Medewerker communicatie en imago

Medewerker communicatie en imago (v/m/x)

100% (90 % is eventueel mogelijk); Onbepaalde duur

Je beheert de informatie- en communicatiekanalen van ngo-federatie. Je werkt op basis van de input van collega's en leden opties uit over de inhoud en de kanalen van (a) interne en (b) externe communicatie. De bedoeling is (a) het zo optimaal mogelijk informeren van de leden en (b) bijdragen tot het verbeteren van het imago van de ngo-sector als geheel.

Functie

De medewerker communicatie en imago rapporteert aan de directeur van ngo-federatie.

Ngo-federatie is de beroepsvereniging van alle Vlaamse ngo's voor ontwikkelingssamenwerking. Samen met haar zusterverenigingen (ACODEV voor de Franstalige ngo's en FIABEL voor de institutionele actoren) ondersteunen ze samen 83 organisaties die als organisatie van de civiele maatschappij (vakbondsorganisaties en ngo's zoals bijvoorbeeld Oxfam Solidariteit, Broederlijk Delen of Rikolto) of als institutionele actor (VLIR-UOS, VVOB of ITG bijvoorbeeld) erkend zijn.

Ngo-federatie telt momenteel 8 medewerkers die de belangen van haar lidorganisaties verdedigt ten aanzien van subsidiërende overheden en die haar leden ondersteunt in het continu verbeteren van hun strategieën en praktijken in zowel het Noorden als in het Zuiden.

Wat doe je?

1 Je werkt een communicatieplan uit voor het verbeteren van de externe communicatie en imago van de ngo-sector. Je implementeert het plan.

Je werkt een plan uit om de externe communicatie door ngo-federatie en het imago van de ngo-sector te verbeteren.
Je presenteert / visualiseert online en offline (o.a. via infographics, etc.) resultaten van de ngo-federatie gericht op een positieve beeldvorming rond het werk van ngo's;
Je ondersteunt de externe communicatie (publicatie / visualisatie) van innovatietrajecten van collega's en van de ngo-sector;
Je doet de opvolging van de publicatie en visualisatie van de database met gegevens over de Belgische ngo-sector, in overleg met je collega's en met ACODEV;
Je publiceert artikels en visualisaties op de website, in overleg met je collega's;
Je verzorgt de sociale media van ngo-federatie (twitter, LinkedIn, etc.);

2 Je beheert de interne communicatie naar de leden

Je beheert en actualiseert de website van ngo-federatie, op basis van de input van de stafmedewerkers en in afstemming met de andere federaties ACODEV en Fiabel;
Je verzorgt de wekelijkse nieuwsbrief: je adviseert collega's bij het schrijven van berichten, je stemt af met andere federaties, doet eindredactie en verzendt de nieuwsbrief;
Je coördineert de organisatie van bevragingen van de leden door het secretariaat van ngo-federatie (o.a. om erover te waken dat verschillende bevragingen met dezelfde doelgroep niet op hetzelfde moment gepland worden);
Je bent verantwoordelijk voor de toepassing van de huisstijl van ngo-federatie op alle documenten van de federatie die verspreid worden (naar de leden en/of extern);
Je organiseren van overleg tussen communicatiemedewerkers van ngo's (leden van de federatie) in het platform communicatie, i.s.m. 11.11.11, de Koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging;
Je ondersteunt de leden op het vlak van communicatie, op hun vraag;Je houdt het ledenregister bij van ngo-federatie;
Je verzorgt de communicatie van events van ngo-federatie (seminaries, studiedagen, netwerkmomenten, e.a.) voor de leden van ngo-federatie (en eventueel van de andere federaties).

Wie ben je ?

