OPBOUWWERKER (M/V) TERVUREN (50%)

Ben jij iemand met een zeker maatschappelijk bewustzijn, die met een stevige portie positiviteit en de nodige zorg het beste uit mensen weet te halen, en voor wie de buurt een vat vol mogelijkheden is om mee aan de slag te gaan? Dan is deze job van opbouwwerker (m/v) misschien wel iets voor jou!

Concreet zoekt Riso Vlaams-Brabant voor haar werking in de wijk Groenveld, Moorsel in Tervuren

een gedreven en enthousiaste collega met volgend profiel:

- Je hebt interesse in wat er in de samenleving gebeurt
- je bent een netwerker, je werkt graag met mensen
- jouw enthousiasme werkt aanstekelijk, je kan mensen motiveren en activeren
- je bent vertrouwd met of hebt interesse in projectmatig werken
- je werkt planmatig en efficiënt
- je kan vrijwilligers en/of partnerorganisaties samenbrengen in functionele verbanden zoals werkgroepen, overleg,.. en je kan dit overleg plannen en leiden
- je weet organisaties en beleid te prikkelen en te engageren om mee te investeren in de buurt
- Je kan een begroting opmaken en interpreteren  

De opdracht is om de sociale woonwijk Groenveld samen met de bewoners uit te bouwen tot een kwaliteitsvolle, vertrouwde plek waar iédereen betekenis en richting aan z’n leven kan geven. Via een projectmatige aanpak wordt gewerkt aan de realisatie van de sociale grondrechten voor iedereen.

Deze opdracht houdt in:

-wekelijkse laagdrempelige ontmoeting organiseren (contactmomenten voor een babbel, vragen, informatie,..)
- verruimen van het aanbod op maat van de wijk (welzijn, vrijetijd, ..),…
- ondersteunen van bepaalde delen van de vrijwilligerswerking

Wie dit mee wil waarmaken moet volgens Riso Vlaams-Brabant

 •    inzicht en voeling hebben

- met de mechanismen van achterstelling en sociale uitsluiting
- met de factoren die mensen en groepen maatschappelijk kwetsbaar maken
- met nieuwe maatschappelijke bewegingen en veranderingsprocessen in de samenleving

 •    gedreven worden door het werken met mensen

- wil vooral werken met mensen in plaats van voor mensen
- beweegt zich vlot tussen mensen waartussen alle vormen van diversiteit aanwezig zijn

 •    samenwerken als tweede natuur hebben

- actief samenwerking opzoeken met organisaties en instanties op alle levensdomeinen
- een netwerk binnen het beleid uitbouwen

Riso Vlaams-Brabant verwacht hierbij

 •    dat je minimaal in het bezit bent van een bachelordiploma (voorkeur sociaal-culturele / (ped)agogische wetenschappen) of gelijkwaardig door ervaring
 •    dat je wenselijk 5 jaar relevante ervaring kan voorleggen
 •    dat je bereid bent tot avond- en weekendwerk
 •    dat je snel kan starten
 •    Een dynamische job waarin je mee vorm geeft aan een stukje samenleving op wijkniveau
 •    Een vervangingscontract wegens ziekte -  50% VTE
 •    Onmiddellijke indiensttreding
 •    Verloning volgens PC 329 – barema B1c
 •    Standplaats: buurtwerking Groenveld, Tortelduivenlaan 4 bus 1, 3080 Moorsel (Tervuren)
 •    Je werkt als enige opbouwwerker in deze wijk en gemeente, maar hebt binnen de personeelsploeg van Riso Vlaams-Brabant een 25-tal collega buurt- en opbouwwerkers
 •    Je wordt inhoudelijk en methodisch ondersteund door een stafmedewerker van Riso Vlaams-Brabant, daarnaast sta je in nauw contact met de andere leden van de stuurgroep (OCMW/Sociaal Huis Tervuren en sociale huisvestingsmaatschappij Elk Zijn Huis)
 •    Meer info over de inhoud van de job vind je op www.risovlb.be/vacatures .
 •    Het functie- en competentieprofiel vind je op www.risovlb.be onder vacatures.
 •    Ben je geïnteresseerd, bezorg dan je motivatiebrief en CV uiterlijk 16 augustus 2018 aan hilde.timmermans@samenlevingsopbouw.be met als onderwerp ‘sollicitatie opbouwwerker Tervuren’.
 •    De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 24 augustus 2018 in het buurthuis.

Riso Vlaams-Brabant biedt

Context

Riso Vlaams-Brabant is  erkend is als Regionaal Instituut voor Samenlevingsopbouw.

Opbouwwerkers en buurtwerkers zetten in op het garanderen van grondrechten voor maatschappelijk kwetsbare groepen. Dit doen we door gemeenschappelijke problemen van maatschappelijke achterstelling en sociale uitsluiting weg te werken. Onze focus ligt op mechanismen en structuren die situaties van achterstelling en uitsluiting veroorzaken en in stand houden. Daartoe zetten we projecten op waarmee we naar duurzame oplossingen zoeken voor structurele problemen in de maatschappij.

Riso Vlaams-Brabant bouwt sinds 2013 in nauwe samenwerking met het Sociaal Huis Tervuren en sociale huisvestingsmaatschappij Elk Zijn Huis een buurtwerking uit in de wijk Groenveld in Moorsel, Tervuren. Sinds januari 2016 is een buurthuis de ontmoetingsplek in de wijk van waaruit activiteiten worden ontwikkeld en overleg rond verschillende kwesties in de wijk plaatsvindt.

Solliciteren

Meer info over Riso Vlaams-Brabant vind je op www.risovlb.be.

Voor meer info over de vacature kan je terecht bij:

Kirsten Saenen

Kirsten.saenen@samenlevingsopbouw.be

T  016 46 85 10  |  M  0497 78 98 97

Details
 • Betaalde job
 • Deeltijds
 • Loon: volgens PC 329 – barema B1c
 • Online sinds
 • Solliciteren voor
  bij hilde.timmermans@samenlevingsopbouw.be
  met referentie sollicitatie opbouwwerker Tervuren
 • Indiensttreding:
Meer informatie Werkgever
Riso Vlaams-Brabant vzw
Eenmeilaan 2
3010  Kessel-Lo