Opvoeder

DESCRIPTION FONCTIONNELLE

  1. IDENTIFICATIE VAN DE FUNCTIE

Functiebenaming

Opvoeder (M/V)

Graad

Opvoeder

Niveau

C

Plaats in het organogram

Dienst: Nursing – Cel Reactivering
Aantal personen op de dienst:
8
Directe hiërarchische weg:
Hoofd Nursing

 2. VOORSTELLING VAN HET BEJAARDENTEHUIS

Home J. Vanhellemont wordt beheerd door het OCMW van Anderlecht. Het is een rust- en verzorgingstehuis met nagenoeg 200 bewoners (140 RVT-bedden en 60 RH-bedden) die om gezondheidsredenen, hun graad van zelfredzaamheid of hun sociale situatie niet meer thuis kunnen wonen. Binnen het bejaardentehuis HVH worden de bewoners dagelijks omkaderd door een multidisciplinair team dat over hun welzijn waakt.

 3. ALGEMENE OPDRACHT VAN DE FUNCTIE

* Het ontwikkelen van een programma individuele en groepsactiviteiten en -animaties

-        Het aanbieden van ontspanningsmogelijkheden evenals het stimuleren van de ontwikkeling van de bewoners

-        De zelfredzaamheid onderhouden en bevorderen

-        Het welzijn en het zelfrespect naar een hoger niveau tillen

* Bijdragen aan de implementatie en de ontwikkeling van het institutionele en individuele leefproject

* Actief deelnemen aan het leven in de Home

4. VERANTWOORDELIJKHEIDS- EN/OF ACTIVITEITSGEBIEDEN (Niet-uitputtende lijst)

4.1. Zorgen en animatie

 * Uitdenken en meedenken in het multidisciplinaire overleg rond psychosociale, socioculturele en artistieke activiteiten die tegemoetkomen aan de noden van de bewoners

* Informeren van de zorgteams, de bewoners en hun familie over de activiteiten en de bewoners aanmoedigen om eraan deel te nemen

* Groepsactiviteiten (bv. bezoeken, reizen, knutselworkshops, ...) opzetten, coördineren en aansturen volgens de richtlijnen van het multidisciplinaire overleg en meewerken aan de uitvoering van de taken (bv. de bewoners klaarmaken, de zaal klaarzetten en opruimen, ...)

* In het verlengde van het zorgplan individuele intellectuele en fysieke activiteiten opzetten (bv. wandelen of boodschappen doen met de bewoners) om het vertrouwen in zichzelf en in hun zelfredzaamheid te bevorderen

* De reacties van de bewoners observeren tijdens de groeps- en individuele activiteiten en het verzorgingsteam informeren over de eventueel vastgestelde problemen

* Instaan voor de traceerbaarheid van de behandeling door melding te maken van het individuele project, de doelstellingen, ...

* Toetsen van de integratie, de participatie van de bewoner(s) aan de activiteiten en het animatieprogramma aanpassen aan de noden en wensen (rekening houdend met de naar voren geschoven verwachtingen tijdens de bewonersraad)

* Opzetten en behouden van een vertrouwensrelatie met de bewoners en hun familie

* Conflicten, onvoorziene omstandigheden beheren en de bewoners in crisissituaties ondersteunen (bv. angstaanvallen)

* Mensen leren communiceren op niet-gewelddadige wijze en hen leren hoe ze hun agressie kunnen sturen

* Instaan voor de veiligheid, hygiëne en het welzijn van de begeleide personen

* Geregeld het zorgdossier van de bewoners aanvullen met het oog op:

  -  een pluri- en multidisciplinaire behandeling

  -  de zorgcontinuïteit

* Instaan voor het beheer van het krantje in nauw overleg met de bewoners en de leden van het multidisciplinaire team (ergo, logo, psycho, ….)

* Opstellen van begrotingen om maximaal op de activiteiten te anticiperen en ze voor te leggen aan de hiërarchische meerdere

* Conform de interne procedures de toegekende budgetten weldoordacht beheren

* Intra en extra muros activiteiten voorbereiden en eraan deelnemen

4.2. Administratie

    * Geregeld het zorgdossier van de bewoners aanvullen met het oog op:

  - een pluri- en multidisciplinaire behandeling

  - de zorgcontinuïteit

* Instaan voor het beheer van het krantje in nauw overleg met de bewoners en de leden van het multidisciplinaire team (ergo, logo, psycho, ….)