Functiespecifieke competenties

Je beschikt over een uitstekend taalgevoel en je beheerst de Nederlandse taal perfect.
Je hebt een voldoende kennis van het Frans en het Engels.
Je kan strategische lijnen uitzetten voor de interne en externe communicatie.Je kan een communicatieplanning opmaken en je collega's aansporen om tijdig informatie aan te leveren.
Je bent creatief.
Je hebt ervaring met websites, sociale media.en met mailchimp.
Je hebt kennis van mondiale uitdagingen en inzicht in het functioneren van de sector van ontwikkelingssamenwerking (zowel bij de overheid als bij ngo's).
Ervaring in de sector voor ontwikkelingssamenwerking is een pluspunt.

Gedragsgerichte competenties

Stressbestendig en resultaatsgericht zijn.
Je bent in staat zowel zelfstandig als in een team te werken;
Je bent communicatief, zowel schriftelijk als mondeling en informeert de leden op een vlotte manier;
Je bent in staat om op een interactieve manier met groepen te werken en leerprocessen te begeleiden
Je bent klantgericht en hebt voeling met de noden van ontwikkelingsorganisaties.

Werken bij ngo-federatie impliceert dat je akkoord kunt gaan met de volgende vijf basiswaarden:

Bereid zijn om open te communiceren met medewerkers, leden, derden, ...;
Bereid zijn te werken in een pluralistische federatie. Dit houdt in dat je oog en oor hebt voor het brede scala van opinies binnen de federatie en dat je eigen overtuiging een pluralistische werking niet in de weg staat;
Gendergevoelig zijn en rekening houden met hoe beslissingen de bestaande maatschappelijke rolverdeling versterken of juist ruimte geven voor gewenste veranderingen;
Verantwoord omgaan met de financiële middelen die de overheid aan ngo-federatie toevertrouwt;
Oog hebben voor de ecologische gevolgen van je beslissingen en gedragingen.

Wat bieden we je ?

Een afwisselende, zingevende job in de ngo-sector
Een aangename werksfeer met aandacht voor de work-life balance
Een gezellig kantoor in Brussel met een informele sfeerIndiensttreding zo snel mogelijk met een contract voor een voltijdse job van 37.5u, namelijk 7.5u per dag (glijdende uren en gedeeltelijke compensatie van meeruren)
Barema 5 van 11.11.11. dat nuttige werkervaring in aanmerking neemt en bij 0 jaar ervaring begint bij een voltijds bruto maandloon € 2.475,65; na 10 jaar ervaring € 3.199,73 wordt en eindigt bij minstens 31 j ervaring (voltijds) op € 4.332,39
Verdere voordelen zoals eindejaarspremie (volledige 13°maand), maaltijdcheques, maandelijkse ICT-vergoeding, terugbetaling woon-werkverkeer met openbaar vervoer, fietsvergoeding;
Terugbetaling eventuele kosten voor babysit voor avondvergaderingen en tijdens het weekend;
Mogelijkheid tot gebruik van Cambio voor werkverplaatsingen.

Hoe word je onze nieuwe collega?

Stuur je schriftelijke kandidatuur met curriculum vitae voor zondag 22 september 2019 om 16.00u naar Mw. Jo de Smet - Vlasfabriekstraat 11- 1060 Brussel, of per e-mail: vacatures@11.be .

Op basis van deze brieven en CV's maken we een eerste selectie. Een aantal kandidaten vragen we om thuis een schriftelijke proef te maken tegen 29 september om 22.00 uur. Op basis van die schriftelijke proef wordt een tweede selectie gemaakt. Deze kandidaten zullen uitgenodigd worden voor een gesprek dat plaats zal hebben op 3 oktober vanaf 13 uur in de lokalen van 11.11.11 Brussel.

Hou deze datum dus zeker al vrij.

Plaats van tewerkstelling:

Vlasfabriekstraat 11 te 1060 Brussel

Indiensttreding:

Zo snel mogelijk

Meer informatie over de job kunt u tijdens de kantooruren krijgen bij Arnout Justaert op het nummer 02/536.11.11​

 

Details
  • Betaalde job
  • Voltijds
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
    bij vacatures@11.be
  • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Werkgever

Vlasfabriekstraat 11
1060  Sint-Gillis