Operationeel verantwoordelijke

Digitale inclusie

Digitale inclusie of e-inclusie is een proces dat als doel heeft de digitale wereld toegankelijk te maken voor elk individu, in de eerste plaats internet en telefonie, en hen de digitale vaardigheden bij te brengen om van deze tools een hefboom te maken voor hun sociale en economische integratie.
Vandaag is er in België sprake van massale digitale uitsluiting:
 14 % van de bevolking heeft geen computer en geen internetaansluiting
 20 % van de bevolking beschikt niet over digitale basisvaardigheden (bv. mailen)
 40 % van de huishoudens verklaart niet in staat te zijn om hun belastingaangifte online in te vullen.
Met de massale toename van essentiële onlinediensten wordt digitale inclusie een bepalende factor voor sociale integratie. Vandaar dat er dringend maatregelen moeten worden genomen om ervoor te zorgen dat iedereen een duurzame digitale autonomie verwerft.

WeTechCare België: welke missie?

Tal van sociale en digitale actoren begeleiden momenteel al het publiek rond thema's die te maken hebben met digitale inclusie. Deze actoren krijgen echter te maken met allerlei moeilijkheden die hen verhinderen om op grotere schaal te werken: gebrek aan zichtbaarheid, aan tools, opleiding, financiële middelen, belangstelling vanuit de politiek...

WeTechCare positioneert zich als facilitator van het werk dat deze terreinactoren dag in dag uit vervullen, om sneller acties rond digitale inclusie te lanceren op nationale schaal.

Om dat doel te verwezenlijken, ontwikkelt de organisatie verschillende activiteiten:
 Educatieve engineering binnen leerplatformen (Les Bons Clics, CLICNJOB), om het aantal digitale helpers te verhogen. "Les Bons Clics" ("De Juiste Klikken") telt vandaag meer dan 400.000 gebruikers en 1.500 partnerstructuren.
 Advies om de gemeenten/gewesten en de publieke en privéoperatoren te mobiliseren rond digitale inclusie: steun aan de actoren op hun grondgebied, financiering van ondersteuningsnetwerken, ontwikkeling van beter toegankelijke diensten...
 Organisatie van opleidingen voor leidinggevenden, managers en terreinactoren, zodat elke verantwoordelijke op zijn niveau de nodige vaardigheden ontwikkelt ten dienste van personen die nog niet geïntegreerd zijn in de digitale wereld.
 Sensibilisering (publicaties, evenementen), gekoppeld aan fondsenwerving, om meer financiële middelen vrij te maken voor digitale projecten.

WeTechCare is een organisatie die in 2015 werd opgericht in Frankrijk. Ze telt vandaag een twintigtal werknemers. In 2019 wil WeTechCare al haar activiteiten ten dienste stellen van de actoren van digitale inclusie in België. Ze zal daartoe een structuur oprichten naar Belgisch recht en steun krijgen van de Koning Boudewijnstichting.

Beschrijving van de acties

U lanceert de activiteiten van WeTechCare België, onder toezicht van en in nauwe samenwerking met de teams van WeTechCare Frankrijk. Dat vertaalt zich in verschillende acties
Strategie:
• Bijdragen tot het strategisch actieplan van WeTechCare België
Operaties:
• Mobilisatie van de operationele partners die nieuwe acties rond digitale inclusie willen lanceren of uitdiepen
• Begeleiding via tools (Les Bons Clics België) en opleiding
• Uitvoering van adviesopdrachten bij de operatoren en lokale publieke actoren, om hen te betrekken bij de acties.
Communicatie:
• Sensibilisering en animatie van het Belgische ecosysteem
• Officiële lancering van de structuur WeTechCare België
Fondsenwerving en partnerschappen
• Bijdragen tot het permanent zoeken naar financieringen
• Aansturen van partnerschappen

Gezocht profiel

U beschikt over 3 tot 5 jaar (beroep) ervaring, bij voorkeur als adviseur, en bent op zoek naar een nieuwe uitdaging met een sterke sociale impact.

Kennis en knowhow
• Ervaring met het ontwikkelen van partnerschappen en met projectbeheer
• Uitstekende beheersing van het Nederlands en het Frans (gesproken en geschreven)
• Kennis van de Belgische institutionele en politieke structuren (op gewestelijk en federaal niveau).


Vaardigheden:

• Ondernemersmentaliteit
• Autonomie en proactiviteit, polyvalentie, soepelheid bij het beheer van de activiteiten.
• Uitstekende schriftelijke (redactie van texten) en mondelinge (spreken in het openbaar) vaardigheden
• Uitstekende relationele vaardigheden, talent om actoren van alle niveaus te mobiliseren en samen te brengen
• Luisteren naar en inzicht hebben in de logica's en realiteiten van de diverse actoren

Wat bieden we aan?
• U bent een pionier in een brandend actueel thema
• U bouwt mee aan een nieuwe organisatie
• U kunt rekenen op jonge dynamische (Franse) collega's
• Boeiende job met heel veel contacten
• Contract van bepaalde duur van één jaar (met mogelijkheid tot verlenging tot een contract van onbepaalde duur)

• U werkt in Brussel, maar verplaatst zich geregeld naar Vlaanderen, Wallonië en Parijs
• Indiensttreding: zo snel mogelijk
• Bezoldiging: te bepalen op basis van het profiel.

Deze functie interesseert u? Stuur dan uw cv en motivatiebrief zo snel mogelijk naar Anaïs Col, verantwoordelijke ontwikkeling & partnerschappen binnen WeTechCare: acol@wetechcare.org. Neem gerust rechtstreeks contact op voor meer informatie.

Meer informatie op www.wetechcare.org en op www.lesbonsclics.fr

Details
  • Betaalde job
  • Voltijds
  • Loon: Te bepalen
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
    bij acol@wetechcare.org
  • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever
WeTechCare België
Kantersteen 12
1000  Brussel