Ondersteuner ONW West-Brabant-Brussel

Als ondersteuner in het ondersteuningsnetwerk West-Brabant-Brussel werk je samen met leerkrachten(teams) vanuit gewoon onderwijs trajecten op maat uit op specifieke wijze, om samen tegemoet te komen aan de ondersteuningsbehoeften van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften in het gewoon basis- en secundair onderwijs. Je bouwt samen aan een inclusiever onderwijs. Hierbij wordt de focus gelegd op ondersteuning in fasen 2 en 3 van het zorgcontinuüm. De samenwerking situeert zich op leerling-, leerkracht-, en teamniveau. De ondersteuningsnetwerken trachten een hefboom te zijn om leerkrachten te versterken in het omgaan met leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.

Je neemt deel aan reflectie, intervisie en professionalisering, georganiseerd vanuit ons multidisciplinair team, of de pedagogische begeleidingsdienst.

Je verplaatst je naar verschillende scholen gewoon onderwijs over de regio Vlaams-Brabant en het hoofdstedelijk gewest.

Ontdek ons ondersteuningsnetwerk op www.onwwbb.com.nu

PROFIEL

Je hebt een positieve ingesteldheid, gelooft in de groeimogelijkheden van leerlingen en bent overtuigd van de meerwaarde van inclusie.

Je bent flexibel en creatief.

Je kan coachen vanuit een waarderende houding en reflecteren over het eigen handelen.

Je bent sterk in probleemoplossend/oplossingsgericht handelen, samenwerken en je bent teamgericht.

Vanuit verbondenheid kan je werken aan het samen opnemen van verantwoordelijkheid.

Je neemt een actieve rol op in je eigen professionalisering.

Je neemt initiatief en bent assertief.

Je kan zelfstandig werken en hebt aandacht voor zelfzorg.

Je bezit over goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk.

Handicapspecifieke kennis i.v.m. type basisaanbod, type 2, type 3, type 9, type 7 spraak-taal-ontwikkelingsstoornissen is een meerwaarde.

Je bent in staat bent samen te werken met veel verschillende partners (kinderen, collega's, ouders, gastscholen, CLB's,...).

Je bent in het bezit van een eigen wagen of bent bereid de verplaatsingen af te leggen met het openbaar vervoer.

Je bent in het bezit van een diploma (kleuter)onderwijzer.

Andere diploma's zoals logopedisten, orthopedagogen, psychologen, neurolinguïsten, ... komen in aanmerking onder een andere weddeschaal namelijk onder 'andere' bekwaamheidsbewijzen, weddeschaal 121.

Detachering of TAO zijn eveneens mogelijkheden. 

JOBGERELATEERDE COMPETENTIES

●        Samen met lesgevers de pedagogische, educatieve of artistieke projecten van de onderwijsinstelling voorbereiden en opvolgen

●        Pedagogische, professionele, technische, ... informatie en reglementeringen opvolgen en actualiseren

●        Klassenraden, oudercontacten, examens, ... voorbereiden en coördineren

●        De uitwerking van het pedagogische project van de instelling ondersteunen

●        Planmatig werken en handelen in functie van ondersteuning en directeur, collega's en ouders informeren over ondersteuning tijdens klassenraden, oudercontactavonden, ...

●        Het verloop van de lessen aanpassen aan onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van leerlingen en leerkrachten

●        Vooruitgang meten (evaluatie, ondervraging, ...), competenties van leerlingen evalueren

●        Leerkrachten en schoolverantwoordelijken opleiden

●        Lessen voorbereiden en pedagogische trajecten vastleggen

●        Leerdoelstellingen bepalen en pedagogische activiteiten plannen

●        Leerlingen opvolgen en adviseren in de organisatie van hun persoonlijk werk en bij het ontwikkelen van hun capaciteiten

●        Informatie verzamelen en ondersteuning voorbereiden (voorbereidingsfiche, methode, ...)

●        Professionele kennis en technieken aanleren en praktische oefeningen aan de leerlingen voorstellen

●        Het pedagogisch team informeren over de evaluatiewijze, resultaten, behoeften of het gedrag van een leerling

●        Pedagogische en educatieve tools ontwerpen en voorstellen (pedagogisch materiaal, educatieve software, examenonderwerpen, ...)

PERSOONSGEBONDEN COMPETENTIES

●        Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit)

●        Samenwerken binnen een hecht team

●        Resultaatgerichtheid

●        Beschikken over leervermogen

●        Kunnen omgaan met stress

●        Plannen en organiseren

●        Creatief denken (Inventiviteit)

●        Contactvaardig zijn

●        Beschikken over zin voor nauwkeurigheid

●        Zelfstandig kunnen werken

●        Regels en afspraken nakomen

●        Klantgerichtheid

AANBOD

Een voltijdse job binnen een multidisciplinair kader, indiensttreding tot aan het einde van het schooljaar.

TAO of detachering kunnen mogelijkheid zijn. 

Je krijgt een interne opleiding en ondersteuning vanuit de coördinatiecel.

De gereden kilometers worden vergoed. Je woonplaats is bij voorkeur binnen ons werkingsgebied gelegen.

PLAATS TEWERKSTELLING

Het ondersteuningsteam bedient alle aangesloten scholen in de regio West-Brabant - Brussel. 

VEREISTE STUDIES

Prof. bach. Onderwijs: Kleuteronderwijs

Prof. bach. Onderwijs: Lager onderwijs

Prof. bach. Onderwijs: Secundair onderwijs

of gelijkwaardig door ervaring.

TALENKENNIS

Nederlands (zeer goed)

WERKERVARING

Minstens 2 jaar ervaring

VEREIST RIJBEWIJS

B

CONTRACT

Tijdelijke job (niet via uitzendkantoren)

Contract van bepaalde duur 

Voltijds

WAAR EN HOE SOLLICITEREN?

Via e-mail: onw.westbrabantbrussel@gmail.com

Per telefoon: 0472690364

Contact: Mevr. Kerlijn Quaghebeur

Sollicitatiegesprekken

Details
  • Betaalde job
  • Voltijds
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
    bij onw.westbrabantbrussel@gmail.com
    met referentie Ondersteuner ONW WBB
  • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever
Voor selectiegesprekken; ONW WBB
Landsroemlaan 126
1083  Ganshoren