Opvoed(st)er Anderlecht

Beschrijving van de VZW, instelling

Onze vzw verzorgt gratis noodhulp (onderdak, mobiele hulpteams, verzorging en psychosociale begeleiding) aan daklozen die in sociale nood verkeren.

Vacante betrekking

Opvoedsters en opvoeders voor het Brussels Winterplan voor daklozen.

Meerdere vacatures.

Profiel, vaardigheden, Opleiding, Ervaring

Onder het toezicht van de Algemeen Coördinator « daklozen » en van de directie dient onze toekomstige medewerk(st)er te beschikken over de volgende eigenschappen :

• In het bezit zijn van minstens een Bachelor of een equivalent diploma.

• Blijk geven van een goede kennis van de sociaal-sanitaire sector in Brussel en van de sociale wetgeving en het arbeidsrecht.

• Resultaatgericht en stipt zijn en blijk geven van organisatietalent.

• Zelfstandig zijn en goed met mensen kunnen omgaan.

• Globaal gezien blijk geven van een respectvolle, welwillende en luisterbereide houding.

• Toezien op de kwaliteit van de interne en externe communicatie, zowel schriftelijk als mondeling.

• De geldende deontologische code naleven.

• De volgende informaticatoepassingen beheersen : Word, Excel, Access en Timeweb.

Onze organisatie biedt u talloze mogelijkheden om zich professioneel te ontplooien en biedt u de kans om motiverende uitdagingen aan te gaan.

Takenpakket :

• Onthaal, omkadering en begeleiding van de personen die binnen het Winterplan worden opgevangen.

• Beschikbaarheid ten opzichte van de gebruikers van het volledige dienstenaanbod verbonden aan de winteropvang.

• Garant staan voor de instandhouding van goede praktijken met betrekking tot de stichtende opdrachten van Samusocial, zowel naar de doelgroep als naar het brede publiek en de partnerinstellingen toe.

• Garant staan voor kwaliteit in de interne en externe interactie en communicatie met de verschillende partnerinstellingen.

• Indien nodig de instelling vertegenwoordigen naar buiten uit (bij de doelgroep, bij het brede publiek en bij de partnerinstellingen).

• Indien nodig bijdragen aan de samenstelling van activiteitenverslagen over de verschillende projecten die verband houden met de winteropdrachten.

Details
  • Betaalde job
  • Voltijds
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
    bij jobs@samusocial.be
    met referentie 776703
  • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever
Samusocial asbl
Poincarélaan 68-70
1070  BRUSSEL