Mentor2Work-coach regio Antwerpen & Mechelen

Het Minderhedenforum (www.minderhedenforum.be) is de luidspreker van de meeste interculturele verenigingen. Zo nemen we het al meer dan 10 jaar op voor de etnisch-culturele minderheden in Vlaanderen en Brussel. Door het Minderhedenforum is 1+1 gelijk aan 3. Samen willen we gelijke participatie van etnisch-culturele minderheden realiseren en discriminatie en racisme bestrijden. De Vlaamse overheid en de VGC in Brussel erkennen ons als woordvoerder van de etnisch-culturele minderheden.

Het Minderhedenforum heeft sinds 2001 een werking rond tewerkstelling, met als doelstellingen de kansen van etnisch-culturele minderheden op meer en beter werk te vergroten. Het Minderhedenforum start dit jaar met het project Mentor2Work. Het project wil de afstand tussen werkgevers en potentiële medewerkers met een migratieachtergrond verkleinen om zo te komen tot een betere match tussen competenties en talent met een migratieachtergrond en het bedrijfsleven. Daartoe is het noodzakelijk om vooroordelen en drempels aan te pakken op drie niveaus: (1) het niveau van het individu, (2) het niveau van beleidsactoren en overheidsinstanties en (3) het onderneming- en organisatieniveau.

Het verkleinen van de afstand tussen personen met migratieachtergrond en werkgevers veronderstelt sensibiliseringsacties, matchingsacties en acties om de afstand via structurele ingrepen te verkleinen.

Voor de ondersteuning van deze werking in de Antwerpen en Mechelen werft het Minderhedenforum een Mentor2Work-Coach (M/V/X) aan. 

Je werkt samen met collega- coaches en krijgt voor jouw taken ondersteuning van een teamcoach en een regionale klankbordgroep.

Je maakt deel uit van een team van coaches dat op het Minderhedenforum regelmatig samenkomt en met wie je ervaringen en expertise kan uitwisselen.

Jouw voornaamste taken:

-          Rekruteren

 •    Je bouwt een netwerk uit in de regio
 •    Je maakt het project bekend bij federaties, etnisch-culturele verenigingen, bedrijven en partners
 •    Je rekruteert mentoren (sleutelfiguren uit de profit en non-profit) en mentees (werkzoekenden met een migratieachtergrond)

-          Matching en coaching van mentoren en mentees

 •    Je vormt duo’s van een mentee met een mentor die een beroep uitoefent die sterk aanleunt tegen de job
 •    Je bent een vertrouwenspersoon voor de mentoren en de mentees
 •    Je coacht de duo’s en volgt hen op in het mentoringsproces
 •    Je biedt nazorg aan de mentees

-          Plannen en organiseren

 •    Je organiseert bedrijfsbezoeken voor de mentees
 •    Je organiseert workshops voor de mentoren en de mentees. Dit doe je in samenwerking met de vormingswerker.
 •    Je houdt je administratie up-to-date

Om dit te realiseren werk je nauw samen met de federaties van etnisch-culturele minderheden, etnisch-culturele verenigingen en lokale partners (zoals VDAB, de vakbonden en lokale overheden) in je regio.

Je profiel:

 • een diploma hoger onderwijs of gelijkgesteld door voldoende relevante ervaring
 • situaties kunnen inschatten en analyseren
 • sterke communicatieve vaardigheden
 • functie kunnen uitvoeren in het Nederlands, kennis van andere talen is een pluspunt
 • leerbereidheid en leervaardigheid
 • goede mondelinge en schriftelijke rapportage
 • Goed samenwerken in team, met externe partners, met de mentoren en de mentees
 • Zelfstandig kunnen werken
 • Administratieve skills hebben
 • kennis van en/of affiniteit met lokale/regionale arbeidsmarkt strekt tot aanbeveling
 • affiniteit of ervaring met het verenigingsleven van etnisch-culturele minderheden strekt tot aanbeveling
 • een goede PC kennis (minimaal Word, Excel, PowerPoint, Outlook).
 • bereid zijn tot avond- en weekendwerk
 • Open houding t.a.v. diversiteit
 • Flexibiliteit

Ons aanbod:

 • een 4/5de contract van bepaalde duur (4 maand)
 • een aantrekkelijk loon (barema B1B, paritair comité 329). We houden rekening met relevante anciënniteit
 • een uitdagende en gevarieerde job in de social profit
 • ruimte om zelfstandig te werken en eigen accenten te leggen
 • terugbetaling woon/werkverkeer met het openbaar vervoer
 • mogelijkheid tot vorming en opleiding
 • Flexibele werkuren
 • Werkingsgebied:  Antwerpen – Mechelen

Het Minderhedenforum voert een gelijke kansenbeleid. Kwaliteiten van mensen zijn doorslaggevend, ongeacht hun sekse, leeftijd, afkomst of handicap.

Interesse?

Bezorg dan je CV en het ingevulde sollicitatieformulier ten laatste op 27 januari 2019 naar vacatures@minderhedenforum.be.

Eerst nog meer info?  Mail naar siham.benmammar@minderhedenforum.be

Details
 • Betaalde job
 • Deeltijds
 • Online sinds
 • Solliciteren voor
  bij vacatures@minderhedenforum.be
 • Indiensttreding:
Meer informatie Werkgever

Vooruitgangsstraat 323
1030  Brussel