Medewerker woningprospectie en -toezicht

De functie heeft twee hoofdtaken : woningprospectie en woningtoezicht
 
Woningprospectie
De prospectiemedewerker realiseert de doelstelling van het SVKA om kwaliteitsvolle woningen in te
huren en draagt bij aan de groei van de organisatie.
Hij/zij is het aanspreekpunt voor kandidaat-verhuurders. Hij/zij legt de werkwijze uit van het SVKA,
gaat een pand bezichtigen, voert de onderhandeling met de eigenaar over de contractvoorwaarden
en eventueel noodzakelijke renovaties.
De prospectiemedewerker volgt de correcte oplevering van de nieuw ingehuurde panden op. Hij/zij
controleert de plaatsbeschrijvingen op correctheid en volledigheid en zorgt voor duidelijke info over
de woning zodat de eerste verhuring vlot kan verlopen. Tijdens de eerste maand van de inhuring blijft
de prospectiemedewerker ook de contacten met de eigenaar verzorgen om praktische problemen uit
te klaren (afgesproken werken, meterstanden,…).
De prospectiemedewerker voert, in overleg met zijn/haar verantwoordelijke en samen met zijn/haar
collega prospectiemedewerker, een promotiebeleid. Hij/zij staat onder leiding van en rapporteert aan
de verantwoordelijke inhuren en gebouwen.
 
Woningtoezicht
De woningtoezichter bewaakt mee de kwaliteit van het SVKA patrimonium op basis van de normen
van de Vlaamse Wooncode, het SVK-subsidiebesluit en het SVK woningkwaliteitscharter en de
huurwetgeving.
Hij/zij voert jaarlijks een screening uit van een deel van het verhuurd patrimonium om het
onderhoud door de huurder en verhuurder op te volgen en noodzakelijke herstel- en/of
verbeteringswerken in kaart te brengen.
De woningtoezichter bespreekt indien nodig met huurders, eigenaars en collega’s de noodzakelijke
acties om het pand op technisch vlak in orde te houden of brengen.
Details
  • Betaalde job
  • Voltijds
  • Loon: Volgens barema A1 van PC 319.01
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
    bij nico.broeckx@svka.be
  • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever
Sociaal Verhuurkantoor Antwerpen vzw
Langstraat 102
2140  Borgerhout