Opvoeder - begeleider

Wij zoeken een versterking van ons team om activiteiten – sport, crea, uitstappen, educatie, ontspanning,… – te organiseren en begeleiden. Het dagcentrum begeleidt volwassenen met een psychische gevoeligheid of autisme. Een basiskennis hiervan is aanbevolen. Gezien beide doelgroepen nood hebben aan duidelijkheid en structuur, vormt dit ook de basis van onze werking en is het belangrijk dat je dit als begeleider toepast. Je werkt in een team, maar je kan ook zelfstandig werken.

Op het vlak van teamwerking is overleg en rapportering voor ons essentieel en van iedereen wordt verwacht hierin een actieve rol op te nemen.

Het dagcentrum is 2-talig, Nederlands en, wat betreft de gebruikers, momenteel overwegend Frans. Als Nederlandstalige is een basiskennis Frans voldoende om in de praktijk verder te ontwikkelen. Ben je eerder Franstalig, dan is een uitgebreide kennis Nederlands noodzakelijk.

Één van de sterke punten van het dagcentrum is de aangename sfeer en positieve houding naar de gebruikers. Het spreekt vanzelf dat je als begeleider positief ingesteld, dynamisch en gemotiveerd bent.

Details
  • Betaalde job
  • Voltijds
  • Loon: barema op basis van diploma + anciënniteikt
  • Online sinds
  • Solliciteren voor
    bij dagcentrum.thuis@skynet.be
  • Indiensttreding: zo snel mogelijk
Meer informatie Werkgever
Dagcentrum Thuis
Prins Boudewijnstraat 108
1083  Ganshoren