NATURE [Outdoor Training & Education]

Stretch your Mind

NATURE is een 'kansen-organisatie'. Wat ons drijft is het scheppen van mogelijkheden voor jongeren om hun grenzen te verkennen en te verleggen. Om doorheen ‘adventure education’ beklijvende ervaringen mee te maken en hun blikveld te verruimen. We richten ons expliciet, maar niet exclusief, tot kansenjongeren. Met onze ‘buiten-gewone’, waarderende aanpak willen we voor en met die jongeren het verschil maken. In specifieke projecten rond suïcidepreventie of voor kinderen die in psychiatrische instellingen verblijven, zoeken we doelbewust herstelgerichte therapeutische effecten op. Onze methodische expertise (ervaringsleren, groepsdynamica,…) delen we zowel in kort- als langlopende opleidingen. Jeugd- en welzijnswerkers vinden tevens een uitgebreid technisch kadervormingsaanbod terug.

NATURE [Outdoor Training & Education]

Hoegaardsestraat 214 bus 1
3000 Leuven
Telefoon: 016 35 66 70
Fax: 016 35 66 70
Contacteer NATURE