Opvangmedewerker opvancentrum dagdienst (Aalst)

Opvangmedewerker Opvangcentrum dagdienst

Organisatie

Het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk (CAW) Oost-Vlaanderen is een eerstelijnsorganisatie die zich richt tot de brede bevolking. Voor elke burger, maar met speciale aandacht voor de meest kwetsbaren in de samenleving.

We zijn rechtstreeks toegankelijk voor elke welzijnsvraag, voor iedereen. We werken op maat van de cliënt en doen dat door middel van een divers ambulant en residentieel aanbod:  informatie en advies, materiële hulp, crisisinterventie, begeleiding, bemiddeling, medische hulp, slachtoffer- en daderbegeleiding, preventie, vorming,... Waar mogelijk zoeken we samen met de cliënten naar een oplossing of verwijzen we door naar gespecialiseerde hulpverlening. Tekorten signaleren we aan de overheid.

In het CAW werk je samen met een 618 collega's en rond de 670 vrijwilligers en dat op een 70-tal vestigingsplaatsen.

Wat houdt je job in?

Als opvangmedewerker maak je deel uit van het residentieel opvangcentrum binnen het CAW huis Aalst dat instaat voor residentiële opvang voor mannen en vrouwen, koppels of gezinnen. Je richt jou naar dak- en thuislozen en personen die zich in een crisissituatie bevinden.
Momenteel zoeken we een opvangmederweker voor dagdiensten (dus geen weekend- of nachtdiensten). Als opvangmedewerker vervul je een aantal agogische taken ter ondersteuning van de cliënt alsook een aantal organisatorische, administratieve en logistieke taken om de dagelijkse werking in de opvanglocaties vlot te laten verlopen. Meer bepaald betekent dit:

 • Agogische taken:
 • je staat in voor de opname, introductie en het ontslag van de cliënt
 • je bent aanwezig tussen de clIënten in functie van actief luisteren en aanspreekbaar zijn voor de individuele noden van de cliënt (presentie)
 • je stimuleert en activeert de cliënten en coacht hen individueel op maat, op domeinen van het algmeen dagelijks leven (vnl. gelinkt aan de benodigde vaardigheden binnen het opvanginitiatief)
 • je neemt deel aan socio-culturele activiteiten en faciliteert maatschappelijke participatie
 • je organiseert vormingen/activiteiten voor de cliënten, eventueel in samenwerking met externe partners (in functie van de noden van de cliënten)
 • je begeleidt proactief het dagelijk gebeuren op de opvanglocatie en zorgt zo voor het behouden van een goede sfeer
 • je houdt toezicht en ondersteunt als gastheer/gastvrouw de cliënten met betrekking tot hun wooncultuur en leefomgeving in de opvanglocatie
 • je houdt toezicht op het naleven van het huishoudelijk reglement
 • je volgt gemaakte samenlevingsafspraken op en indienen nodig stuur je deze bij en zorg je voor de nodige begrenzing
 • bij conflict tussen de cliënten in de opvanglocatie treed je op als bemiddelaar
 • je werkt hiervoor nauw samen met zowel interne als externe betrokken hulpverleningsteams
 • Organisatorische taken:
 • je voorziet de nodige diensten en middelen ten aanzien van de cliënten (sanitair pakket,...)
 • je organiseert en volgt de huishoudelijke taken op de opvanglocatie
 • je maakt afspraken met betrekking tot de verhuis van de cliënten en volgt deze op
 • je organiseert de toegangscontrole voor de cliënten en volgt deze op
 • je signaleert noodzakelijke klussen en defecten in en rond het gebouw en volgt het onderhoud op
 • je faciliteert herstelling- en onderhoudswerken aan het gebouw
 • je controleert pictogrammen, brandblusapparaten en noodzakelijke infoborden regelmatig
 • Administratieve en logistieke taken:
 • je volgt het stockbeheer op
 • je volgt de periodieke keuring en onderhoud van het gebouw op
 • je volgt de bezettingsgraad van de opvang op
 • je doet administratie met betrekking tot de opvanglocatie (bijhouden persoonsgegevens, kassabeheer,....) alsook een aantal algemene administratieve taken
Wat verwachten we van jou?
 • Je hebt minimaal een diploma middelbaar onderwijs, bij voorkeur in een menswetenschappelijke richting.
 • Kennis van de doelgroep en de onderliggende dak- en thuisproblematiek is sterk aanbevolen.
 • Professionele vaardigheden:
 • je bent geëngageerd en sterk gemotiveerd om met individuen en cliëntsystemen uit de doelgroep te werken
 • je stemt je handelen af op maat van de cliënt: je kan empowerend én sturend werken, zo veel als mogelijk de regie in handen van de cliënt geven
 • je handelt congruent en doelgricht binnen de bestaande organisatiekaders
 • je stelt vragen en observeert non-verbale signalen om meer inzicht te krijgen in de verwachtingen en de noden van de cliënt (de vraag achter de vraag leren kennen)
 • je stelt voorbeeldgedrag
 • Communicatieve vaardigheden: je legt vlot contact én bent vlot aanspreekbaar. Je handelt met een empatisch vermogen.
 • Groepsdynamica: Je kan groepsprocessen begeleiden. Je detecteert groepsconflicten snel en beheerst verschilllende technieken ter hantering van groepsconflicten. Je kan anticiperen op te verwachten ontwikkelingen binnen de groep.
 • Conflicthantering: je kan grenzen stellen en discussies aangaan zonder agressie uit te lokken, je kan omgaan met agressie (zowel verbaal als fysieke agressie) en je kan escalatie van agressie voorkomen.
 • Technische vaardigheden: je bent hands on (zelf de handen uit de mouwen willen en kunnen steken) en beschikt over basis-vaardigheden in verband met activiteiten in het dagelijks leven (koken, poetsen,..)
 • Probleemoplossende vaardigheden: je kan vlot inspelen op nieuwe en ongekende situaties
 • Tijdmanagement: je kan flexibel inspelen op wijzigende omstandigheden, je kan zelfstandig werken alsook vlot samenwerken in teamverband. Je kan tegelijkertijd een diversiteit aan taken en verantwoordelijkheden beheren en durft keuzes maken en prioriteiten stellen.
 • Talenkennis: je beheerst de gesproken en geschreven Nederlandse taal vlot. Je kan ook zelfstandig de communicatie met anderstaligen vlot opnemen (zowel begrijpen als iets kenbaar maken) door hen te durven aanspreken zonder de taal te beheersen. Kunnen werken met een tolk is een pluspunt.
 • Administratieve vaardigheden: je bent nauwkeurig en stipt in administratieve opvolging en beheerst de basisvaardigheden ICT. Vlotte werking met Office 365 of Regas is een troef.
 • Je bent bereid om 1 avond in de week te werken tot 19 uur en bent bij voorkeur beschikbaar op maandag en woensdag. De andere werktijden zijn bespreekbaar.
 • je beschikt over een rijbewijs en kan beschikken over een wagen of ander gemotoriseerd vervoer voor eventuele hulp bij verhuis van een cliënt;
Wat heeft CAW (Oost-Vlaanderen) te bieden?

Als medewerker bij het CAW Oost-Vlaanderen kan je rekenen op:

 • Een tijdelijk contract 19 u/w van juli t.e.m. augustus 2018; onmiddellijke in dienst treding
 • Een uitdagende job in een innovatieve en dynamische organisatie
 • Zelfstandig werk gecombineerd met de nodige begeleiding en ondersteuning vanuit een team
 • Ontwikkelingsmogelijkheden: een aangepast introductie- en coachingstraject en opleidingskansen doorheen jouw gehele loopbaan
 • Een mensgerichte werkomgeving: aandacht voor diversiteit en work-life balance
 • Een verloning volgens het PC 319.01, barema B2b of B2a, waarbij:
 • alle aantoonbare én relevante anciënniteit wordt overgenomen
 • bijkomende vakantie- en compensatiedagen
Contact en procedure

Interesse in deze job? Vul dan online je sollicitatie aan https://www.caw.be/jobs/

Details
 • Betaalde job
 • Deeltijds
 • Online sinds
 • Solliciteren voor
 • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever
Caw Oost-Vlaanderen
Lazaretstraat 11
9300  Aalst