* Opstellen van begrotingen om maximaal op de activiteiten te anticiperen en ze voor te leggen aan de hiërarchische meerdere

* Conform de interne procedures de toegekende budgetten weldoordacht beheren
4.3. Varia
* Intra en extra muros activiteiten voorbereiden en eraan deelnemen

5. DESKUNDIGHEIDSPROFIEL (Niet-uitputtende lijst)

5.1. Technische vaardigheden

* Kennis hebben van de verschillende opvoedingstechnieken

* Situaties (op individueel, familiaal, sociaal, etc. vlak) kunnen evalueren

* De deontologische en ethische regels met betrekking tot het beroep kennen en naleven

* De veiligheids- en hygiëneregels kennen en naleven

5.2. Algemene vaardigheden

 

* Creativiteit aan de dag leggen: Iets nieuws / vernieuwend creëren, bedenken en uitwerken, originele oplossingen implementeren.

* Dienstgericht handelen: De betrokkenen transparant, integer en objectief begeleiden, een gepersonaliseerde service aanreiken en opbouwende contacten met hen onderhouden.

* Integer en professioneel handelen: Feeling hebben voor openbare dienstverlening en er de grote principes van in acht nemen. Handelen volgens de normen voor professionele best practices. Erop letten dat het algemeen belang voorgaat op bijzondere belangen.

* Analyseren: Doelgericht gegevens analyseren en kritisch onder de loep nemen en dienovereenkomstig handelen.

* Samenwerken: Met de collega’s samenwerken en het eigen werk goed indelen om gemeenschappelijke doelstellingen te bereiken; hierbij de hulpmiddelen delen en zich ondersteunend en solidair opstellen.

* Zich aanpassen: Soepel staan tegenover veranderingen en zich aan wisselende omstandigheden en uiteenlopende situaties aanpassen.

* Kunnen luisteren: Belangstelling tonen voor de gesprekspartner, zijn emoties en waarden, begrip proberen te tonen maar toch neutraal blijven.

* Goed omgaan met eigen emoties: Opbouwend reageren op een probleemsituatie / op een verplichting of beperking / op druk, om de eigen taak voort te zetten.

* Zich doen gelden: Zijn standpunten, belangen, beslissingen en gevoelens naar voren brengen en verdedigen - Voet bij stuk houden zonder agressie uit te lokken zodat relaties kunnen worden ontwikkeld waarbij wederzijds respect centraal staat.

* Begeleiden/coachen: Acties ondersteunen en mensen oriënteren op individuele wijze of in team met het oog op hun ontplooiing.

* Développement personnel: Planifiez et gérez activement votre propre développement en fonction de vos propres possibilités, intérêts et ambitions, par lequel votre propre fonctionnement est examiné de manière critique et de nouvelles idées, approches, compétences et connaissances sont constamment mises au point.

6. PROFIL DES RELATIONS

Formation (s) ou diplôme (s) requis

Un moniteur diplômé A2.

Expérience requise

Expérience dans une maison de retraite et / ou un service gériatrique est un atout.

Compétences linguistiques

Néerlandais - français (détenez la licence SELOR ou préparez-vous à l'obtenir).

Permis de conduire B

Avoir un permis de conduire.

7. OFFRE ET CONTACT

Bénéfices

Recrutement contractuel pour une durée fixe de 6 mois (prolongation possible pour une durée indéterminée)

Possibilité de suivre une formation continue sur le site

Paiement jusqu'à 100% des frais de voyage

Arrangement attrayant concernant les congés (36 jours)

Reconnaissance de l'expérience professionnelle

Contactez-nous

Intéressé

N'hésitez pas à nous envoyer votre candidature, avant le 22 janvier 2020 , à notre adresse postale:  hr@ocmw-anderlecht.brussels ou à notre adresse postale: OCMW Anderlecht - Secrétariat - R. Vander Bruggenlaan 62-64 - 1070 Bruxelles.

 

Details
  • Betaalde job
  • Deeltijds
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
    bij hr@cpas-anderlecht.brussels
  • Indiensttreding:
Meer informatie Werkgever
CPAS d'Anderlecht
Vanderbruggenlaan 62-64
1070  Anderlecht