Onthaaltehuis Foyer Bodegem

 

CAW Brussel (ism Leger des Heils) – Onthaaltehuis Foyer Bodegem zoekt een psychosociaal hulpverlener (M/V) Arbeidsduur: 30,4u Vervangingscontract – onmiddellijke indiensttreding

Het Centrum Algemeen Welzijnswerk te Brussel is een dynamische, veelzijdige en zorgzame welzijnsorganisatie in de grootstedelijke, meertalige en diverse context van Brussel. Het doel van CAW Brussel is om het welzijn van mensen duurzaam te versterken. In overleg met onze cliënt bieden we de voor hem best passende hulp- en dienstverlening. We richten ons tot iedereen en in het bijzonder tot personen van wie het welzijn of de sociale rechten bedreigd worden of verminderd zijn. We signaleren maatschappelijke noden en nemen initiatieven om deze zo vroeg mogelijk aan te pakken en te voorkomen.

Centrum voor Algemeen Welzijnswerk Brussel biedt dienst- en hulpverlening aan eenieder met een psychosociale hulpvraag, met als prioritaire doelgroep de meest kwetsbaren.

Taakomschrijving

Wij zoeken een psychosociaal begeleider voor onthaal en begeleiding binnen Foyer Bodegem. Dit is een laagdrempeling onthaaltehuis voor dak- en thuisloze mannen en asielzoekers. De plaats van tewerkstelling is Bodegemstraat 27 te 1000 Brussel. Er wordt in shiften gewerkt: van maandag tot vrijdag van 8.00 tot 16.00, van 9.00 tot 17.00 en van 12.00 tot 20.00.

Takenpakket:

• sociale dienstverlening o onthaal en begeleiding o informatie en advies geven o sociale en administratieve begeleiding o integrale begeleiding op verschillende levensdomeinen bij individuen (multipro-blem) o doorverwijzen

• administratie o dossiers opmaken o registratie o instaan voor verslaggeving (teamvergadering, jaarverslag)

• informatie geven over de dienst naar derden

  Profiel

Opleidingsniveau – diplomavereisten

• Maatschappelijk werk of gelijkgesteld diploma (bachelor) of gelijkwaardig door ervaring

Kennisvereisten

• Minimum tweetalig (Nederlands-Frans) en kennis van het Engels

• Goede kennis sociale wetgeving en vreemdelingenwetgeving

• Goede kennis Brusselse sociale kaart

• Kennis van Word / Excell / internet

Vaardigheden

• Goed in team kunnen functioneren en ook zelfstandig kunnen werken

• Respect voor andere culturen en geloofsovertuigingen

• Begeleidingsgesprekken kunnen voeren: actief luisteren, structureren, empathisch zijn

• Kunnen omgaan met een Brussels kansarm publiek

• Professioneel en methodisch kunnen handelen • Grenzen kunnen stellen

• Kunnen omgaan met werkdruk

Attitudes – houdingen

• Openheid naar en respect voor alle culturen

• Deontologische houding

• Kritische ingesteldheid

• Aandacht voor potentieel van mensen

• Aandacht voor het groter geheel

• Flexibel zijn

Aanbod

•Vervangingscontract miv zo snel mogelijk

• deeltijdse betrekking (30,4 u per week)

• Verloning: paritair subcomité 319.01 loonbarema B1c • maaltijdcheques • Volledige terugbetaling woon-werkverkeer

Sollicitaties Gelieve uw sollicitatiebrief en Curriculum Vitae te verzenden tegen uiterlijk 11/12/2018 naar bob.vanhoecke@cawbrussel.be

Wij werven aan op basis van competenties en talenten, ongeacht leeftijd, geslacht, origine of geaardheid.

Details
  • Betaalde job
  • Deeltijds
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
    bij bob.vanhoecke@cawbrussel.be
  • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Werkgever
CAW BRUSSEL
Priemstraat 19A
1000  brussel