Opvangmedewerker Opvangcentrum dagdienst- voltijds - tijdelijk

Opvangmedewerker Opvangcentrum dagdienst FT - Tijdelijk

 
Organisatie

Het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk (CAW) Oost-Vlaanderen is een eerstelijnsorganisatie die zich richt tot de brede bevolking. Voor elke burger, maar met speciale aandacht voor de meest kwetsbaren in de samenleving.

We zijn rechtstreeks toegankelijk voor elke welzijnsvraag, voor iedereen. We werken op maat van de cliënt en doen dat door middel van een divers ambulant en residentieel aanbod:  informatie en advies, materiële hulp, crisisinterventie, begeleiding, bemiddeling, medische hulp, slachtoffer- en daderbegeleiding, preventie, vorming,... Waar mogelijk zoeken we samen met de cliënten naar een oplossing of verwijzen we door naar gespecialiseerde hulpverlening. Tekorten signaleren we aan de overheid.

In het CAW werk je samen met een 650 collega's en rond de 670 vrijwilligers en dat op een 70-tal vestigingsplaatsen.

Wat houdt je job in?

Voor snelle opstart zoeken we een opvangmedewerker voor versterking van ons team in de regio Gent.
Als opvangmedewerker vervul je een aantal agogische taken ter ondersteuning van de cliënt (= vooral meerderjarige alleenstaande dakloze mannen). Daarnaast sta je in voor een aantal organisatorische, administratieve en logistieke taken om de dagelijkse werking in de opvanglocaties vlot te laten verlopen. Meer bepaald betekent dit:

 • Agogische taken:
 • Je staat in voor de opname (luisteren naar het verhaal van de cliënt en de noden detecteren), introductie (cliënt wegwijzen en het bespreken van het huisregelment) en het ontslag (opvolgen van het verhuis van de cliënt naar zijn/haar nieuwe woning) van de cliënten, nl. meerderjarige alleenstaande dakloze mannen.
 • Je houdt toezicht en ondersteunt als gastheer/gastvrouw de cliënten met betrekking tot hun wooncultuur en leefomgeving in de opvanglocatie.
 • Je houdt toezicht op zowel de veiligheid als de sfeer binnen de opvanglocatie:
 • Je bent aanwezig tussen de cliënten om een luisterend oor te bieden en je aanspreekbaar te stellen voor individuele noden (=presentie).
 • Je volgt gemaakte samenlevingsafspraken op en stuurt cliënten bij waar nodig.
 • Je begeleidt proactief het dagelijks gebeuren op de opvanglocatie.
 • Je treed op als bemiddelaar bij conflicten tussen cliënten, dit betreft vnl. verbale agressie en in mindere mate fysieke agressie.
 • Je werkt nauw samen met zowel interne als externe hulpverlenginsteams om het algemeen dagdagelijks leven van de cliënten te stimuleren en te activeren.
 • Organisatorische taken:
 • Je voorziet ten aanzien van de cliënten de nodige diensten (toegangscontrole, afspraken regelen m.b.t. verhuis cliënten,...) en middelen (sanitair pakket,...)
 • Je organiseert en volgt de huishoudelijke taken op de opvanglocatie
 • Je signaleert noodzakelijke klussen en defecten in en rond het gebouw en volgt het onderhoud op
 • Je controleert pictogrammen, brandblusapparaten en noodzakelijke infoborden regelmatig en onderneemt stappen waar nodig
 • Administratieve en logistieke taken:
 • Je volgt het stockbeheer op.
 • Je doet administratie met betrekking tot de opvanglocatie (bijhouden persoonsgegevens, kassabeheer, opvolging bezettingsgraad,....) alsook een aantal algemene administratieve taken.
Wat verwachten we van jou?
 • Je hebt minimaal een diploma middelbaar onderwijs, bij voorkeur in een menswetenschappelijke richting.
 • Kennis van de doelgroep en de onderliggende dak- en thuislozenproblematiek is sterk aanbevolen.
 • Professionele vaardigheden:
 • je stemt je handelen af op maat van de cliënt(sysstemen): je kan empowered én sturend werken, zo veel als mogelijk de regie in handen van de cliënt geven
 • je handelt congruent en doelgericht binnen de bestaande organisatiekaders
 • je stelt vragen en observeert non-verbale signalen om meer inzicht te krijgen in de verwachtingen en de noden van de cliënt (de vraag achter de vraag leren kennen)
 • je stelt voorbeeldgedrag
 • Communicatieve vaardigheden: je legt vlot contact én bent vlot aanspreekbaar. Je handelt met een empathisch vermogen.
 • Groepsdynamica en conflicthantering: je kan groepsprocessen begeleiden. Je detecteert groepsconflicten snel en beheerst verschillende technieken ter hantering van groepsconflicten. Je kan anticiperen op te verwachten ontwikkelingen binnen de groep.
 • Technische vaardigheden: je bent hands on (zelf de handen uit de mouwen willen en kunnen steken) en beschikt over basis-vaardigheden in verband met activiteiten in het dagelijks leven (koken, poetsen,..)
 • Probleemoplossende vaardigheden: je kan vlot inspelen op nieuwe en ongekende situaties
 • Tijdmanagement: je bent sterk in structuur brengen binnen snel veranderende omstandigheden, je durft zelfstandig beslissingen nemen en prioriteiten stellen, zonder daarbij het teambelang uit het oog te verliezen.
 • Talenkennis: je beheerst de gesproken en geschreven Nederlandse taal vlot. Je durft de communicatie met anderstaligen opnemen, zonder de taal te beheersen of aanwezigheid van een tolk. Kunnen werken met een tolk is een pluspunt.
 • Administratieve vaardigheden: je bent nauwkeurig en stipt in administratieve opvolging en beheerst de basisvaardigheden ICT. Vlotte werking met Office 365 of Regas is een troef.
 • Je bent bereid om één avond in de week te werken tot 19 uur
 • Je beschikt bij voorkeur over een rijbewijs.
Wat heeft CAW (Oost-Vlaanderen) te bieden?

Als medewerker bij het CAW Oost-Vlaanderen kan je rekenen op:

 • vervangingscontract nav ziekte voor een voltijdse tewerkstelling, opstart zo snel mogelijk 
 • Je werkt voor minimaal 2 opvangcentra in de regio Gent
 • Een uitdagende job in een innovatieve en dynamische organisatie
 • Zelfstandig werk gecombineerd met de nodige begeleiding en ondersteuning vanuit een team
 • Ontwikkelingsmogelijkheden: een aangepast introductie- en coachingstraject en opleidingskansen doorheen jouw gehele loopbaan
 • Een mensgerichte werkomgeving: aandacht voor diversiteit en work-life balance
 • Een verloning volgens het PC 319.01, barema B2b of B2a, waarbij:
 • alle aantoonbare én relevante anciënniteit wordt overgenomen
 • bijkomende vakantie- en compensatiedagen
Contact en procedure

Interesse in deze job?
Vul dan online je sollicitatie aan 20/5/'19
Sollicitatiegesprekken gaan door op maandag 29/5/'19 in de voormiddag.

Voor verdere vragen kan je contact opnemen met Caroline Laroy, Stafmedewerker HR
CAW Oost-Vlaanderen, Visserij 153, 9000 Gent
+32 9 265 89 20
vacatures@cawoostvlaanderen.be

Sollicitaties via mail worden niet behandeld!

Details
 • Betaalde job
 • Voltijds
 • Online sinds
 • Solliciteren voor
 • Indiensttreding:
Meer informatie Werkgever
Opvangcentrum
Prinsenhof 141
9000  Gent