Medewerker Visie 2030, Monitoring en Evaluatie voor de ngo-sector

100% vervangingscontract (begin juni – eind oktober vervanging zwangerschapsverlof en ouderschapsverlof) 

Ngo-federatie is de beroepsvereniging van alle Vlaamse ngo’s voor ontwikkelingssamenwerking. Samen met haar zusterverenigingen (ACODEV voor de Franstalige ngo’s en FIABEL voor de institutionele actoren) ondersteunen ze samen 83 organisaties die als organisatie van de civiele maatschappij (vakbondsorganisaties en ngo’s zoals bijvoorbeeld Oxfam Solidariteit, Broederlijk Delen of Vredeseilanden) of als institutionele actor (VLIR-UOS, VVOB of ITG bijvoorbeeld) erkend zijn. 

Ngo-federatie telt momenteel 8 medewerkers die de belangen van haar lidorganisaties verdedigt ten aanzien van subsidiërende overheden en die haar leden ondersteunt in het continu verbeteren van hun strategieën en praktijken in zowel het Noorden als in het Zuiden.  

De medewerker Visie 2030, monitoring en evaluatie rapporteert aan de directeur. 

Hoofdopdracht 

De Medewerker Visie 2030, Monitoring en Evaluatie ondersteunt de directeur bij de belangenbehartiging van de leden, de kwaliteitsbevordering van de sector en fundamentele dienstverlening, in het bijzonder op het vlak van toekomstgerichte visieontwikkeling, monitoring en evaluatie in internationale samenwerking. 

 

Wat doe je? 

 1. Uitbouwen en opvolgen van strategische trajecten voor een enabling environmentoverheid - ngo en Visie 2030 

 • Je coördineert de verdere ontwikkeling van Visie 2030, een traject rond vier thema’s die ngo’s klaarstomen voor de toekomst [https://www.ngo-federatie.be/onze-ondersteuning/belgische-ngos-2030]; 

 • Je maakt de vertaalslag van toekomstgerichte / innovatieve trends en goede praktijken voor ngo’s voor ontwikkelingssamenwerking naar handvatten voor de praktijk die ngo’s kunnen toepassen en positiebepalingen; 

 • Je verzorgt uitwisseling tussen de leden gericht op wederzijds leren van goede praktijken in lijn met de thema’s van Visie2030 en donor-ngo relaties; 

 • Opvolgen van onderzoek, evoluties en nieuwe trends op het vlak van de rol van de niet-gouvernementele sector in ontwikkelingssamenwerking en de strategie van overheden t.a.v. de civiele maatschappij voor ontwikkelingssamenwerking; 

 
 1. Ondersteuning van de leden en de sector inzake monitoring en evaluatie 

 • Verzorgen en opvolgen van een correcte toepassing van moreel programmabeheer binnen de sector [https://www.ngo-federatie.be/regelgeving-dgd-2017-2021-morele-verantwoording/algemeen-morele-verantwoording]; 

 • Je verzorgt uitwisseling tussen en organiseert vormingen voor de leden op het vlak van monitoring en evaluatie, theory of change, e.d.;  

 • Je ondersteunt de leden in hun voorbereiding van de certificering van hun M&E-systemen; 

 • Je volgt een traject van impactevaluaties op en verzorgt hierover uitwisseling en leermomenten tussen de leden; 

 • Je beantwoordt vragen van leden rond monitoring en evaluatie, certificering van M&E-systemen, e.d.; 

 • Je vertegenwoordigt de leden bij overheden en op andere fora rond deze onderwerpen; 

 • Je volgt de uitvoering op van de lopende mid-term evaluatie van de federaties, neemt deel aan het begeleidingscomité en bereidt een managementrespons voor op basis van het evaluatierapport. 

 

Samen met je collegas bij ngo-federatie 

  • Volg je de organisatie en het verloop van de jaarlijkse institutionele dialogen tussen de leden en de Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking van de Federale Overheid op en ondersteunt de leden van de federatie in de voorbereiding hierop; 

 

Wie ben je ? 

 • Je hebt kennis van mondiale uitdagingen en inzicht in het functioneren van de sector van ontwikkelingssamenwerking (zowel bij de overheid als bij ngo’s).  

