Medewerker ‘innovatie en tewerkstelling’

Het Minderhedenforum (www.minderhedenforum.be) is de luidspreker van de meeste interculturele verenigingen. Zo nemen we het al meer dan 15 jaar op voor etnisch-culturele minderheden in Vlaanderen en Brussel. Door het Minderhedenforum is 1+1 gelijk aan 3. Samen willen we gelijke participatie van etnisch-culturele minderheden realiseren en discriminatie en racisme bestrijden.

Het Minderhedenforum heeft sinds 2001 een werking rond tewerkstelling, met als doelstellingen de kansen van etnisch-culturele minderheden op meer en beter werk te vergroten. Het Minderhedenforum startte vorig jaar met het project Mentor2Work ( www.mentor2work.be ). Het project verkleint de afstand tussen werkgevers en potentiële medewerkers met een migratieachtergrond en komt zo tot een betere match tussen competenties en talent met een migratieachtergrond en het bedrijfsleven. Daartoe is het noodzakelijk om vooroordelen en drempels aan te pakken op drie niveaus: (1) het niveau van het individu, (2) het niveau van beleidsactoren en overheidsinstanties en (3) het onderneming- en organisatieniveau.

We zijn op zoek naar een medewerker die concrete acties uitwerkt op actieniveau (2) en (3): het niveau van de beleidsactoren, ondernemingen en organisaties. Het verkleinen van de afstand tussen personen met migratieachtergrond en werkgevers veronderstelt sensibiliseringsacties, matchingsacties en acties om de afstand via structurele ingrepen te verkleinen op organisatieniveau (positieve acties). Positieve acties zijn programma’s en maatregelen, van tijdelijke aard, om de feitelijke ongelijkheid van een achtergestelde groep weg te werken op de arbeidsmarkt.

Voor de ondersteuning van deze werking werft het Minderhedenforum 1 medewerker innovatie en tewerkstelling (M/V/X) aan. Je werkt nauw samen met de Mentor2Work-Coaches en de beleidsmedewerkers.

Taken:

       Je bouwt mee expertise op inzake structurele drempels en oplossingen op de arbeidsmarkt. (Hierbij volg je hoofdzakelijk de ontwikkelingen inzake positieve acties).

       Je verzamelt innovatieve praktijken inzake de aanpak van structurele drempels op de arbeidsmarkt en positieve acties

       Je ontwikkelt een kwalitatief pakket aan instrumenten (publicatie, video’s, infofiches…) en publieksacties (event, debat, workshop, campagne…) om werkgevers en tewerkstellingsactoren te sensibiliseren, te informeren en te begeleiden met betrekking tot innovatieve praktijken.

       Je onderhoudt en breidt een netwerk met bedrijven uit, waarmee je concrete samenwerkingen m.bt. positieve acties opzet.

       Je bouwt en onderhoudt contacten met andere relevante arbeidsmarktactoren: sociale partners, werkgevers, sectoren, beleidsmakers en andere relevante actoren met betrekking tot deze thema’s.

Je werkt met beleids- en terreinwerkers samen om deze opdracht waar te maken.

Jouw competenties:

Functiespecifiek

       Een relevante opleiding of ervaring;

       Kennis van of ervaring met positieve acties of beleidswerk op vlak van tewerkstelling is een pluspunt.

       affiniteit of ervaring met het verenigingsleven van etnisch-culturele minderheden strekt tot aanbeveling

       je kan je sterke communicatieve vaardigheden inzetten voor verschillende doelgroepen (mentoren en mentees, bedrijfsleden, sociale partners…) en doelen (inhoudelijk debat, commercieel gesprek…)

       Je bent een vlotte netwerker en kan mensen enthousiasmeren

       Je hebt inzicht in en affiniteit met het bedrijfsleven

       Goed samenwerken in team, met externe partners, en met bedrijven

       Zelfstandig kunnen werken

       Je werkt snel en efficiënt.

       Je bent flexibel in het opnemen van taken;

       Je bent leergierig en analytisch ingesteld

       Je kun je taken in het Nederlands uitvoeren, kennis van andere talen is een pluspunt;

       Je kan vlot overweg met de gangbare computersoftware, in het bijzonder Word, Excel en Outlook;

       Je bent bereid om af en toe avond- of weekendwerk te doen

Organisatie

        Je hebt een open houding t.a.v. superdiversiteit.

       Je bent flexibel en kan snel inspelen op wijzigende situaties.

       Je werkt planmatig en resultaatsgericht. Je kan hoofdzaak van bijzaak onderscheiden.

       Je bent een loyale teamplayer die energie haalt uit het samenspel met collega’s en anderen.

Wij bieden je:

       een uitdagende en gevarieerde job in de social profit

       ruimte om zelfstandig te werken en eigen accenten te leggen

       voltijds of deeltijds contract (min. 4/5de) van bepaalde  duur (tot en met 31 december 2019)

       Competitief   loon    binnen    de     sector    (PC329, barema b1a) en terugbetaling woon/werkverkeer met het openbaar vervoer

       Flexibele werkuren

       Inspirerende collega’s

Het Minderhedenforum voert een gelijke kansenbeleid.

Kwaliteiten van mensen zijn doorslaggevend, ongeacht hun sekse, afkomst of handicap.

Spreekt deze job je aan?

Stuur dan je sollicitatieformulier samen met je CV naar vacatures@minderhedenforum.be, met als onderwerp ‘medewerker innovatie en tewerkstelling’. Uw kandidatuur moet ons bereiken ten laatste op 27 januari 2019.

Graag meer info over deze vacature? Mail naar Meron.knikman@minderhedenforum.be.

Details
  • Betaalde job
  • Voltijds
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
    bij vacatures@minderhedenforum.be
  • Indiensttreding:
Meer informatie Werkgever

Vooruitgangsstraat 323
1030  Brussel