multi-enthousiaste leerkracht voor nieuwe secundaire Freinetschool

Op 1 september 2019 gaat Freinetscholen Keerpunt vzw op vier of vijf plaatsen in Vlaanderen van start met een vrije secundaire freinetschool (ASO). We starten met het eerste jaar en zullen jaar na jaar opbouwen tot het zesde jaar.
Voor onze vestiging in Molenbeek zoeken we voor de eerste graad ASO
freinetmentoren (-leerkrachten) (m/v) algemeen secundair onderwijs
voor een combinatie van een aantal van volgende basiscompetenties: Nederlands -Frans -Geschiedenis -Aardrijkskunde vanuit Freinet technieken.

Enerzijds verwachten we veel van jou:
- Je hebt kennis van en ervaring met freinetonderwijs.
- Je beschikt over een bachelordiploma en een diploma pedagogische bekwaamheid.
- Je hebt een brede interesse en je bent dan ook bereid om verscheidene disciplines ('vakken') te combineren in een sterk vakoverschrijdende aanpak.
- Je begint met een eerste jaar, maar je bent wel bereid om later te werken met multileeftijdsgroepen, zelfs met een classe unique (12- tot 18-jarigen in een klas).
- Je interpreteert je 'lesopdracht' veel ruimer dan gewoonlijk in het onderwijs: je bent bereid om ook buiten je lesuren op school aanwezig te zijn (schoolopdracht), om buiten je eigen opleiding mee te denken en te handelen. Kortom, om buiten de lijntjes te kleuren. - Je bent zo gedreven dat je je nu al voor Keerpunt wilt engageren, ook al starten we pas in 2019.

Anderzijds bieden we jou veel kansen: - Je staat mee aan de wieg van een totaal vernieuwend schoolconcept. - Je komt terecht in een klein team van ondernemende onderwijsvernieuwers. - Je werkt in een coöperatief team zonder hiërarchische structuur. - Je schrijft mee aan de leerplannen die je later zult moeten naleven. - Je werkt samen met de collega’s van je eigen vestiging en van de andere vestigingen, met wie je permanent ervaringen en lesmateriaal uitwisselt. - Als het klikt, heb je vanaf september 2019 een voltijdse baan in een kleine school, die altijd klein zal blijven (max. 150 leerlingen per vestigingsplaats). - We willen een gesubsidieerde school zijn, zodat je wedde door de Vlaamse Overheid betaald wordt volgens de weddeschalen voor onderwijs

Details
  • Betaalde job
  • Voltijds
  • Loon: barema leerkrachten secundair onderwijs
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
    bij brussel@keerpuntscholen.be
  • Indiensttreding:
Meer informatie Werkgever
vestiging Molenbeek
Sint-Dorotheastraat 15
9040  Gent