Ondersteuner - leerkracht ASV / logo / psycho

Het ondersteuningsnetwerk Oost-Brabant is een samenwerkingsverband tussen scholen voor buitengewoon en gewoon onderwijs, VCLB Leuven-Tienen-Diest-Aarschot en de pedagogische begeleidingsdienst.  Het netwerk bestaat uit twee lokale teams (Leuven en Diest/Hoegaarden/Zoutleeuw) en organiseert de ondersteuning van schoolteams van leerlingen met specifieke onderwijsnoden in de regio Oost-Brabant. We zijn op zoek naar een ondersteuners voor in beide regio-teams.

Als je zicht wil krijgen op de exacte regio, vind je op www.onwob.be een kaartje. Hierop vind je ook de scholen die aan het ondersteuningsnetwerk Oost-Brabant verbonden zijn.

Functieomschrijving

Als ondersteuner word je aangesteld binnen het netwerk Oost-Brabant. Je werkt samen met leerkrachten(teams) vanuit het gewoon onderwijs. Je werkt trajecten op maat uit op specifieke wijze, om samen tegemoet te komen aan de ondersteuningsbehoeften van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften in het gewoon basisonderwijs. Hierbij wordt de focus gelegd op ondersteuning in fasen 2 en 3 van het zorgcontinuüm, voor de types 2 - 3 - 7 STOS en 9. De samenwerking situeert zich op leerling-, leerkracht-, en teamniveau. De ondersteuningsnetwerken trachten een hefboom te zijn om leerkrachten te versterken in het omgaan met leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.

Persoonsgebonden competenties

- positieve ingesteldheid hebben, geloven in de groeimogelijkheden van leerlingen en overtuigd zijn van de meerwaarde van inclusie
- flexibel zijn
- beschikken over reflecterende, coachende en ontwikkelende vaardigheden
- creatief zijn
- sterk zijn in probleemoplossend/oplossingsgericht handelen
- sterk zijn in samenwerken – teamgericht zijn
- bereid zijn tot leren
- initiatief nemen
- assertief zijn
- zelfstandig werken
- goede communicatieve vaardigheden bezitten

Vereiste kennis en vaardigheden

- beschikken over doelgroep onafhankelijke en/of doelgroep afhankelijke expertise
- actief kunnen meewerken aan een inclusiever onderwijslandschap
- in een gelijkwaardige relatie kunnen samenwerken met de leerkrachten en het leerkrachtenteam
- het klasmanagement kunnen ondersteunen in functie van de aanwezige specifieke onderwijsbehoeften en (in overleg met de klasleerkracht(en)) een ondersteuningsaanbod uitwerken dat geïntegreerd is in het lesgebeuren
- mee kunnen bouwen aan een krachtige leeromgeving door het inzetten van ervaring en inzichten uit het buitengewoon onderwijs
- het onderwijsaanbod kunnen afstemmen op de specifieke onderwijsbehoeften van de leerlingen
- met de klasleerkracht/het leerkrachtenteam kunnen reflecteren over de aanpak, didactiek, werkvormen en dit kunnen toepassen in de praktijk
- differentiatie kunnen toepassen in werkvormen, materialen en doelen op basis van de specifieke onderwijsbehoeften van de leerling(en)
- hulpmiddelen kunnen introduceren in de schoolse context, leerkrachten kunnen begeleiden in de zoektocht naar hulpmiddelen en leerkrachten(teams) kunnen leren werken met hulpmiddelen
- studiemateriaal kunnen omzetten en aanpassen 
- in overleg met de gewone school gerichte observaties kunnen doen en ze kunnen registreren, in overleg en op een transparante en systematische wijze
- het onderwijsaanbod kunnen afstemmen op de specifieke onderwijsbehoeften van de leerlingen (vanuit de observaties) door het uitwerken, toepassen en noteren van redelijke aanpassingen, waaronder remediërende, differentiërende, compenserende en dispenserende maatregelen
- de leerlingenevaluaties en rapportering met de klasleerkracht kunnen bespreken en de aangewezen acties kunnen uitwerken om de leerlingen een stap verder te brengen in hun ontwikkelingsproces
- in staat zijn te overleggen waar, wanneer en hoe orthodidactische en orthopedagogische deskundigheid in de klas ingezet wordt en hoe dit geregistreerd zal worden
- met de klasleerkracht/zorgteam de zorgnoden van de leerlingen  kunnen bespreken en vervolgens de schoolafspraken noteren in het leerlingendossier
- als verbindingsfiguur met ouders en externen kunnen fungeren
- op regelmatige basis en op structureel vastgelegde momenten kunnen overleggen met de klasleerkracht/het leerkrachtenteam
- een onderzoekende houding kunnen aannemen wat betreft de succes- en risicofactoren en randvoorwaarden van de inzet en de deskundigheid uit het buitengewoon onderwijs
- ruimte kunnen maken voor professionalisering en ontwikkel- en  studiewerk
- met concrete praktijkvoorbeelden kunnen aantonen welke leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften (SOB) extra kansen kregen door het inzetten van deskundigheid uit het buitengewoon onderwijs en hoe de betrokken leerkrachten sterker worden in onderwijs aan leerlingen met SOB
- Je bent mobiel en je bent bereid om je te verplaatsen binnen regio Oost-Brabant.
- Rijbewijs B en in het bezit zijn van een wagen is een must
- Tijdelijke job, contract van bepaalde duur: 1 september 2020 – 30 juni 2021
- Vereist diploma: Leraar ASV of Orthopedagoog of  psycholoog of logopedist

Wat bieden we aan?

Een voltijdse job binnen een multidisciplinair kader, andere tewerkstellingspercentages zijn zeker bespreekbaar

Je krijgt ondersteuning van de ondersteuners binnen je miniteam en binnen de coördinatie
Kilometervergoeding

Interesse?
Je kan je kandidatuur richten naar Eveline Billen en Leslie Lambrechts via het volgend mailadres: sollicitaties.onwob@gmail.com

Details
  • Betaalde job
  • Voltijds
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
    bij sollicitaties.onwob@gmail.com
    met referentie Eveline Billen en Leslie Lambrechts
  • Indiensttreding:
Meer informatie Werkgever
Ondersteuningsnetwerk Oost-Brabant
Tervuursesteenweg 295
3001  Heverlee


Ontvang deze vacatures in je mailbox

Laat hier je gegevens achter en ontvang dagelijks of wekelijks een overzicht in je mailbox.

Het dagelijks overzicht wordt elke dag om 20u verstuurd en bevat alle vacatures van de voorbije dag. Het wekelijks overzicht wordt elke maandag om 20u verstuurd en bevat de 50 meest bekeken vacatures van de voorbije week.

Er is een nieuwsbrief met betaalde jobs en één met vrijwilligersvacatures.


 
11.11.11 respecteert uw privacy. Wij houden ons aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR). Uw gegevens gebruiken we enkel om u op de hoogte te houden van onze activiteiten. Indien u vragen hebt over de manier waarop 11.11.11 omgaat met uw persoonsgegevens, kunt u zich informeren via onze Privacyverklaring die ook op eenvoudige aanvraag verkrijgbaar is bij 11.11.11, Dienst Communicatie, Vlasfabriekstraat 11 - 1060 Brussel. U kunt uw vraag ook richten aan de verantwoordelijke voor privacy van 11.11.11 (DPO): via e-mail privacy@11.be of via 11.11.11, DPO, Vlasfabriekstraat 11 - 1060 Brussel
Als je hieronder een invulveld ziet, laat dit dan zeker leeg!
Anders wordt je inschrijving beschouwd als een poging tot spam en genegeerd.