 • Ervaring in de sector voor ontwikkelingssamenwerking en humanitaire hulp, bij voorkeur in het Zuiden, is een pluspunt. 

 • Je kunt procesmatig werken, bent stressbestendig en resultaatsgericht 

 • Je bent communicatief, zowel schriftelijk als mondeling en klantgericht en informeert de leden op een vlotte manier 

 • Je bent een organisatietalent en een teamspeler en kunt ook zelfstandig werken 

 • Je hebt kennis van programmabeheer en van M&E-systemen en –instrumenten 

 • Je beschikt over de nodige analytische  en onderzoeksvaardigheden 

 • Je bent in staat om op een interactieve manier met groepen te werken en processen te begeleiden; 

 • Je bent perfect tweetalig (Nederlands en Frans). Engels is een belangrijk pluspunt 

Werken bij ngo-federatie impliceert dat je akkoord kunt gaan met de volgende vijf basiswaarden: 

 • Bereid zijn om open te communiceren met medewerkers, leden, derden, …; 

 • Bereid zijn te werken in een pluralistische federatie. Dit houdt in dat je oog en oor hebt voor het brede scala van opinies binnen de federatie en dat je eigen overtuiging een pluralistische werking niet in de weg staat; 

 • Gendergevoelig zijn en rekening houden met hoe beslissingen de bestaande maatschappelijke rolverdeling versterken of juist ruimte geven voor gewenste veranderingen; 

 • Verantwoord omgaan met de financiële middelen die de overheid aan ngo-federatie toevertrouwt; 

 • Oog hebben voor de ecologische gevolgen van je beslissingen en gedragingen. 

  

Wat bieden we jou?  

Een afwisselende, zingevende job in de ngo-sector;   

Een aangename werksfeer met aandacht voor de work-life balance;   

Een fijn team op de NGO-federatie met een achttal collega’s;   

Een gezellig kantoor met een informele sfeer;   

Onmiddellijke indiensttreding met een contract van onbepaalde duur voor een voltijdse job van 37.5u, namelijk 7.5u per dag (glijdende uren en gedeeltelijke compensatie van meeruren);   

Barema 5 van ngo-federatie. Beginloon (bruto maandloon voltijds) € 2.475,65. Na 10 jaar ervaring (voltijds) wordt dit € 3.199,73 en het eindloon voor minstens 31 j ervaring (voltijds): € 4.332,39;   

Verdere voordelen zoals eindejaarspremie (volledige 13°maand), maaltijdcheques, maandelijkse ICT-vergoeding (pro rata bij deeltijds), terugbetaling woon-werkverkeer met openbaar vervoer, fietsvergoeding;   

Terugbetaling eventuele kosten voor babysit voor avondvergaderingen en tijdens het weekend;   

Mogelijkheid tot gebruik van Cambio voor werkverplaatsingen.   

 
 

Hoe word je onze nieuwe collega? 

 

Schriftelijke kandidaturen, vergezeld van curriculum vitae moeten vóór 29 april om 16 uur worden opgestuurd naar mevrouw Jo De Smet, Vlasfabriekstraat 11, 1060 Brussel of per e-mail naar vacature@11.be

In de loop van week 18 maken we een selectie van kandidaten die we uitnodigen voor een schriftelijke proef die thuis mag worden opgelost voor 5 mei om 18 uur. Op basis hiervan maken we een tweede selectie. Een aantal kandidaten zal worden uitgenodigd voor een interview . Dit heeft plaats op 7 mei vanaf 13 uur in de lokalen van 11.11.11, Vlasfabriekstraat 11 in 1060 Brussel (op wandelafstand van het Zuidstation). Op 6 mei hoort u van ons of u erbij bent.  

 

Het HR-beleid van ngo-federatie wordt verzorgd door de koepel van de Noord-Zuidbeweging 11.11.11, maar het arbeidscontract wordt afgesloten met de vzw ngo-federatie.  

Meer info over de jobinhoud? 

Arnout Justaert (02/536.19.21) 

 ​

 

Details
 • Betaalde job
 • Voltijds
 • Online sinds
 • Solliciteren voor
  bij vacatures@11.be
 • Indiensttreding:
Meer informatie
 • 025361111
Werkgever
11.11.11
Vlasfabriekstraat 11
1060  Brussel