MOBILITEITSCOACH voor pilootproject leerlingenvervoer Leuven

MOBILITEITSCOACH  voor pilootproject leerlingenvervoer buitengewoon onderwijs Leuven.

Pilootproject Leerlingenvervoer  Leuven zoekt  Mobiliteitscoach  voor de regio  ( halftijds) 

Tijdelijke job (niet via uitzendkantoren)

 

Pilootproject leerlingenvervoer Leuven

Het pilootproject leerlingenvervoer buitengewoon onderwijs Leuven is een project van de Vlaamse Overheid (proeftuinen).  In Vlaanderen is er nog een gelijkaardig project in Roeselare en Antwerpen. In de regio Leuven zetten de stad Leuven, de lokale overheden in Oost Brabant, De Vlaamse Overheid, De Lijn en de scholen voor buitengewoon onderwijs hun schouders onder dit project om het leerlingenvervoer anders en beter te organiseren.  De betrokken scholen zijn: Don Bosco +, Parkschool, Ter Bank, Windekind en Woudlucht.

Je rapporteert aan een duo die bestaat uit de coördinator van het pilootproject en één afgevaardigde van de lokale stuurgroep.

 

Functieomschrijving

Je bent het aanspreekpunt voor de 5 scholen, de leerlingen en hun ouders (leefgroep begeleider) bij mobiliteitsvragen – en problemen.  Je zal leerlingen actief voorbereiden op en motiveren om het openbaar vervoer of andere alternatieve vervoerswijzen (te voet, per fiets, step, …) te gebruiken. Je oefent de trajecten samen in en werkt naar zelfstandigheid en autonomie van de leerling.  Je stuurt, motiveert leerlingen bij hun zoektocht naar het gepaste vervoersmiddel.  Je werkt met een diverse doelgroep van leerlingen met een beperking uit het buitengewoon onderwijs. De meeste leerlingen zijn tussen 12 en  24  jaar.  In deze job staan uitdaging en afwisseling centraal.  Je werkt op verplaatsing, dicht bij je doelgroep.

Profiel

Ben je iemand die anderen kan motiveren om te veranderen en zich niet laat afschrikken door 1001 hindernissen? Je zal je verplaatsen afhankelijk van de vraag van de leerling: te voet, de fiets, openbaarvervoer of de wagen.   Je hebt een  rijbewijs B in functie van sporadische dienstverplaatsingen in de regio Oost  Brabant. Affiniteit met het werken met jongeren is een must. Werkervaring met jongeren uit het buitengewoon onderwijs is een pluspunt.

Job gerelateerde competenties

 •          Een leerling informeren (op maat)  over mobiliteitsmogelijkheden en de daarbij horende administratieve stappen.
 •          Noden en verwachtingen van de leerling, de  ouder (of de begeleider van een leefgroep) en het schoolteam identificeren
 •          Leerlingen begeleiden op maat.  Een stappenplan opmaken voor een leertraject en  de acties opvolgen.
 •          Oog hebben voor verkeersveiligheid en zich verdiepen in deze materie
 •          Oog hebben voor mobiliteit en zich verdiepen in deze materie voor de ruime regio
 •          Je weg vlot vinden in nieuwe technologieën en sommige jongeren leren gebruik maken van deze ondersteuning  (Allerlei apps zoals de App van de Lijn, de NMBS, website: van de NMBS met de speciale site voor mensen met een beperkt: ikdurfdetreintenemen, Blue Assist, Viamigo,…)
 •          Je bent proactief  en kan probleemoplossend werken
 •          Je kan vlot sociale contacten leggen
 •          Je kan een netwerk uitbouwen met belangrijke partners zoals Velokadee, Blue-bike Leuven, Fietsadvies centrum Pellenberg,…
 •          Je kan goed zelfstandig werken
 •          Je kan samenwerken met ouders, sociale voorzieningen binnen VAPH en binnen bijzondere jeugdzorg (o.a. de leerlingen die in een leefgroep verblijven), schoolteams
 •          Je bent heel flexibel
 •          Je hebt interesse in mobiliteit
 •          Je kan je inleven in de situatie van de leerling maar behoudt wel de nodige professionele afstand

Persoonsgebonden competenties

Aanbod

Contract van bepaalde duur (gemiddelde 19 u/week op maandbasis, bij voorkeur te presteren op 4 dagen, met een flexibel uurrooster waarin doorgaans meer gepresteerd wordt tijdens schoolweken en veel  minder tijdens schoolvakanties) voor de periode 1/10/2019 – 30/06/2020  met mogelijkheid tot verlenging . Het is een opdracht met onderbroken diensten op sommige dagen gezien je vooral zal ingezet worden in de vroege ochtend, op woensdagmiddag en in de late namiddag om met de leerlingen de trajecten thuis of leefgroep/school in te oefenen.

Een boeiende en uitdagende job met ruimte voor zelfstandig werken en verantwoordelijkheid in Leuven en de ruimere regio van Oost Brabant.

De kans om mee te werken aan een innovatief project.

Gepaste verloning op basis van je ervaring en diploma.

Plaats tewerkstelling:

Je zal hoofdzakelijk op verplaatsing werken in alle scholen van het project en de ruime regio Oost Brabant. Administratief zal je verbonden zijn aan één van de scholen in het project.

Vereiste studies:

Professioneel (gerichte) bachelor (PBA)

3 de graad technisch secundair onderwijs (TSO3)

3 de graad algemeen vormend secundair onderwijs (ASO 3)

Hoger beroepsonderwijs (HBO)

Werkervaring

2 jaar ervaring hebben met de doelgroep (jongeren uit het buitengewoon onderwijs), ook stages en vrijwilligerswerk komen in aanmerking.

 

Talenkennis

Nederlands, meertaligheid is een pluspunt.

Waar en hoe solliciteren?

Via e-mail: annemie.steutelings@teb.ksleuven.be

Indien je meer informatie wenst of vragen hebt kan je die ook stellen op bovenvermeld e-mailadres.

Deadline: woensdag 21/08/2019, 24 uur.

De sollicitatiegesprekken zullen doorgaan tijdens de kantooruren in Woudlucht Heverlee op vrijdag 13 september 2019.

Details
 • Betaalde job
 • Deeltijds
 • Loon: gepast loon op basis van ervaring en diploma
 • Online sinds
 • Solliciteren voor
  bij annemie.steutelings@teb.ksleuven.be
  met referentie Mobiliteitscoach pilootproject leerlingenvervoer Leuven
 • Indiensttreding:
Meer informatie Werkgever
Leuven
Tervuursesteenweg 295
3001  Heverlee