Onthaalmedewerker Dak- en Thuislozenonthaal (m/v)

CAW De Kempen vzw

WERFT AAN

voor het algemeen onthaalteam noord

Een onthaalmedewerker (m/v) dak en thuislozen

tijdelijk contract 50 %

 

Wie zijn wij ?

CAW De Kempen is een Centrum Algemeen Welzijnswerk. Wij helpen mensen met persoonlijke, relationele of gezinsproblemen. Mensen die thuisloos zijn of die weinig sociale contacten hebben kunnen ook naar het CAW komen. Wij bieden verder hulp aan mensen die dader of slachtoffer zijn van een misdrijf. Ons hulpaanbod is heel divers en richt zich zowel naar jongeren als naar volwassenen. Het CAW werkt voor het hele arrondissement Kempen.

 

Je zal werken in het team Algemeen onthaal Noord met als opdracht warm onthaal te bieden aan dak- en thuislozen. Ook dak- en thuislozen in een precaire crisissituatie op vlak van wonen kunnen hier terecht.

Om deze specifieke doelgroep van dak- en thuislozen te bereiken worden er bijzondere inspanningen geleverd. Een algemeen onthaal veronderstelt expertise, kennis en methodieken betreffende deze doelgroep en een verscheidenheid aan problematieken.

Taken

 

 • Algemeen onthaal bieden aan dak- en thuislozen:

- verduidelijken van de hulpvraag door het voeren van individuele of context gesprekken,

- gerichte acties om het verder afglijden in dak- en thuisloosheid te voorkomen,

- bemiddelen,

- belangen behartigen,

- installeren van een veiligheidskader,

- opstellen van een hulpverleningsvoorstel,

- indien nodig toeleiden tot de gepaste vervolghulp,

- administratie en registratie (REGAS)

 

 • Leggen van contacten met verwijzers, uitbouwen van netwerken en samenwerkingsverbanden

 • Voor alle opdrachten wordt een actieve deelname aan overlegmomenten verwacht

 

Houding CAW medewerker

 

 • Respecteren van de bestaande visie en werkingsprincipes (o.a. aanklampend en meerzijdig

partijdig werken)

 • Een dynamische, creatieve persoonlijkheid die zelfstandig kan werken en zin heeft voor intiatief

 • Een geëngageerde teamspeler

 • Afspraken nakomen en verantwoordelijkheid nemen

 • Constructief opstellen t.o.v. de werking

 • Je staat

 • Inzicht in eigen mogelijkheden en beperkingen: bereidheid tot reflectie en zelfkritiek

 

 

 

Kennis

 

 • Grondige kennis van het welzijnslandschap in het arrondissement

 • Kennis van basisrechten

 • Zicht op het aanbod uit volgende sectoren: GGZ, BJZ, VAPH, justitie...

 • Kennis hebben van uitsluitingssystemen die dak- en thuisloosheid bevorderen

 • Kennis van woonproblematieken

 • Kennis van persoonlijke en relationele problemen die een invloed hebben op dak- en thuisloosheid

 • Goede kennis met betrekking tot: beroepsgeheim, rechten en plichten

 • Interesse voor ontwikkelingen m.b.t. dak- en thuisloosheid in het werkveld

 

Attitude en vaardigheden van de onthaalmedewerker

 

 • Beschikken over de nodige vaardigheden om met dak- en thuislozen (ook in crisis) en hun (gezins) context om te gaan zowel procesmatig als directief.

 • Stressbestendigheid: tijdsdruk, onzekerheid en groot emotioneel appel kunnen dragen en

hanteren

 • Besluitvaardigheid met een praktische instelling: de situatie uitklaren, prioriteiten stellen

en beslissingen nemen samen met de hulpvrager

 • Een actieve rol en positie aannemen in het stimuleren en coachen van bewustwordings- en kenteringsprocessen

 • Metapositie innemen (diverse relevante levensdomeinen)

 • Alert zijn en kunnen hanteren van non-verbale signalen

 • Sterke communicatieve vaardigheden: stellen van eenvoudige en concrete vragen

 • Een directe, rustige, duidelijke en uitnodigende spreekstijl hanteren

 • Goede organisatorische vaardigheden, een planmatige aanpak: structureren

 • Schriftelijke en mondelinge taalvaardigheid

 

Methodieken/instrumenten

 

 • Kunnen werken met eco- en genogrammen

  Maatzorg principes hanteren alsook eigen kracht conferenties opzetten

 • Kundig zijn in het hanteren van diverse gesprekstechnieken

 • Opzetten van netwerktafels

 • Vraagkracht als methodiek hanteren

 

Talenkennis

 

Je spreekt voldoende Nederlands. Dit houdt in dat je informatie in het Nederlands kan begrijpen en verwerken en dat je de hulpvragen van het doelpubliek vlot kan beantwoorden.

Kennis van andere talen is een pluspunt

 

Wat verwachten wij?

 

 • Diploma hoger onderwijs buiten de universiteit in menswetenschappelijke richting

 • Ervaring in het werkveld strekt tot aanbeveling

 • Bereid te werken in een flexibel uurroostersysteem

 • Bereid om in een beurtrolsysteem de GSM permanentie op te nemen (avond-nacht-week-end)

 

Wij bieden

 

Een tijdelijk contract 50 % jobtime, barema B1c PC 319.01 tot eind 2018. De brutowedde startwedde bedraagt 2.224,34 euro per maand voor een 100% jobtime zonder baremieke anciënniteit .

 

Wij stimuleren het gebruik van fiets en/of openbaar vervoer voor woon-werkverkeer en dienstverplaatsingen door o.a. een fietsvergoeding.

 

Standplaats : Turnhout

 

In dienst : zo snel als mogelijk

 

Ben je geïnteresseerd?

 

Surf naar http://vacatures.cawdekempen.be, kies voor de vacature 'onthaal medewerker dak- en thuislozen' en vul het formulier in voor 20 augustus.

Voor meer informatie kan je terecht bij:

 

 

Wil je meer weten over CAW De Kempen surf naar www.caw.be

Details
 • Betaalde job
 • Deeltijds
 • Loon: PC 319 barema B1c
 • Online sinds
 • Solliciteren voor
 • Indiensttreding:
Meer informatie Werkgever
CAW De Kempen vzw
Hofkwartier 23
2200  Herentals