opbouwwerker bij Samen op Straat, 100%,

Vacature: opbouwwerker Samen op straat bij Samenlevingsopbouw, 100%, onbepaalde duur 

Krijg je energie van het werken met jongeren? Is elk probleem voor jou een uitdaging?Heb je strategisch inzicht? Wil je mee maatschappelijke structuren beïnvloeden?  

Wat doet samenlevingsopbouw? 

Samenlevingsopbouw vzw werkt samen met mensen in een kwetsbare positie. Samenlevingsopbouw versterkt mensen en zoekt samen oplossingen voor structurele problemen. Je gaat aan de slag met jongeren, mensen in armoede, mensen die niet vlot Nederlands spreken, alleenstaanden of mensen met een psychische kwetsbaarheid. 

 Droom je van een meer solidaire en rechtvaardige samenleving en wil je daaraan meewerken? Dan ben jij de opbouwwerker die wij zoeken. 
 Is dit jouw toekomstige werkplek? 

Samen op Straat – Kiel 

Samen op Straat is een opbouwwerkproject dat  voornamelijk met jongeren werkt en al meer dan 10 jaar actief is in wijken. Sinds 2017 hebben we een nieuwe werking in de wijk Kiel.  

Toekomst, geloof, studeren, vaders, moeders, solliciteren, drugs, buren, pleintjes, discriminatie, omgaan met obstakels – het is slechts een greep uit de thema’s waar jongeren en jonge vaders van Samen op Straat rond praten en werken. Samen op Straat zoekt samen met jongeren naar wie ze zijn en willen zijn. Samen op Straat staat met twee voeten in de buurt. Samen met buren en partners zetten ze hun schouders onder het leven en samenleven in hun wijk.  
 
 Bij Samen op Straat staan de jongeren centraal die je ontmoet op straat en op pleintjes. Samen op Straat bouwt bruggen tussen die jongeren, volwassenen, de buurt en de samenleving. De opbouwwerkers zoeken jongeren actief op, op pleinen en straten. Jongeren komen naar de instuif of doen mee met één van de deelprojecten van Samen op Straat zoals: OntmoetingsmomentenSportieve en culturele activiteiten, Pleinpatrons, Vrijwilligers op evenementen, Eerste Hulp bij Solliciteren (EHBS), of activiteiten die jongeren zelf voorstellen.  

Bij Samen op Straat leren jongeren zichzelf kennen en ze laten zich op een positieve manier zien en horen. Ze krijgen de kans zich te ontwikkelen tot lid van de kerngroep, waar ze zelf mee vorm kunnen geven aan de werking.  

Samen op Straat werkt ook met vaderfiguren, die steun geven aan de jongeren vanuit hun ervaring en die mee de link met de volwassen bewoners leggen.  

Samen op Straat geeft jongeren een stem zodat ze een plek hebben in hun wijk en stad: we versterken jongeren om met beleidsmakers hierover in dialoog te gaan.  

 WAT DOE JE ALS OPBOUWWERKER? 

Je werkt vanuit de visie en missie van Samenlevingsopbouw aan de doelstellingen van Samen op Straat. Samen op Straat is het project dat jij met je collega’s op het Kiel realiseert. Je doet dit in samenspraak met je collega’s van Samen op Straat in Antwerpen-Noord en Borgerhout die aan dezelfde doelstellingen werken. 

 Je bouwt vertrouwensrelaties op met jongeren die reeds actief zijn en je zoekt telkens nieuwe jongeren op. Je bent de regisseur van de activiteiten waar jij verantwoordelijk voor bent. Je werkt praktisch, agogisch en strategisch. Je bouwt Samen op Straat mee uit en zet daar de nodige samenwerkingen en activiteiten voor op. Je bent een ambassadeur van Samen op Straat en je werkt nauw samen met lokale partners en diensten. Je neemt initiatieven, werkt zelfstandig en neemt een actieve rol op als teamlid. 
 Je kan met groepen werken aan doelstellingen die je samen hebt opgesteld. En je houdt rekening met de aanwezige draagkracht, het tempo en de competenties van de mensen waarmee je werkt. 
 
Je bouwt kennis op over het Kiel en de thema’s waarrond je werkt door te netwerken en via vorming. Je integreert die kennis in je praktijk. Je werkt samen met collega’s van andere wijken en andere projecten om vanuit de lokale context te werken aan structurele oplossingen op stedelijk niveau.  
 
HET AANBOD VAN SAMENLEVINGSOPBOUW? 

We geven je de kans om je kwaliteiten te ontwikkelen binnen een sociale en innovatieve omgeving.  

We hebben een personeelsbeleid dat uitdrukkelijk kiest voor diversiteit.  

Een diploma in sociaal-culturele richting vinden we een meerwaarde maar geen vereiste. 

Je krijgt kansen om je te ontplooien op basis van je interesses en ambities.  

Je komt terecht in een aangename werksfeer, je krijgt een goede ondersteuning en begeleiding in je professioneel functioneren.  

We bieden je een soepele uur-, vakantie-en compensatieregeling. Gedetailleerde informatie  en het sollicitatieformulier vind je op onze website.

Details
  • Betaalde job
  • Voltijds
  • Loon: B1c (maatschappelijk opbouwwerk)
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
    met referentie solliciteren via formulier op onze website!
  • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever
Buurtwerk De Stek
Sint-Bernardsesteenweg 197
2020  Kiel- Antwerpen