Medewerker SERV-studiedienst voor de beleidsthema's energie en klimaat (m/v)

SERV: wie zijn wij?

De Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) is het overleg- en adviesorgaan van de Vlaamse sociale partners. De SERV geeft advies over alle belangrijke sociale en economische thema’s aan het Vlaams Parlement, de Vlaamse Regering of een lid van de Vlaamse Regering. De SERV maakt ook op eigen initiatief rapporten en ondersteunt het afsluiten van akkoorden tussen de Vlaamse sociale partners. Er werken een 70-tal medewerkers bij de SERV in verschillende afdelingen: de SERV-studiedienst, de Stichting-Innovatie & Arbeid, de Commissie Diversiteit, de Commissie Sociale Economie, de Adviescommissie Economische Migratie, de Mobiliteitsraad van Vlaanderen, de Vlaamse Raad voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij.

Ben je een expert in energie- of klimaatbeleid met zin voor initiatief, dan ben je voor ons de geknipte kandidaat.

1. Taken

 • in teamverband werken aan de voorbereiding en redactie van SERV-adviezen en –rapporten over het energie- of klimaatbeleid
 • zelfstandig opvolgen van het Vlaams energie- of klimaatbeleid
 • de SERV-commissie ‘Energie’ waarin de sociale partners zetelen, organiseren en voorzitten en de onderhandelingen leiden om tot een consensus te komen
 • de SERV extern vertegenwoordigen

Het voorgestelde takenpakket kan evolueren in de tijd.

2. Diploma en ervaring

 • Je hebt een masteropleiding succesvol afgerond of je kan gelijkwaardigheid door ervaring aantonen. Kandidaten zonder het gevraagde diploma, maar met gelijkwaardigheid door ervaring kunnen contact opnemen met toegangsbewijs@vdab.be.
 • Je hebt kennis van en interesse in energie- of klimaatvraagstukken en minimaal 2 jaar werkervaring met energie- of klimaatbeleid.
 • Je hebt een diploma, kennis of ervaring die voeling met sociaal-economische aangelegenheden aantoont.

3. Kennen

 • inzicht in milieu- en energie-economie
 • zicht op het energie- of klimaatbeleid
 • kennis van analysemethoden en dataverwerking
 • zicht op het sociaal overleg

4. Kunnen

 • analytisch, innovatief en oplossingsgericht denken
 • informatie efficiënt verwerken: gegevens verzamelen, structureren, overzichtelijk voorstellen
 • vlot, duidelijk, kernachtig en doelgericht teksten schrijven goed mondeling communiceren
 • zin voor initiatief tonen
 • zich inleven in standpunten van anderen en haalbare oplossingen voorstellen
 • zichzelf goed inschatten en openstaan voor feedback
 • werken in teamverband: actief samenwerken met de collega’s om resultaten te halen en bij te dragen tot een positief klimaat in de groep
 • een constructieve relatie opbouwen met alle partijen die belang hebben bij het goed functioneren van de SERV
 • vlot contacten leggen.

De SERV biedt

een contract van onbepaalde duur in de salarisschaal A112, dat is bruto per maand minimaal 3.518 € en maximaal 5.267 € (geïndexeerd) – we houden rekening met je anciënniteit. maaltijdcheques, een hospitalisatieverzekering en een gratis abonnement op het openbaar vervoer eigen verantwoordelijkheden binnen een aangenaam werkkader de mogelijkheid om opleidingen te volgen aandacht voor een gezonde werk-privé balans: 35 vakantiedagen, glijdende werkuren, thuiswerk tot 40 dagen per jaar vakantie-opvang voor kinderen van 3 tot 13 jaar.

Interesse? Heb je interesse voor deze functie, dan verwachten we: • je motivatiebrief • je curriculum vitae • een tekst van jouw hand van minimum 500 woorden over (een deel van) energie- of klimaatbeleid. Dit hoeft geen nieuwe tekst te zijn, maar kan ook in de vorm van een vroeger eigen artikel, rapport of paper rond het thema. Deze documenten bezorg je via sollicitatie@serv.be t.a.v. dhr. Pieter Kerremans, administrateur-generaal. Wij verwachten je reactie ten laatste op 5 september 2019. Ben je een kandidaat zonder het gevraagde diploma, maar met gelijkwaardigheid door ervaring (EVC) vraag dan de competentieportfolio aan via toegangsbewijs@vdab.be en stuur dan eveneens je motivatiebrief en een gedetailleerd curriculum vitae naar sollicitatie@serv.be. Uiterste datum voor het indienen van de portfolio via toegangsbewijs@vdab.be is 28 augustus 2019. Eventuele vragen hierover kan je ook doorgeven via toegangsbewijs@vdab.be. Heb je een buitenlands diploma? Dan heb je soms een erkenning van niveauge-lijkwaardigheid nodig op het moment van indiensttreding. Je kunt deze aanvragen bij Naric-Vlaanderen, www.ond.vlaanderen.be/naric Voor de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen zijn gelijke kansen belangrijk. Kwaliteiten van mensen zijn doorslaggevend, ongeacht geslacht, leeftijd, afkomst of handicap. De SERV moedigt mensen van allochtone afkomst of personen met een handicap of chronische ziekte aan om te solliciteren. Voor personen met een handicap of chronische ziekte zijn redelijke aanpassingen tijdens de selectie en op de werkplek mogelijk. Meer info Heb je nog vragen over deze vacature, contacteer dan Anne Reyniers op het nummer 02 209 01 11 of via sollicitatie@serv.be

Details
 • Betaalde job
 • Voltijds
 • Loon: 3518-5267€ bruto maandloon
 • Online sinds
 • Solliciteren voor
  bij sollicitatie@serv.be
 • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever
De Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen
Wetstraat 34-36
1040  Brussel