Medisch begeleider Inleeftraject Burkina Faso 2019-2020 gezocht!

Dwagulu-Dekkente vzw (www.dwaguludekkente.be) is een organisatie die zich bezighoudt met ontwikkelingseducatie die tot doel heeft de dynamiek rond internationale en interculturele solidariteit bij jongeren te versterken. We doen dit concreet door het organiseren van inleefreizen.

Dwagulu-Dekkente organiseert tweejarige inleeftrajecten voor jongeren uit de 3de graad secundair onderwijs. Tijdens dit traject krijgen de jongeren de kans zich te verdiepen in noord-zuidverhoudingen en interculturaliteit. Hoogtepunt is een inleefreis naar Burkina Faso tijdens de maand juli 2019 en daarbij aansluitend een tegenbezoek van Burkinese jongeren in België in augustus 2020.

Een aantal belangrijke data in het traject zijn:

 • 4 voorbereidingsweekends begin 2019 (1 tot 3 februari; 22 tot 24 februari; 22 tot 24 maart en 10 tot 12 mei)
 • Drie weken inleefreis in Burkina Faso: Juli 2019
 • Reflectieweekend: 13 tot 15 september
 • Voorbereidingsweekend tegenbezoek: Maart 2020
 • Tegenbezoek Burkinese jongeren: Eerste 2 weken van augustus 2020

Voor het vormingstraject 2018-2019 is Dwagulu-Dekkente op zoek naar een medisch begeleider! Van een medisch begeleider verwachten we:

 • Ervaring in het begeleiden van jongeren
 • Minimaal diploma verpleegkundige
 • Algemene kennis van de Noord – Zuid thematiek
 • Vlotte kennis van de Franse taal

De begeleiders nemen deel aan dit traject tegen een sterk verminderde deelnameprijs.

Heb je zin om een groep jongeren te begeleiden in deze enorme ervaring?

Aarzel niet en vraag de informatiebrochure aan bij Jeroen Boshart, via jeroen.boshart@solidagro.be, tel: 03/777 20 15

www.dwaguludekkente.be
www.facebook.com/dwagulu

Details
 • Vrijwilligerswerk
 • Deeltijds
 • Online sinds
 • Solliciteren voor
  bij jeroen.boshart@solidagro.be
 • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever
Solidagro
Mercatorstraat 81
9100  Sint-Niklaas