbeteren
je bent geboeid door de basisprincipes van formeel en non-formeel leren
je kan op effectieve wijze samenwerken, gericht op een te behalen resultaat
je kan zelfstandig werken en je weet hoe aan de gepaste informatie te komen
je kan beschikken over een wagen
Kwaliteiten zijn voor ons belangrijker dan leeftijd, geslacht, geaardheid, handicap, etnische afkomst of nationaliteit.We worden bovendien enthousiast van (één of meer van) deze extra troeven

je hebt relevante werkervaring, bij voorkeur in het sociaal agogisch werk
je hebt kennis van de verschillende wetgevingen inzake schuldbemiddeling en collectieve
schuldenregeling
je hebt kennis van het netwerk in het welzijnswerkveld in de regio en de belendende sectoren
(onderwijs, armoede, opbouwwerk, ...)
je nam eerder zelf al een actieve rol op in samenwerkingen en/of partnerschappen tussen
verschillende organisaties
je hebt kennis van vormingsconcepten en -methodieken
Wij bieden
Een contract van onbepaalde duur voor 50% jobtime. Vanaf januari 2019 is deze jobtime uitbreidbaar
naar maximum 80%. Loonbarema volgens PC 319.01 Wij stimuleren het gebruik van fiets en/of
openbaar vervoer voor woon-werkverkeer en dienstverplaatsingen door o.a. een fietsvergoeding.
Standplaats: Turnhout
Datum in dienst: september 2018
Ben je geïnteresseerd?
Solliciteren kan uitsluitend online via vacatures.cawdekempen.be. Daar kies je voor de vacature
‘medewerker BIZ Kempen’ en vul je het online formulier in. Solliciteren kan tot uiterlijk 3 augustus.
De sollicitatiegesprekken vinden plaats op donderdag 9 augustus in de voormiddag. Kandidaten
worden hiervoor telefonisch uitgenodigd.
Meer informatie over de functie kan je bekomen bij Clara Marinus (0473 18 05 95 of
clara.marinus@cawdekempen.be), informatie over BIZ kan je terugvinden op www.biz-kempen.be.
Wil je meer weten over CAW De Kempen, surf dan naar www.caw.be.

Details
  • Betaalde job
  • Deeltijds
  • Loon: PC 319 barema B1c
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
  • Indiensttreding:
Meer informatie Werkgever
CAW De Kempen vzw
Hofkwartier 23
2200  Herentals