Office Manager

De Vlaamse Vereniging van Studenten is de overkoepelende studentenraad van Vlaanderen en Brussel. Wij zijn een organisatie die de belangen van de studenten in Vlaanderen behartigt op Vlaams, federaal en Europees niveau. VVS werkt samen met de studentenvertegenwoordigers van de hogeronderwijsinstellingen en komt zo veelvuldig in contact met overheidsinstellingen die met onderwijsmateries bezig zijn. Dit alles kadert binnen de democratisering van het hoger onderwijs en kwaliteitsvol hoger onderwijs, de basisdoelstellingen van VVS.

Als Office manager ben je verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van het kantoor, op vlak van administratie enerzijds en op vlak van financiën anderzijds. Vooreerst ben je verantwoordelijk voor de administratie van kantooraangelegenheden, onze vergaderingen, projecten en evenementen. Daarnaast verzorg je binnenkomende en buitengaande post, office supplies, agendabeheer en ondersteun je de andere stafmedewerkers in de uitvoering van het communicatiebeleid en bij het notuleren van de werkgroepen. Ten tweede sta je de financiële werking van onze organisatie bij. Dit gaat van het opstellen van een begroting, het uitbetalen van onkostennota’s en het financieel beheer in het algemeen.

Via deze link vind je de integrale vacature: http://bit.ly/2YZrObw

Details
  • Betaalde job
  • Deeltijds
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
    bij info@vvs.ac
  • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever

Nijverheidsstraat 10
1000  BRUSSEL